Reklama
Reklama

Add.: Slovenstvo v jeseň 2016 (1.)

Počet zobrazení: 3737Zaujal ma názor autora J. Schwarza ohľadne potreby vypracovania koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, so zreteľom na „menšiny“ a „komunity“. Je zrejmé, že autor má v merku Slovákov, ktorí osídľovali oblasti ešte počas existencie Rakúsko-Uhorskej monarchie na juhu či východe, kde sa zakorenili, udomácnili so svojím jazykom, zvykmi, tradíciami, slovom kultúrou, ktorú zdedili po svojich predkoch v Novohrade, na Horehroní, v Liptove, a ktorú si sebou priniesli aj na Dolnú zem. Tu aj napriek nepriazni osudu, ktorý ich kváril počas nemilosrdnej maďarizácie, ale aj po íoslaben po druhej svetovej vojne, keď značná časť Slovákov sa vrátila na Slovensko, sa zachoval ešte značný počet Slovákov, ktorých je možno právom nazvať menšinou, zasluhujúcu podporu a pomoc zo strany nášho štátu. Ak, pravda, nechceme ju vydať napospas konečnému zániku. Nazdávam sa preto, že koncepcia, po ktorej volá J. Schwarz je veľmi časová, a preto si zaslúži všeobecnú podporu!

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama