Ako občan z Jelky, resp. obyvateľ paneláka z Dúbravky, zarábajú milióny s hmotnými rezervami...

Počet zobrazení: 4739

Premrštené ceny ochranných pomôcok proti C-19, ako ukazuje kontrola zmlúv na Správe štátnych hmotných rezerv, sa zdajú neuveriteľné nielen z ekonomického, ale aj z morálneho hľadiska.
Možno však povedať, že nielen ceny usvedčujú hmotné rezervy, že stáli na zlej strane a že napomáhali viac súkromným záujmom ako potrebám štátu.
Výšku ceny možno vždy relativizovať a zdôvodňovať ju nedostatkom ochranných prostriedkov na globálnom trhu, ako aj ostrým konkurenčným bojom o získanie takýchto tovarov.
Tým najpodstatnejším, čo usvedčuje hmotné rezervy, nie sú teda ani tak ceny ako skôr zmluvy, ktoré hájili záujmy predávajúceho a všetky riziká boli ponechané na pleciach štátu.
Každý obchodník sa musí spravidla vyrovnať s podstatnou podmienkou každého obchodu, t. j. zabezpečiť si dostatočný kapitál na jeho zaplatenie.
Tento problém obaja naši občania vyriešili tak, že hmotné rezervy sa zaviazali, že im poskytnú zálohovú platbu vo výške 30, resp. 40 % na nákup tovaru špecifikovaného v zmluve.
Keďže reálna cena tovaru nepresahuje 30 – 40 % z fakturačnej ceny, sú títo naši obyvatelia schopní vyplatiť všetok tovar pred jeho prevzatím z predplatby. Im už potom nezostáva nič iné iba čakať na zvyšných 60, či 70 %, už čistý profit, ktorý im zostáva ako rozdiel medzi nákladmi a výnosmi.
Keďže v zmysle zmluvy stačí iba oznámiť miesto, kde si tovar kupujúci má vyzdvihnúť (v tomto prípade je to India), je transport i všetky ťažkosti s tým spojené ponechaný na hmotné rezervy.
Ak hmotné rezervy neprevezmú tovar do zmluvného dátumu, t .j. 20. 3. 2020 je to ich chyba, ktorá však nemá žiaden vplyv na platnosť zmluvy.
Ako hovorí zmluva, ak omeškanie spôsobí kupujúci, tak predávajúci nenesie za to zodpovednosť a nemá to žiaden vplyv na jej platnosť.
Občan z Jelky zarobí na prvom kontrakte vyše 6 miliónov eur a má tým zdroje na ďalšie nákupy. Následné zmluvy so štátom môžu byť už vylepšené a to tak, že predávajúci musí objednaný tovar doručiť až do skladov hmotných rezerv na Slovensku.
Obe podpísané zmluvy s týmito občanmi majú hodnotu 28 miliónov eur. Keďže hodnota tovaru podľa verejne dostupných ponúk nepresahuje 30 % z fakturačnej ceny, potom výnosy pre našich občanov z Jelky i Dúbravky sa blížia k 20 miliónom.
Je veľmi pravdepodobné, že delenie takýchto ziskov nezostane v rukách iba občanov z Jelky a Dúbravky, ale prídu tí, ktorí takého zmluvy vyrokovali a podpísali.
Viacerí naši politici pri oznamovaní zvyšujúceho sa počtu infikovaných mnohokrát zdôrazňovali, že zdravie našich občanov je na prvom mieste a nebudú brať žiadne ohľady na jeho finančné náklady. Musíme však povedať, že je neprijateľné týmto „neekonomickým prístupom“ zdôvodňovať a legalizovať obchodné modely nákupu ochranných prostriedkov, akým bolo obstaranie cez hmotné rezervy.
Nadraďovať súkromný záujem nad zdravie našich občanom môže vážne narušiť ich empatiu a solidaritu v priebehu súčasnej krízy.
Konfúzne straty z koronavírusu a radikálne obmedzenia mobility občanov, sprevádzané zatváraním škôl, obchodov a v poslednom období i zatváraním automobiliek, ktoré zamestnávajú 250 tisíc pracovníkov, môžu mať zásadný vplyv na výkon našej ekonomiky. Neadekvátne drahé nákupy môžu tak iba napomôcť hospodárskemu rozvratu a zväčšeniu strádania občanov. Dopad hospodárskej krízy môže mať na našich občanov väčší vplyv ako pandémia koronavírusu, ktorá krízu vyvolala.
Našu slovenskú hospodársku krízu si tak z časti privolávame aj my sami a najmä tí, ktorí by mali proti nej najviac bojovať. Nová vláda má tak veľkú príležitosť.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984