Reklama

Ide o záchranu tisícok ľudí

Príspevkom Bioetický princíp nedostatočný (SLOVO č. 5/2001) Jozef Poór reaguje na článok Alexandra Reháka Po narodení nevinnej ovečky (č. 51-52/2000), ktorý sa v stati Ako je to s ľuďmi kriticky zmieňuje o možnosti klonovať ľudí.
Počet zobrazení: 1163

Príspevkom Bioetický princíp nedostatočný (SLOVO č. 5/2001) Jozef Poór reaguje na článok Alexandra Reháka Po narodení nevinnej ovečky (č. 51-52/2000), ktorý sa v stati Ako je to s ľuďmi kriticky zmieňuje o možnosti klonovať ľudí. Zaujímavé bolo zhodnotenie reálnych a užitočných možností vývoja klonovania. Najvýznamnejšou oblasťou by bolo získavanie geneticky identického tkaniva, prípadne orgánu na transplantáciu. Tie totiž nie sú ohrozené tým, že ich príjemca odvrhne. Nemenej dôležitou je šanca klonovať prasiatka produkujúce ľudský krvný faktor VIII, ktorý sa používa na liečbu poruchy zrážanlivosti krvi. Šesťsto takých prasiatok môže vyprodukovať toľko faktoru VIII, že pokryje potrebu všetkých chorých na hemofíliu typu A na celom svete! Už iba tieto dva fenomenálne objavy by dokázali u nás ročne zachrániť život tisíckam ľudí na Slovensku, a to nehovorím o celosvetovom pôsobení. A. Rehák cituje známu predstavu, že duša vstupuje pri oplodnení vajíčka spermiou. Ak klonujeme, potom vraj vzniknutý jedinec nemá dušu. A tu sme pri koreni veci. Obzvlášť, keď existenciu duše ešte nik nedokázal, preto takáto problematika nepatrí do domény vedy. Objavujú sa preto názory, že klonovanie je proti Božej vôli. Tí, čo takto argumentujú, sú však sotva schopní predložiť dôkazy, že im Boh prezradil, čo je a čo nie je jeho vôľa. Veda je s vierou absolútne nezlučiteľná. Vývoj sa nedá zastaviť. Prínos klonovania je zatiaľ ťažko predvídateľný, ale určite nebude mať pri dnešnej úrovni myslenia, kontrole vedeckými kapacitami a mediálnej supervízii taký zhubný vývoj, aký mal objav štiepenia atómu a jeho následné zneužitie na vývoj jadrových zbraní. Už samotné vytvorenie bioetiky, nového odboru spoločenskej činnosti, takúto možnosť vylučuje.

MUDr. Jaroslav Novotný, Kežmarok

Úplne súhlasím s MUDr. Rehákom a s jeho entuziazmom pre nové odvetvie biotechnológie - antropotechniku. Som rád, že Veľká Británia povolila terapeutické klonovanie a manipuláciu s ľudským embryom do veku 14 dní. Mrzí ma, že v súvislosti s klonovaním sa vyskytuje medzi ľuďmi toľko nedorozumení. Vyplývajú z nevedomosti. Jozef Poór vyčíta článku o narodení ovečky Dolly nedostatočnosť bioetického princípu, pretože genetické manipulácie budú mať v budúcnosti "asi nenapraviteľné dôsledky". Keď ich opakovaným lúštením zmyslu viet J. Poóra hľadám, nachádzam len akýsi "princíp základného práva človeka na život v zmysle prirodzeného zákona" - a neviem, čo je to. Mal asi iné vydanie SLOVA, lebo zazlieva doktorovi Rehákovi argumentáciu protinábožensky motivovanými G. Galileom a G. Brunom. Ja veru tieto mená a ani tézy týchto veľkých vedcov v "mojej" verzii článku o Dolly nenachádzam.

Rastislav Škoda

Som len obyčajný robotník na penzii, ale celý život som rád čítal a aj teraz prečítam všetko, čo sa mi dostane do rúk. Prečítal som si aj článok o klonovaní od Alexandra Reháka a veľa som sa z neho poučil. Nevynechal som ani kritickú reakciu naň od Jozefa Poóra. Veľmi sa v tom síce nevyznám, no v jeho príspevku som našiel nepravdu. Autor tvrdil, že A. Rehák vyťahuje na kresťanov G. Galilea a G. Bruna. To nie je pravda, doktor Rehák ich vôbec nespomína. A tak sme pána Poóra nachytali na hruškách. Mrzí ma, že je toľko zloby v cirkvách a náboženských spoločnostiach voči tým, čo majú iný, vedecký názor. Je to pod ľudskú úroveň.

Bohumil Krajačič, Bratislava

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama