Aké eso má pán Danko v rukáve? (Žiadne!)

Počet zobrazení: 6017

Spor vo vládnej koalícii v týchto dňoch dosahuje vrchol a nastáva okamžik, kedy budú musieť všetci aktéri odkryť svoje karty.
Líder hrdých a kompetentných vyložil svoje karty na stôl, obrázkom dolu s komentárom: „Rozhodol som sa a Robert Fico vie, čo má robiť.“
Ťažko preto odhadovať silu jeho kariet, a tak môžeme posudzovať túto hru iba v širších súvislostiach a najmä z jeho osobnej výbavy a schopností.
Pán predseda SNS neprichádza s novým programom ani s novými návrhmi, ktoré by posilňovali Slovensko, ale s pocitom, že pán premiér chce jemu i jeho strane v tichosti zavrieť oči a vymazať ho z politickej mapy Slovenska.
Nevie tento pocit ani dobre sformulovať a previesť do politickej reči. Tvári sa ako pokrový hráč, ktorý je presvedčený o nespochybniteľnej váhe svojich kariet s tým, že táto hra môže v najhoršom variante vyústiť do patovej situácie.
Keďže chce iba zmenu správania pána premiéra, je presvedčený, že požaduje veľmi málo a jeho partnerom nezostane nič iné iba zdvihnúť ruky a akceptovať jeho požiadavky.
Jeho výčitky premiérovi, prečo ho obchádza, prečo mu robí také veci poza chrbát, prečo mu upiera priestor v médiách a prečo ho zosmiešňuje a diskredituje aj za pomoci opozície... sú predsa také banálne a nevýznamné, že sa mu musia jeho koaliční partneri ospravedlniť a ubezpečiť ho, že v budúcnosti sa to už nebude opakovať.
Ak to neurobia, je pripravený položiť vládu a vyvolať predčasné parlamentné voľby, ktoré by mohli poškodiť všetkých členov koalície.
Minulý utorok však hráči hru neuzavreli, iba sa dohodli, že ju dokončia v piatok s jasným záverom, že „neexistuje iná alternatíva vlády ako existujúca trojkoalícia“.
V piatok však pán premiér zrušil stretnutie pre svoju indispozíciu a hru ponechal otvorenú. Mohlo by sa preto zdať, že celý spor je iba záležitosťou, ako táto koalícia dá o sebe vedieť v čase uhorkovej sezóny.
Podľa vyhlásenia podpredsedu SNS pána Pašku však má pán premiér čas iba do 1. septembra...
Pán premiér na to reaguje vyhlásením, že v strane prevládajú názory, že požiadavky SNS treba odmietnuť...
Tieto vyhlásenia ukazujú, že rozohraná hra sa dostáva do záverečnej a nebezpečnej fázy.
Usudzovať, kto bude víťazom a kto prehrá, je pomerne jednoduchá záležitosť. Porazeným bude SNS, resp. jej predseda, ktorého plačlivé karty v tejto hre nemajú žiadnu cenu.
Čo ma vedie k takémuto pesimistickému záveru ohľadne pána Danka?
I. Pán Danko použil eso, t. j. vypovedanie koaličnej zmluvy bez stopercentného súhlasu predsedníctva. Pán Danko získal splnomocnenie na tvrdú diskusiu s koaličnými partnermi, no jeho osobné rozhodnutie nevychádza zo širšej vnútrostraníckej diskusiu a podpory. Skutočnosť že pán Danko sa rozhodol pre tento radikálny krok po konzultácii s svojimi poradcami je jeho osobnou iniciatívou a neveští nič dobré pre jeho politickú budúcnosť.
Čo to je za stranu a čo sú to za členovia strany, ktorí pripustia, aby jeden človek so svojimi súkromnými poradcami rozhodoval o existencii strany?
II. Ešte závažnejšou chybou je to, že vypovedanie koaličnej zmluvy nekonzultoval a nepripravoval s opozičnými stranami, čím svoje hrozby úplne znehodnotil. Opozícia sa vysmiala z jeho sedembodového návrhu a nemá záujem o pád vlády Smeru v gescii SNS; predpokladá, že pánovi Dankovi o žiadnu zmenu nejde, jeho záujmom je iba zastavenie poklesu preferencií jeho strany.
Jediná šanca, ako by mohol zrealizovať svoje požiadavky, by bolo spojenie s opozičnými stranami. Nejasné posolstvá pána Danka pre opozíciu, že by mohol priniesť skalp pána predsedu Fica, však postrádajú akúkoľvek hodnotu.
Treba však povedať, že pre takýto machiavelistický ťah pán Danko nemá dostatok vnútornej sily a charizmy a tak ho prenecháva pánovi Ficovi, ktorý ho s najväčšou pravdepodobnosťou aj urobí.
III. Svoj útok proti koaličnému partnerovi pán Danko nepripravil ani po vecnej stránke. Problém s delením fondov na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR odbil s tým, že v tunelovaní fondov nie je SNS sama a veľký diel na tom nesie aj Smer. Toto tvrdenie nedoložil žiadnymi dôkazmi, pretože je presvedčený, že s ich zverejnením by sa Smer iba ťažko vyrovnal. Asi aj toto je to, čo pán Danko naznačuje svojím odkazom premiérovi: „Pán premiér vie, čo má robiť.“
Pán Danko si nedal ani námahu zmapovať a vyčísliť, koľko stovák miliónov dostali ľudia zo Smeru.
Ak by svoj útok myslel vážne, určite by otvoril aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré spadá pod jeho kontrolu.
Nové vedenie ministerstva hneď po nástupe verejne skonštatovalo, že takmer všetky peniaze, určené pre agrosektor sú už vyčerpané; predchádzajúce vedenie ministerstva (Smer) vyčerpalo tesne pred voľbami viac ako 90 % z dotácií pre agrosektor. Priemer celej EÚ v tej dobe sa v čerpaní pohyboval okolo 30%... pán Danko, keby zanalyzoval situáciu, zistil by, že v neuveriteľne krátkom čase MPaRV SR rozdelilo viac, ako rozdelil minister Plavčan.
Pán Danko nielenže neprotestoval proti tomu, keď sa oboznámil so situáciou na MPaRV SR, ale, naopak, skôr predpokladal, že tak, ako sa rozdeľovali fondy na MPaRV SR, budú sa môcť rozdeľovať aj na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Útok na pána Plavčana považuje tak za porušenie gentlemanských dohôd.
Oprávnene sa preto môžeme domnievať, že aj jeho hra o pád vlády je prázdna a neškodná a môže viesť iba k ďalšiemu zosmiešňovaniu a ponižovaniu jeho osoby.
Podstata boja, ktorý pán Danko rozpútal, je postavená na výčitkách voči pánovi premiérovi Ficovi, ktorý by sme z tajuplnej reči mohli preložiť do slovenského jazyka asi nasledovne: „Ak vy ste kradli, bolo to v poriadku a ja som mlčal a bol som voči vám lojálny. Keď ja kradnem, vaši analytici sa spoja s opozíciou a chcete mi zobrať rezort.“
Predpokladám, že toto je podstata jeho požiadavky nápravy vzťahov v koalícii.
Predseda SNS v dôsledku svojho diletantizmu a naivity nestojí tak ani pred problémom parlamentných volieb, o ktoré nemá záujem ani koalícia ani opozícia, ba ani samotná SNS. Ale stojí pred reálnym problémom nových vnútrostraníckych volieb SNS, ktoré by mohli vrátiť pokoj do trojkoalície.
Voľby či puč v SNS bude asi to jediné, čo pán Danko vyvolal, pretože jeho odstúpenie od koaličnej zmluvy sa nevyhnutne podpíše pod pokles preferencií celej SNS.
Základnou črtou osobnostnej výbavy pána Danka je strach z múdrejších a schopnejších ľudí, ktorí by ho mohli ohrozovať v jeho okolí.
Názorným príkladom jeho personálnej práce je nielen vylúčenie zo strany pána Chovana niekoľko dní pred voľbami, ale najmä pán minister Plavčan, ktorý je ukážkou nekompetentnosti a mediálnej nevhodnosti pre výkon takejto funkcie.
Jeho vystúpenia neznehodnocujú iba postavenie rezortu, ale aj celú SNS a najmä jej predsedu.
Pre zachovanie existujúcej funkčnej trojkoalície má SNS iba tri možnosti.
1. Pán Danko pochopí situáciu a odstúpi. V inom prípade ho bude čakať puč či nové voľby predsedu SNS.
2. SNS bude trpieť diskreditáciu a ponižovanie predsedu strany a za to bude musieť akceptovať aj ďalší pokles preferencií SNS.
3. V prípade, že sa SNS rozhodne pre samovražedný politicky izolovaný krok a vystúpi z koalície, môže opäť prejsť do opozície, v ktorej bude mať postavenie povestného „kola v plote“. Treba skonštatovať, že tento krok bude aj príčinou politickej smrti pána Danka.
Koaliční partneri majú iba jednu možnosť, a tou je odlíšiť konanie pána Danka od konania SNS a tak predísť katastrofe. Príčinou všetkých konfliktov pána Danka je jeho naivita a detinskosť prameniaca z toho, že svet vníma iba cez prizmu svojich emócií a cez finančnú spočítateľnosť svojich rozhodnutí. Jeho tragédia spočíva v tom, že on dnes nechce viac moci, rezortov, on chce iba istotu či beztrestnosť, ktorú mu jeho partneri odporujú poskytnúť.
Nechápe, že celý konflikt je výsledkom jeho skresleného obrazu o sebe samom a neschopnosti ľudí, ktorých dosadil do vysokých funkcií. Jeho nebezpečenstvo spočíva v tom, že nediskredituje iba seba samého a SNS, ale ohrozuje celý systém fungovania štátu.
Jeho rozhorčenie a nespokojnosť so vzťahmi v koalícii pramenia z toho, že nepochopil, že v politike neplatí, že ak dvaja robia to isté, musí to byť aj rovnako hodnotené. Mylne sa domnieva, že jeho ochota zažmúriť nie jedno, ale aj obe oči v niektorých situáciách, by u partnerov mala mať za následok, že to isté urobia aj oni pri posudzovaní jeho transakcií so štátnym či únijným majetkom.
Smer musí mať už po krk partnera, ktorý sa nechce podvoliť systému a ktorý chce hrať hru, na ktorú nemá intelektuálne, politické ani osobnostné predpoklady.
Smer nemôže strpieť za partnera človeka, ktorý ohrozuje celý systém fungovania štátu, ktorý bol a je založený na rozdelení spoločnosti na „našich“ a „cudzích, zlých neprajníkov“. Tento systém však dožíva, ako vidíme vo viacerých krajinách EÚ, vytvára sa úplne nová štruktúra. Je to tým, že v posledných rokoch sa „našimi“ stávajú nie iba tí, ktorí sú politicky a hodnotovo príbuzní, ale dnes stačí, ak zaplatia 20 – 30 % z ceny projektu, zákazky... a najmä sú to tí, ktorí ich inkasujú. Tieto financie však už nejdú pre stranu, ale pre tých, ktorí majú moc dosadiť ľudí na miesta v štátnej správe, kde sa o delení peňazí rozhoduje.
Nemalo by nás uspokojovať to, že takto to beží aj v USA či v iných krajinách sveta. Z politického hľadiska rozdelenie na pravých a ľavých je zavádzajúce, pretože dnes rozhodujú iba tí, čo majú peniaze a tí budú rozhodovať i o tom, ako sa budú deliť aj v budúcnosti.
Politické strany aj na Slovensku sa dnes zmenili na nástroje na dorábanie peňazí pre najbohatších. Im je úplne jedno, aká je politická orientácia či názor strany, pretože oni požadujú iba svoje zastúpenie v štátnej či straníckej exekutíve. Zdá sa, že pochopili, aký je zmysel dnešných politických strán, a preto ich žiadne striedanie vlád neohrozuje. Sú schopní byť v každej vláde! Keď nie bezprostredne, tak aspoň ako zásadní poradcovia.
Ak sa budú chcieť dnešné politické strany uchádzať o vplyv na dianie aj nášho malého slovenského sveta i v budúcnosti, mali by reflektovať prebiehajúce zmeny vo svete, pretože v inom prípade môžu byť s hanbou vymazané.

(Autor je konzervatívny socialista)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984