Reklama
Reklama

... o konsenze

Dnes počúvame čísla, ktoré u tých, čo žijú (ako sa hovorí) "z ruky do úst" môžu vyvolať hrôzu. Z rodinných rozpočtov sa budú musieť odrátať značné sumy. Nezanedbateľný počet domácností sa už naozaj dostáva na hranicu únosnosti. Vláda teraz žiada od tých, čo žijú zo svojich platov a miezd, aby po nejakú dobu zniesli ich príliš malú výšku, aby zachovali pevné nervy a neštrajkovali.
Počet zobrazení: 1025

Dnes počúvame čísla, ktoré u tých, čo žijú (ako sa hovorí) "z ruky do úst" môžu vyvolať hrôzu. Z rodinných rozpočtov sa budú musieť odrátať značné sumy. Nezanedbateľný počet domácností sa už naozaj dostáva na hranicu únosnosti. Vláda teraz žiada od tých, čo žijú zo svojich platov a miezd, aby po nejakú dobu zniesli ich príliš malú výšku, aby zachovali pevné nervy a neštrajkovali. Dokonca aj od opozície žiada pochopenie tejto neľahkej situácie. Skrátka, chcela by dosiahnuť celospoločenský konsenzus...

Základom konsenzu v ekonomickej oblasti bola tripartita, dohoda vlády a zástupcov zamestnávateľov i pracujúcich. Lenže odborári už signalizujú podozrenia, že ich chceli obísť, že vlastne, aspoň čo sa týka balíčka opatrení, boli postavení pred hotovú vec a od nich sa iba očakával súhlas. Ak odborárski lídri nechcú prinajmenšom ohroziť svoje postavenie a stratiť dôveru tých, čo reprezentujú, ten súhlas budú môcť dať len podmienečne. Sú totiž už pod dosť veľkým tlakom a ten sa bude zväčšovať.

Prípadné kompenzácie nepriaznivých dopadov opatrení vlády sú iba čiastkou problému. Od pracujúcich sa chce, aby sa uskromňovali. Trúfam si povedať, že budú ochotní priniesť ešte väčšie obete vtedy, ak jasne pochopia ich zmysel. Nejde tu iba o zahasenie požiaru a elimináciu škôd, nejde iba o to, aby sa kurz koruny upevnil, ale o to, aby hospodárska politika tejto krajiny mala jasné smerovanie. Ruský bájkár Krylov popísal situáciu, že raz uviazol v bahne voz, do ktorého bola zapriahnutá labuť, šťuka a rak. Každé z týchto zvierat síce ťahalo z celej sily, ale šťuka ťahala voz do vody, labuť do oblakov a rak niekam na suchšie miesto. Bájkár ukončil svoj príbeh slovami, že nemôžeme posúdiť, kto to zavinil, ale ten voz doteraz trčí na onom mieste.

Myslím si, že naša verejnosť sa ani tak neobáva materiálnych obetí, ako toho, že nebudú mať väčší zmysel. Predpokladom konsenzu je pochopenie spoločného zámeru a stanovenie úloh pre každého, pre každého bez výnimky. Konsenzus predpokladá totiž vieru v dosiahnutie spoločného cieľa, v spoločné víťazstvo. Pohne sa voz našej ekonomiky žiaducim smerom, alebo s ním súčasný záprah nedokáže pohnúť, pretože bude chýbať pochopenie spoločného cieľa? Treba veľmi dôrazne povedať, že uskromňovanie sa bude žiadať od tých, ktorí sa za pomerne krátky čas už jednoducho uskromňovať nebudú môcť.

Klame si takpovediac do vrecka ten, kto si myslí, že konsenzus na podporu súčasnej vlády bude stopercentný. Od strán, ktoré sú naľavo od stredu treba očakávať, že vo vyslovovaní súhlasu budú čoraz obozretnejšie. Je potrebné práve dnes pripomenúť, kto dával voličom ľahkomyseľné sľuby a kto ich pripravoval na neľahké časy.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama