Reklama
Reklama

Romantický, ale zlý sen

Štvrtého júna sme si pripomenuli 90. výročie Trianonskej mierovej zmluvy podpísanej v roku1920. V Maďarsku ju dosiaľ prezentujú ako národnú tragédiu a veľkú nespravodlivosť. Svedčí o tom aj zákon s kurióznym názvom Svedectvo o národnej spolupatričnosti, ktorý schválil maďarský parlament.
Počet zobrazení: 674

Štvrtého júna sme si pripomenuli 90. výročie Trianonskej mierovej zmluvy podpísanej v roku1920. V Maďarsku ju dosiaľ prezentujú ako národnú tragédiu a veľkú nespravodlivosť. Svedčí o tom aj zákon s kurióznym názvom Svedectvo o národnej spolupatričnosti, ktorý schválil maďarský parlament. Časť spoločnosti u našich južných susedov akoby sa nevedela spamätať z toho, že vraj až tretina jej národa zostala za hranicami nového Maďarska. Z rovnakých tráum by sa však mohli liečiť aj Briti a Francúzi. Veď oni prišli v minulom storočí o obrovské impériá, slávnejšie ako mali Maďari. Tí akoby zabúdali, že Trianon neprišiel ako blesk z jasného neba. Predchádzal mu negatívny vývoj vzájomných vzťahov, na ktorom mali zásadný podiel. Nemaďarské národy predsa nemohli založiť svoje pokonanie so starým Uhorskom na výsledkoch maďarizácie. Veď práve ona bol hlavným dôvodom, prečo sa rozhodli svätoštefanské kráľovstvo opustiť. Pred spustením maďarizácie na začiatku 19. storočia tvorili Maďari asi tretinu obyvateľstva a v roku 1920 aj dostali tomu zodpovednú tretinu územia bývalého Uhorska. Vyčlenenie nových hraníc znamenalo aj to, že sa asi štvrtina uhorských Slovákov ocitla mimo československého štátu. Takže takýto osud nepostihol len Maďarov... Autori stredoeurópskeho usporiadania po 1. svetovej vojne vychádzali z predpokladu, že vznik nových štátov bez nadvlády jedného či dvoch národov (Maďari a Nemci) vytvorí možnosť na rovnoprávnu spoluprácu a prípadne i federatívne usporiadanie podunajského priestoru. To sa však nestalo. Zrejme preto, lebo práve Maďari a Nemci boli príliš zahľadení do minulosti a snívali o obnove svojej moci... Vôbec im nešlo o akési ľudské a kultúrno-jazykové práva príslušníkov svojich menšín žijúcich v susedných štátoch, ako sa to Maďari teraz usilujú nahovoriť. Možno vyjadriť len ľútosť, že Maďarsko nedokáže prejaviť elementárnu empatiu a pochopiť pocity svojich susedov. Akoby si ani nevedelo uvedomiť vlastné postavenie a stále sa domnievalo, že okolitým národom môže diktovať svoje podmienky. Budapešť namiesto toho, aby hľadala porozumenie, vyvoláva konflikty a napätie. V mene romantického sna o vlastnej veľkosti pochádzajúceho z polofeudálneho obdobia 19. storočia. Autor je politológ

Zatiaľ nehodnotené
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Najčítanejšie

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama