Reklama
Reklama

Kniháreň Slova - knihy, ktoré by vás mohli zaujímať

/E. Farkašová:/ Pláne//približne zapamätaného - /E. Rotterdamský:/ Chvála bláznivosti - /D. Diderot:/ Rameauov synovec - /J. Habermas:/ K ústave Európy - /ASPEKTin/ - /G. Murín:/ Svet je malý - /L. Hanniker:/ Mreže
Počet zobrazení: 1733
anotacie uvodFot.jpg

Etela Farkašová: Pláne//približne zapamätaného

Novela Etely Farkašovej s výraznými autobiografickými prvkami je prestrihávaným príbehom minulosti a prítomnosti spracovaným v dvoch rovinách. Nejde pritom len o dva časovo posunuté deje, ale i o dva tvorivé prístupy späté fenoménom pamäti v individuálnom i celospoločenskom ponímaní. V prvej línii sa rozvíja životný príbeh zviazaný niťou spomienok od tých najranejších, ktorým doba pripravila vojnové kulisy, cez spomienky na prvé osobnostné odreniny, k osamostatňovaniu, k vlastným objavom slova, ako spôsobu zachytenia myšlienky, s napätím päťdesiatych rokov v pozadí. Túto rovinu autorka podáva dynamickým, precíteným, čítavým štýlom. Druhú líniu tvoria zrelé hlboké esejistické zamyslenia nad skladaním vlastného mozaikovitého obrazu prostredníctvom spomienok, popretkávané filozofickými myšlienkami osobností. Príbeh hľadania seba samého, prehmatávanie pamäti a popri tom skúmanie fenoménu pamäti je pútavým impulzom poznávania a sebareflexného zamýšľania sa pre čitateľov vyhľadávajúcich hlbší ponor do ľudského vnútra a celkových súvislostí. Próza je zároveň autorkiným vyznaním spriaznenosti s mysliteľskými a umeleckými osobnosťami, ktorých diela vplývali na jej intelektuálny a ľudský vývin, ale aj vďaky voči reálnym osobám, ktoré spoznala a ktoré  sa v rôznych obdobiach podieľali na formovaní jej pohľadu na svet.

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2012


Erazmus Rotterdamský: Chvála bláznivosti

Erazmus Rotterdamský neváhal vysloviť ostré kritické poznámky na adresu vládnucich dynastií, šľachty a vysokej cirkevnej hierarchie. Je žiarivou postavou obdobia veľkých objavov a smelých moreplavcov, prevratne rozširujúcich obzor človeka. Je stelesnením človeka nového typu, pričom prekračuje hranicu medzi stredovekom a novovekom. Jeho tvorbu charakterizuje hlad po poznaní. Jeho najznámejšie dielo Chvála bláznivosti sa zrodilo v šťastnom období na vrchole autorových tvorivých síl. Autor sa predstavuje ako učenec s rozsiahlymi vedomosťami a ostrý kritik. No kritické šľahy, ktoré vrhá do tváre súčasníkov, nevyslovuje osobne, ale kladie ich do úst Bláznivosti, ktorej sa i v čase krutej inkvizície všetko prepáči. Neľútostne útočí na všetky stavy – defilujú tu šľachtici, cirkevní hodnostári, scholastici, filozofi, spisovatelia, ale neujdú jej ani neresti pospolitého ľudu. Táto satira je zároveň akási skrytá spoveď Erazma, avšak ostražito kontrolovaná chladným rozumom.

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2012, 112 strán
Denis Diderot: Rameauov synovec

Denis Diderot (1713 –1784) – francúzsky osvietenský filozof, významný encyklopedista, moderný románopisec a teoretik umenia. Hlavného protagonistu Rameaua, synovca významného hudobného skladateľa, priemerne nadaného muzikanta, bezcharakterného a morálne spustnutého bohéma, ktorý si za spoločenskú a mravnú degradáciu vylieva žlč na celom okolí, vykresľuje Diderot ako „od prírody zasväteného všetkým vrtošivým Vertumnom... žijúceho zo dňa na deň, smutného alebo veselého, podľa okolností“, čo si „buduje šťastie na nerestiach, ktoré dostal do vienka ako vrodené vlastnosti a teda bezprácne získal, ktoré si bez námahy uchováva, lebo sa zhodujú s morálkou národa“, aby dosiahol výraznejší protipól svojho „ja“ tlmočiaceho názory v zhode so zdravým rozumom a konvenčnou morálkou. V skutočnosti premietol do filozofického dialógu svetlú a temnú stránku seba samého, líce a rub rozdvojeného filozofa s markantnými sklonmi k paradoxom a extrémom; načrtol plastický obraz bonvivána hľadajúceho vznešenosť v zlobe, „ducha, ktorý sa odcudzil sám sebe“, ako sa vyjadril nemecký filozof Hegel. Rozhovor popretkávaný satirickými šľahmi, ktorými si Diderot vyrovnáva účty s nepriateľmi jeho Encyklopédie, vyúsťuje do výstižného záverečného výroku Kto sa smeje naposledy, smeje sa najlepšie, ktorý vnímavým percipientom akosi veľa napovie...

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2012, 192 strán


Jürgen Habermas: K ústave Európy

Pretrvávajúca kríza eura, ako aj polovičaté, neraz populistické reakcie politiky majú za následok, že sa zlyhanie európskeho projektu v súčasnosti javí ako reálna možnosť.
Vo svojej eseji bráni Jürgen Habermas Európu pred šíriacou sa skepsou, proti ktorej oponuje novým presvedčivým dôrazom na Európskej úniu, jej dejiny a najmä budúcnosť. Odbúrava predsudky v myslení vo vzťahu k transnacionalizácii demokracie aj tým, že zjednocovací proces zaraďuje do dlhodobého kontextu juridifikácie a scivilnenia štátnej moci.
Jürgen Habermas napokon politiku vyzýva, aby doteraz za zatvorenými dverami uskutočňovaný európsky projekt konečne zmenila na bezprostredný modus transparentného mienkotvorného zápasu v širokej verejnosti. Okrem eseje K ústave Európy obsahuje tento zväzok stať Koncept ľudskej dôstojnosti a realistická utópia ľudských práv z roku 2010, ako aj tri intervencie, ktoré Jürgen Habermas uverejnil od vypuknutia finančnej krízy.

Kalligram 2012, 152 strán


ASPEKTin


ASPEKTin prináša výber textov z rovnomenného webzinu, ktorý na webovej stránke www.aspekt.sk pokračuje v tradícii papierového feministického kultúrneho časopisu Aspekt (1993 – 2004). Texty uverejnené v natlačenom výbere pochádzajú z rokov 2005 až 2012 a prepájajú ich odkazy na výstavu Holé baby. Necenzurované akty moderných majstrov (Slovenská národná galéria 2010) a jej sprievodné podujatia. Rôznorodým obsahom sprevádza čitateľky a čitateľov imaginárna postava Baba Holá, ktorá texty vyberá, komentuje, uvádza do kontextu a vzájomných súvislostí. Viac ako sto strán publikácie prináša recenzie, krátke poznámky a glosy, rozhovor, dlhšie esejistické články, ako aj beletristické materiály. Do výberu textov, ktorého obsah je stvárnený na obálke, sa dostali autorky a autori ako Jozef Bžoch, Jana Cviková, Etela Farkašová, Inge Hrubaničová, Jana Juráňová, Ľubica Kobová, Monika Mitášová, Ivica Ruttkayová atď. Publikácia zverejňuje aj doteraz nepublikované zábery z výstavy Holé baby, ale čitateľky a čitateľov by určite nemal prekvapiť ani holý chlap.

ASPEKT 2012, 104 strán


Gustáv Murín: Svet je malý – The World Is Small

Poďte na cesty! Pomocou 25 príbehov z 12 krajín prejdeme svetom od Singapuru cez Indiu, Malajziu, Egypt, Mexiko, Kanadu, Gruzínsko, ale aj Taliansko, Malajziu, Španielsko, Nemecko po USA. Vtipné i poučné príbehy nám priblížia vzdialené krajiny v pohodlí domácej pohovky. A po ceste sa zdokonalíme v angličtine. Unikátna bilingválna slovensko-anglická zbierka cestovných príbehov známeho autora bestsellerov Gustáva Murína práve vychádza! Autor na obálke knihy píše: „Viackrát som sa v exotickej cudzine pristihol pri povznášajúcom pocite danej chvíle ani nie preto, že by som ju dokázal hneď naplno vychutnať, ale preto, že som sa už vopred tešil, ako ju budem opisovať svojim doma... Cestovanie prežívame dvakrát. Najskôr na vlastnej koži a neskôr v nespočetných obmenách rozprávania. Snáď nie je až také prekvapujúce, že to druhé prežívanie poskytuje často viac uspokojenia a potešenia. V rozprávaní už cestovateľ tiež nie je sám. Môže zviesť so sebou toľkých, koľkí len chcú a majú chuť počúvať, až do najvzdialenejších kútov sveta. Nasledujúce príbehy sú aj o tom, o tom všetkom...

Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2012, 142 stránLaco Hanniker: Mreže

Po románe z väzenského prostredia Ostnatý raj sa Laco Hanniker znovu vracia k príbehom zo sveta ukrytého pred verejnosťou. Skúsený prokurátor opäť dokazuje, že napriek profesionálnemu prístupu vidí v odsúdených v prvom rade ľudí. V najnovšom diele sa však tvorivo posunul. Od skúmania príčin, pre ktoré sa delikvent dostáva za mreže, sleduje, ako ho trest mení. Vie, že tam sa zmení každý – ale ako? K lepšiemu, k horšiemu? Aký človek vyjde z brány väzenia? Čo urobil pobyt za mrežami s jeho dušou? Možno mu veriť, alebo treba od neho zutekať a prekliať ho vo tri vrhy? Všetky prítomné poviedky majú skutočné jadro. Autor si ich nemusel vymýšľať, každý deň ich má na pracovnom stole. Svoje otázky nastoľuje Hanniker v pevnej viere, že mu pozorný čitateľ pomôže nájsť odpovede. Pre oboch sú dôležité.

Ikar 2102, 240 strán
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama