Reklama
Reklama

Víťazstvo v podobe prehry

Počet zobrazení: 777
23-010-11-ilustracna foto--m.jpg

Voľby v demokracii sú príležitosťou na potvrdenie či výmenu elít, šancou na zmenu aj kontinuitu. Ich politický rozmer a organizačno-technické zabezpečenie si zaslúžia špeciálnu pozornosť, lebo odkrývajú iné stránky slobodnej súťaže politických síl. Nie všetci, ktorí vstupujú do predvolebného boja, sledujú rovnaký cieľ. Ich víťaznou métou nemusia byť tri percentá hlasov na finančné pokrytie činnosti strany na najbližšie roky, päť percent na vstup do parlamentu alebo väčšia podpora na získanie pozície vo vláde. Stačí niekomu ublížiť, napríklad odčerpaním hlasov skutočnému rivalovi. Nastrčené strany lobujú u voličov, destabilizujú systém, prinášajú konflikty a v podobe volebnej kaucie aj peniaze do štátneho rozpočtu. Drahý sviatok demokracie Na prvý pohľad nejde o malú čiastku. Dvanásteho júna si budeme môcť vybrať spomedzi 18 politických strán, ktoré za svoju účasť zaplatili po 19 596 eur. Daňoví poplatníci im to však vrátia v oveľa vyššej sume. Kandidujúce strany totiž majú právo delegovať svojho zástupcu do okrskových volebných komisií, ktoré zratúvajú volebné hlasy. Nerobia to zadarmo. Napríklad zapisovateľ komisie, ktorého deleguje obecný či mestský úrad, získal vo vlaňajších regionálnych voľbách za jeden deň práce 45 a člen komisie 36 eur. Podľa zákona o voľbách do Národnej rady SR sa výška odmien pravdepodobne nebude výrazne meniť ani v júnových voľbách. V každej z okrskových komisií bude môcť pôsobiť okrem zapisovateľa až 18 členov, lebo do každej smie politická strana či koalícia delegovať jedného zástupcu a okrsok musí tvoriť prinajmenšom tisíc voličov. V predchádzajúcich parlamentných voľbách ich bolo okolo 5 900. V roku 2006 sa o dôveru občanov uchádzalo 21 strán. Tie však o potrebe väčšej volebnej účasti výrazne nepresvedčili. Do voličských zoznamov bolo zapísaných 4 272 517 osôb, úradnú obálku si však vo volebných miestnostiach prebralo niečo vyše 54 percent z nich. Bol to prejav slobodnej voľby, osobného postoja, záujmu o politiku, (ne)súhlasu s volebnou ponukou, alebo i (ne)priaznivého počasia. Hoci na sviatok demokracie bola pripravená hostina pre všetkých, pozvaných prišlo iba o trochu viac ako polovica. Balamutenie voličov Jazyk a prezentácia viacerých strán, ktoré sa v preferenciách pohybujú na úrovni štatistickej chyby pôsobia ako predstieranie záujmu o občanov a obhajobu najideálnejších programov pre ľudí, spoločnosť a štát. Sebavedomie im však nechýba. Falošným predstieraním schopností pomôcť a receptov na boľačky plnia cesty bilbordmi, mestá plagátmi a schránky letákmi. Sotva sa pritom opierajú o príslovie o motyke, ktorá občas vystrelí. Pravdou je skôr opak. Často ide o chladnokrvné kalkulácie a premyslený postup. Ale keďže splnili zákonom predpísané povinnosti, majú právo zapojiť sa do boja o voličské hlasy. Nik nedokáže zmerať či odvážiť mieru populizmu a predstierania serióznosti. Konečný verdikt je preto v rukách voličov. Len od nich závisí, do akej miery dokážu odlíšiť štandardné strany od vychádzajúcich politických „hviezd“. Najmä od takých, čo sa blysnú pred voľbami a hneď po nich zhasínajú. Napriek tomu svoju úlohu splnia. Ich víťazstvo má podobu čudného úspechu, teda volebnej prehry, ktorá však prispela k odlákaniu voličov od niektorého iného politického košiara (napríklad Strana práv občanov - zemanovci vs. ČSSD). O osudoch krajiny v ďalších štyroch rokoch rozhodujú niekedy desatiny percenta. Všetko je v ľuďoch Serióznejšie politické strany sú nositeľmi úloh, ktoré nedokážu nahradiť obchodné spoločnosti ani mimovládne organizácie. Stabilizujú politickú moc, artikulujú záujmy občanov, formujú spoločenský vývoj a realizujú zastupiteľský princíp. Ako teda rozlíšiť tie, ktoré občanom ponúkajú viac ako len predvolebné sľuby? Všetko závisí od ľudí, teda aj rozhodnutie o zaplatení kaucie, tiež ovplyvňovanie volieb, ako aj ich samotné výsledky. Na jednej strane sú kandidáti, na opačnej voliči a medzi nimi rôzne komunikačné techniky. Kým výsledok volieb je v rukách voličov, cenu demokracie ovplyvňujú aj výdavky. To, čo odchádza zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb. Hoci si strany zaplatia vstupné do volebnej arény cez kauciu, prostredníctvom volebných komisií odchádza omnoho viac spoločných peňazí. Skôr či neskôr sa práve to môže stať predmetom špekulácií. Pri pochybných stranách sa to nedá vylúčiť. Kým sa tento problém nevyrieši, budeme môcť cenu volieb a, pochopiteľne, aj hodnotu demokracie, určiť aj prostredníctvom kalkulačky. Autor je politológ

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama