80. výročí seskoku parašutistů Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše

Nehvizdy u Prahy (29. 12. 1941 – 29. 12. 2021)
Počet zobrazení: 2715

Na jaře tohoto roku mě oslovil starosta Nehvizd u Prahy, Ing. Poběrežský, s prosbou, zda bych nepřemístil stávající památník parašutistů Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše (výsadek Anthropoid) z místa, kde je plánována nová rychlodráha z Prahy. Já, jelikož máme obec Nehvizd hned kousek od naší firmy HV-Granit s.r.o. v Nových Jirnech a pro obec Nehvizdy jsem v té době dodělával výstavbu nového kolumbária a opravu hrobů padlých vojáků za 2. světové války, jsem samozřejmě souhlasil.

Asi do minuty mě napadlo spojit nový památník s další akcí, o které jsem se v minulé době dozvěděl – výsadbou Lidické hrušně. Znám se s potomky z Lidic a znám i jejich aktivity, kdy rouby, z přeživší, původní hrušně ve starých Lidicích, kultivují do nových štěpů a ty pak vysazují ve spřátelených městech a obcích, školních zahradách v rámci Poselství naděje. Smyslem této symbolické výsadby je připomenutí, že i pokus o zmaření života, lidského či rostlinného, se nemusí vždy povést a je-li organismus dostatečně odolný, tak se obrodí a potěší kolemjdoucí svým růstem, obrodou, novým životem. Toto poselství roznáší po našich zemích i v zahraničí pan Antonín Nešpor, synovec plk. Josefa Horáka, letce 311. československé perutě RAF, a pan Miroslav Kaliba bývalý starosta obce Lidice, což je dnes můj architekt.

nehvizdy_-_pomnik_1.jpg

nehvizdy_-_pomnik_3a.jpg
Původní památník.


Informaci o panu architektovi Kalibovi jsem okamžitě sdělil starostovi Nehvizd jako možnou budoucí spolupráci, kterou bych mohl předjednat. Bez dalšího zdržování jsem se spojil s arch. Kalibou a jeho synem s dotazem zda by tuto práci v krátkém termínu mohli udělat, souhlasili.

Pan starosta byl z nápadu nadšený, a proto jsme udělali první nezávazné setkání na možném místě osazení přeneseného původního památníku. Oběma projektantům se obcí vymezená plocha 4 x 8 metrů mezi stromy ve stromořadí nezdála pro takto významnou akci dostačující a začali pobíhat po okolních plochách polí a vymezovat území odkrokováním o rozměrech cca 25 x 9 m. To pana starostu a majitele přilehlých polí trochu vyděsilo a rozešli jsme se s tím, že projektový ateliér DESIG SERVIS, s.p.k. nachystá návrh, který bude předložen na zastupitelstvu městyse Nehvizdy. Koncem července byla studie prezentován arch. Vítkem Kalibou na zastupitelstvu, a to jak celkovou studií, tak i vizualizací.

Zastupitelé obce po naší prezentaci vyslovili 100 % součinnost, pověřili starostu realizací celé akce, na kterou zbývalo 6 měsíců, a to jsme ještě neměli ani kámen budoucího památníku, a tím to začalo.

Naše firma HV Granit, s.r.o. získala masivní pískovcový neforemný balvan o hmotnosti cca 15 t. Po jeho transportu jsme v naší kamenické dílně postupně v rámci konzultací a vzájemné symbióze Vítka a Miroslava Kalibových otloukli 7 t materiálu a opracovali pískovcový blok do hmotnosti 8,5 t. Nápad architektů vytvořit monument ve tvaru padáku se postupně rýsoval a na nečekané návštěvě pana starosty jsme byli všichni odměněni první pochvalou, a to se kámen válel na zemi v kamenodílně a nikdo nevěděl, co se stane, až se začne zvedat. Kromě masivního bloku jsme v naší dílně pod dohledem přísných architektů opracovali dalších 7 kamenných desek (symbol parašutistů z krypty v Resllově ulici) a bočnice lavičky.  

Dalším úkolem při přípravě celého areálu „Památníku seskoku“ byla příprava území, celkově kolem 200 m2. Tyto práce spolu s technickými službami obce Nehvizdy zajišťovala, ve spolupráci s architekty, zahradnická firma LandscapePro, paní ing. Lucie Radová-Čeholková, které udělala přípravu území, výsadbu vzrostlých stromů dubů a lípy, tisů a položení travnatého koberce tak, aby plocha byla dokonale připravená již na první akci, která se v místech Památníku uskutečnila již 15. listopadu t.r.  

pamatnik_gabcik_kubis_29.12.2021.hrusen.jpg
Sázení Lidické hrušně – Posla naděje.

Ten den pan Nešpor z Občanského spolku Lidice spolu s panem Kalibou přivezli do Nehvizd štěp Lidické hrušně – Posla naděje. Po setkání na radnici s panem starostou a zastupiteli pan Nešpor měl v základní škole v Nehvizdech besedu o Lidicích. Besedy pana Nešpora jsou trochu netradiční. Nejsou o historii, ta je v knihách a encyklopediích, ale je to vyprávění o běžném životě v Lidicích, jak ho zná z vyprávění od své maminky, a hlavně vyprávění o hrušni, té původní, jejím poškozením, znovu oživením, jeho aktivitách, kdy se mu na poslední chvíli, krátce před zamýšleným poražení podařilo zapsání této hrušně do seznamu Památných stromů ČR. Po besedě se celá škola odebrala k místu budoucího Památníku seskoku, kde již byla v trávníku připravena jáma pro výsadbu. Po výsadbě byl krátký program, které připravily děti za školy. Na závěr děti ze školy šokovali všechny přítomné; děti přinášely keramické motýlky a připevňovali je na stojan, kde na zadní straně křídel byla napsána jména lidických dětí, které byl v Chelmnu otráveny plynem – 82 dětí.

Nejdůležitější den pro firmu HV Granit s.r.o a mě nastal 24 listopadu (a to do odhalování jsme měli už jen 35 dní). Z dílny byl přivezen 7,5 t těžký blok, který byl osazen na připravený základ. Když blok dosedl tak, jsme si moc oddechli. Vyzkoušeli jsme si rozmístění lišt – padákových šnůr a zakrytí vojenským padákem pro odhalování. Polotovar památníku byl na místě, ale to ještě nebyl konec prací. Byly osazeny kamenné desky před památníkem, dokončena mlatová plocha před památníkem, osazena lavička, osazeny stožáry pro vlajky.

A stále nebyl konec prací. Paní Horáková ze zastupitelstva spolu s architekty připravovala konečný vzhled informačních panelů. Kovolitci odlévali padákové šňůry. Stojany byly připravené, šňůry dokončené 21. prosince a informační tabule byly vytištěné až 22. prosince, a to už nám zbývalo jen 7 dní a ještě vánoční svátky.

pamatnik_gabcik_kubis_29.12.2021_o.jpg

Den před odhalováním jsem spolu s oběma architekty v chladném mrazivém odpoledni, 28. prosince, nainstaloval tři bronzové pruhy, padákové šňůry, na kterých jsou jména – Jan Kubiš, Jozef Gabčík. Na třetím pruh je jednoduchý nápis ANTHROPOID 1941-1942 a čepicový znak vojáků Československé armády. Ve 4 hodiny odpoledne 28. prosince jsme byli hotoví a už nám zbývalo jen, jak naši práci ohodnotí návštěvníci při slavnostním odhalení.
 

29. prosince 2021 – Nehvizdy 13.00 hod

Slavnostní den pro nás, kdo máme rádi historii, pro ty, kteří si váží zásluh našich vojáků a jejich spolupracovníků v odboji, pro ty, kteří předávají informace mladým, aby nebyla zapomenuta.

K památníku přijela jízda vojenských vozidel, která jela po trase výsadků SILVERA „A“, SILVERA „B“, a skončila v Nehvizdech.

pamatnik_gabcik_kubis_29.12.2021_5.jpg

Program moderovala paní Mgr. Horáková z obecního zastupitelstva. Na odhalování památníku byla přítomná paní ministryně obrany ČR Jana Černochová, dále velvyslanec Slovenské republiky Rastislav Kačer, zástupkyně britské ambasády chargé d'affaires, Její Excelence Lucy Hughes a vojenský přidělenec plukovník David Catmur, brigádní generál Aleš Knížek z Vojenského historického ústavu, senátor Pavel Kárník, poslanec Jan Hoffman, předseda obce Legionářské Pavel Budínský a další. 

Přítomní byly i kluby vojenské historie v dobových uniformách armád UK a US, starostka z obce Dolní Vilémovice (rodiště Jana Kubiše) Jitka Boučková-Hanáková a mnoho dalších hostí. Byla přečtena i zdravice od starostky z Rajeckých Teplic, rodiště Jozefa Gabčíka (pozn. red. – miestna časť Poluvsie)

pamatnik_gabcik_kubis_29.12.2021_7.jpg

Po krátkém uvítání a po odhalení Památníku seskoku měla řeč paní ministryně Jana Černochová, dále velvyslanec SR Rastislav Kačer a chargé d'affaires britského velvyslanectví Lucy Hughes.

pamatnik_gabcik_kubis_29.12.2021.3.jpg
Ministryně obrany ČR Jana Černochová a autor Martin Kovář, ktorého firma Památník seskoku realizovala.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984