Ad.: Všetci Šrobárovi muži

Počet zobrazení: 2612

DUŠAN BEREK: Priznám sa, že pri čítaní článku Všetci Šrobárovi muži som nevychádzal z údivu. Rozsah tejto state je obmedzený, a preto bude moja reakcia pomerne krátka. Čakal som že sa ozvú historici. Zrejme im nestojí za námahu reagovať na nepresnosti v článku... Je ich nemálo a uvediem len niektoré. MUDr. Vavro Šrobár je autorov obľúbenec, napísal o ňom knihu, ale láska k politikovi má hranice..! Dozvedeli sme sa, že Vavro Šrobár „priviedol do politiky, či pôsobil na také významné osobnosti, ako Andrej Hlinka, Milan Rastislav Štefánik, Ferdiš Juriga, Štefan Osuský či Imrich Karvaš“! Na čom je toto tvrdenie založené? Našťastie nespomenul M. Rázusa...

O akom Hlinkovom vystúpení na mierovej konferencii v Paríži autor hovorí? A. Hlinka vycestoval do Paríža v sprievode maďaróna Jehlicsku až po mierovej konferencii. Jeho zámer bol presvedčiť architekta povojnového usporiadania Európy W. Wilsona o tom, že Česko-Slovenská republika je pre Slovákov kvôli „neznabožstvu“ Čechov nedobré riešenie. Budúcnosť Slovenska videl ako autonómnu súčasť Maďarska!

Vzťah Milana Rastislava Štefánika a Vavra Šrobára: Odkiaľ má autor podklady o príbehu na stanici, o ich vzájomných diskusiách a o korešpondencii ako aj o korešpondencii Vavra Šrobára s ďalšími slovenskými štátnikmi? Má originály listov?

Šrobár neuznával existenciu slovenského národa, bol horlivým zástancom Masarykovej myšlienky jednotného československého národa. Aj vďaka tomu a zhodou okolností (prítomnosť v Prahe 28. 10. 2018) stal sa Vavro Šrobár „reprezentantom“ Slovákov v I. ČSR a ministrom pre správu Slovenska – SPRÁVU! Slovenska z Prahy. Šrobár má zásluhu v jeho nasadení pri rokovaniach o pripojení Petržalky a Rusoviec k ČSR a do istej miery aj v protifašistickom odboji. Bol ministrom Gottwaldovej vlády!
(30. 10. 2021)

+ + +

ĽUBO OLACH: Vážený pán Berek, ja som písal o tom ako Šrobár priviedol Hlinku do politického života, ako ho ovplyvňoval. O ceste Hlinku do Paríža je dosť materiálov. On tam pricestoval ešte počas Mierovej konferencie, na to je dosť dôkazov. Čo sa týka Štefánika, o ich takmer otcovskom vzťahu existuje množstvo materiálov. Nie, originály nemám, ale chodím do knižníc.
(2. 11. 2021)

+ + +

VLADIMÍR BLAHO: Pripájam sa k názoru, že formulácia priviedol do politiky je taká vágna, že neobstojí. Najmä pokiaľ ide o Jurigu a Hlinku, tí reprezentovali iný politický smer nezávisle od Šrobára. Navyše mi vadí, že sa nespomína najbližší spolupracovník Šrobára Dr. Pavel Blaho, s ktorým sa síce stále hádal, ale aj tak oni dvaja boli najústrednejšími postavami hlasistov. Mimochodom, Blaho v Skalici vydával Hlas vo vlastnom náklade oveľa dlhšie než potom pred jeho zánikom Šrobár. Pravda, po roku 1920 Blaho aj kvôli zdravotnému stavu, ale aj preto, že ho vystriedali noví národovci, predtým pasívni, do veľkej politiku už príliš nezasahoval. Ústav politických vied SAV (p. Pekník)  v nedávnej minulosti zorganizoval postupne k obom hlasistom (ako aj k Hodžovi) pekné odborné semináre.
(1. 11. 2021)

SÚVISIACE:
Dr. Pavel Blaho – politik a národno-osvetový pracovník
Dr. Vavro Šrobár - politik, publicista a národno-osvetový pracovník
Milan Hodža ako aktér medzinárodných vzťahov

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984