Reklama
Reklama

Akútne problémy v oblasti dôchodkov na Slovensku

Počet zobrazení: 3801

Opodstatnene možno konštatovať dlhodobejšie postupné kryštalizovanie v podstate zjednotenej, funkčnej, modernej a relatívne veľmi úspešnej ľavicovej politickej strany na Slovensku v podobe strany Smer-SD. Jej úspech má európsku i svetovú úroveň. Jej politika je primerane objektívna. Napĺňa obsahovú stránku tej časti Ústavy SR, ktorá hovorí o sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomike v SR. Veľmi sa blíži k vyváženým a moderným systémom uplatňovaným v škandinávskych štátoch.

Napriek veľmi pozitívne vnímaným a prijímaným tzv. sociálnym balíčkom iniciovaným vládami Smeru-SD upozorňujem na ešte neriešené, veľké a veľmi pálčivé problémy v oblasti života obyvateľstva v seniorskom veku, a to predovšetkým starobných dôchodcov.

1. Vláda Smeru-SD – žiaľ, nesprávne – podľahla tlaku názorov pravice, keď zákonnou úpravou zrušila objektívne správny, logický a spoločensky vyvážene solidárny tzv. švajčiarsky systém valorizácie dôchodkov (50 % vo vzťahu k rastu spotrebiteľských cien v domácnostiach dôchodcov a 50 % vo vzťahu k rastu nominálnych miezd).

Uplatneným postupným prechodom na valorizáciu len vo vzťahu k rastu spotrebiteľských cien v domácnostiach dôchodcov sa dosiahne negatívny stav, že reálna úroveň dôchodkov zostane natrvalo v podstate len na úrovni z roku 1989. Ich úroveň v reálnom vyjadrení v roku 2014 bola približne o 1 % nižšia ako v roku 1989. Rozdiel len málo vyrovnávajú vianočné príspevky.

K tomu pozri aj Pravda 12.12. 2015 – príloha: Užitočná pravda – seniori a SITA 21.10. 2015 (Čo (ne)dáva vláda dôchodcom) + Pravda 12.12.2015 – str. 41 (Ivan Špáni: Bude na trináste dôchodky?) + lubomirskalsky1.blog-sme.sk.

Návrh riešenia: urýchlene sa vrátiť k tzv. švajčiarskemu modelu valorizácie dôchodkov.

2. Prvá vláda Smeru-SD sa v Programovom vyhlásení vlády SR – schválenom Národnou radou SR – zaviazala vyriešiť problém vzniknutej kategórie tzv. starodôchodcov. Táto „kategória“ vznikla – na návrh Ľ. Kaníka a spol. – protiústavným zvýšením dôchodkov od 1. 1. 2004 len novodôchodcom, hoci platili do systému rovnako ako starodôchodcovia.

Starodôchodcov je ešte stále približne 576 tisíc. Z nich bytostne je poškodených okolo 200 tisíc. Je to významná voličská skupina. V priemere sú diskriminovaní o 74 € mesačne.

Na tento problém neustále upozorňuje Jednota dôchodcov na Slovensku ako aj mnohí odborníci a publicisti (pozri napr. aj SME z 9.12. 2015 na str. 1 a 5). Navrhovalo sa prepočítať všetky dôchodky starodôchodcov podľa princípov platných po 1. 1. 2004. Predstavitelia MPSVR SR a sociálnej poisťovne to odmietali. Že je to prácne. Preto odporúčam nesystémový, ale jednoduchý postup.

Nepochopiteľne a pofidérne na návrhy reagujú predstavitelia Sociálnej poisťovne i MPSVR SR s tým, že téma je uzatvorená. Uzatvorená je len pre nich, nie však vecne. Ak by sa daný problém – nerovnakého postavenia starodôchodcov podal na Ústavný súd SR – ten by to musel konštatovať!

Návrh riešenia: v rámci 3. sociálneho balíčka zaradiť zvýšenie dôchodkov starodôchodcom v pevnej sume 74 € mesačne.

Autor, Ing. Michal Majtán, PhD., je čestný predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama