Anketa

Predsedovia koaličných strán sa na minulotýždňovom stretnutí dohodli, že riaditeľov verejnoprávnych médií Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu už nebude voliť parlament, ale Rada STV a Rada SRo. Taktiež sa ustanoví dozorná rada, ktorá bude kontrolovať hospodárenie s majetkom a daňový režim oboch médií.
Počet zobrazení: 1130

Predsedovia koaličných strán sa na minulotýždňovom stretnutí dohodli, že riaditeľov verejnoprávnych médií Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu už nebude voliť parlament, ale Rada STV a Rada SRo. Taktiež sa ustanoví dozorná rada, ktorá bude kontrolovať hospodárenie s majetkom a daňový režim oboch médií. Niektorým predstaviteľom mediálneho prostredia sme položili otázku: Myslíte si, že voľba riaditeľov verejnoprávnych médií Radami STV a SRo zabezpečí ich nezávislosť?

Ján Füle, predseda Slovenského syndikátu novinárov: Je to rozhodne lepšie. Je výhodné i to, že členov oboch rád bude voliť parlament nielen zo svojich kandidátov, ale aj z nepolitických nominácií. Tým sa zabezpečí väčšia miera nezávislosti rady a tým i riaditeľov, ktorých zvolí.

Peter Turčík, poverený vedením spravodajstva STV: Dôležitá je finančná nezávislosť. Potom už bude jedno, kto bude riaditeľ. Je dôležité, aby boli finančne tak nezávislí a mali právne tak usporiadané vzťahy, aby nik nemohol do týchto inštitúcií zasahovať. Nezávislosť jednej, aj druhej inštitúcie je podmienená ekonomickou nezávislosťou. Potom bude naozaj jedno, či ich volí parlament alebo rada.

Július Gembický, bývalý člen Rady STV: Všetko záleží na tom, ako bude prebiehať voľba členov rady. Ak sa budú akceptovať návrhy profesných a občianskych združení a politici v parlamente dodržia princíp nezasahovania do nominácií, nebudú chcieť tieto nominácie prispôsobiť, alebo ich obísť, tak v tom prípade sa domnievam, že je možné zabezpečiť nezávislosť Rady STV a Rady SRo a aj voľbu riaditeľa STV a SRo na absolútne nezávislom princípe.

Leopold Moravčík, člen Rady STV: Treba vychádzať z faktu, že každý vyrastá v nejakom prostredí, ktoré formuje jeho názory. Ale pri voľbách by sa mal súdny človek rozhodovať na základe programu. Je nepredstaviteľné, že by člen rady nemal na politiku vlastný názor. A ten, ako som mal možnosť v Rade STV zažiť, svoj názor v rade aj uplatňuje. Rovnováha spravodajstva televízie závisí od zloženia Rady STV. Býva oveľa ľahšie pri voľbe riaditeľa skorumpovať deväť členov rady ako 75 poslancov parlamentu. Rada STV je oveľa viac manipulovateľná ako Národná rada SR.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984