Reklama
Reklama

Desiatky miliónov mesačne pre Alexandra R.

Ministerka financií Brigita Schmögnerová prisľúbila, že sa občania dozvedia, aké príjmy mal v nedávnej minulosti najväčší prominent HZDS Alexander R. Zákon jej však zistenia z daňovej kontroly a informácie z podaných daňových priznaní nedovoľuje zverejňovať, hoci v prípade politicky činných osôb by takáto ochrana platiť nemala.
Počet zobrazení: 570

Ministerka financií Brigita Schmögnerová prisľúbila, že sa občania dozvedia, aké príjmy mal v nedávnej minulosti najväčší prominent HZDS Alexander R. Zákon jej však zistenia z daňovej kontroly a informácie z podaných daňových priznaní nedovoľuje zverejňovať, hoci v prípade politicky činných osôb by takáto ochrana platiť nemala. Ak by aj na Slovensku platili formálne a neformáne pravidlá pre politikov také, aké v západnej Európe, naši občania by vedeli, že ešte nedávno mal A. R. s manželkou preukázané príjmy vo výške cca 10,5 milióna korún mesačne (pred zdanením)!

Toto konštatovanie by malo vyplývať z priebežných zistení kontrolórov daňového úradu (DÚ) Košice II. SLOVO sa k informáciam o kontrole dostalo úplnou náhodou, nie je nám jasný ich zdroj, v podstate sme ich našli na ulici. S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou však možno predpokladať, že ide o informácie, ktoré by, ak by to dovoľoval zákon, naozaj mohli potvrdiť príslušní pracovníci.

Daňový úrad bez vedomostí

K 1. januáru 1993 mal podľa majetkových priznaní majetok manželov R. obsahovať rodinný dom na Kremnickej ul. a hnuteľný majetok v celkovej hodnote 20.250.000 Sk. Na DÚ však údajne žiadne takéto majetkové priznania nemajú a ani manželia R. vraj nemajú žiadne doklady, ktorými by mohli preukázať, že takto majetkové priznania niekedy na DÚ Košice II odovzdali. Z toho by však mohlo vyplývať, že manželia R. vlastne nikdy takéto majetkové priznanie ani nepodali, iba ho narýchlo vyrobili, keď sa dozvedeli o chystanej daňovej kontrole. Potom je však zároveň otázne, či je takáto informácia pravdivá a či z nej možno vychádzať aj pre ďalšie skúmanie toho, ako narastal majetok niekdajšieho ministra slovenskej vlády.

Ukazuje sa, že za ďalšie tri roky, teda do 1. januára 1996 vydal A. R. spolu s manželkou na nákupy nehnuteľností približne sumu troch miliónov Sk. Na nehnuteľný majetok a iné majetkové práva (napr. akcie či podiely v podnikoch) potom vydali ďalších 22 a pol milióna, takže spolu to sú za tri roky výdavky iba na rozšírenie majetku (nie bežné výdavky na živobytie) viac ako 25 miliónov. Preukázané príjmy v tomto období mali u manželov R. dosiahnuť 24 a pol milióna.

Vily za desiatky miliónov

Najbohatšie obdobie však vari najbližší človek Vladimíra Mečiara zažil od 1. januára 1996 do 1. januára 1998. V tom čase si okrem známej usadlosti v Španielsku, o ktorej sa občania dozvedeli ešte v septembri minulého roka, totiž kúpil aj ďalšie nehnuteľnosti, a to v celkovej hodnote približne 26.750.000 Sk. Podľa našich informácií by kúpna cena španielskej supervily stanovená zmluvou mala byť 350.000.000 pesiet, čiže asi 94 miliónov Sk! Za iný hnuteľný majetok mali manželia R. v tomto období zaplatiť takmer 79 miliónov korún, teda spolu za dva roky to je bezmála 200 miliónov korún! Ešte šokujúcejšia je však výška priznaných príjmov: 250 a pol milióna Sk, čo je cca 10,5 milióna mesačne brutto!!!

Takéto príjmy sú, najmä ak si uvedomíte, že firma, v ktorej bol A. R. najvplyvnejším majiteľom, dlho bol jej šéfom (neskôr ho vystriedal jeho syn) a dodnes je predsedom jej dozornej rady, padala počas týchto rokov prudko k zemi. Dnes je na kolenách a hospodárenie jej majiteľov priviedlo ku priepasti nezamestnanosti asi 25 tisíc živiteľov rodín. Zároveň vyvstáva otázka, či podobným spôsobom nežili a nežijú aj ďalší majitelia veľkých i menších podnikov, ktorí ich sprivatizovali hlboko pod cenu a dnes ich musia zatvárať alebo sú v konkurze. No najviac ľudí sa asi bude pýtať, či je možné, aby človek ktorý bohatol v čase, keď jeho podnik upadal, zostal nepotrestaný a či by nemal niesť aj osobnú zodpovednosť.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama