Vízie pravdy

"Je to zvláštny svet, taký vizionársky, a pritom pravdivý," povedal ktosi o obrazoch maliara Cypriána Majerníka, toho maliara, od ktorého narodenia uplynie v tomto roku 90 rokov. Majerník ostane v našej pamäti navždy zapísaný ako mladý búrlivák, človek čistého srdca i duše, umelec, ktorý sa nikdy nebude dať odsunúť kdesi do úzadia len preto, že jeho diela sú svojou výpoveďou v tej či onej dobe pre niekoho nepríjemné.
Počet zobrazení: 1605

"Je to zvláštny svet, taký vizionársky, a pritom pravdivý," povedal ktosi o obrazoch maliara Cypriána Majerníka, toho maliara, od ktorého narodenia uplynie v tomto roku 90 rokov. Majerník ostane v našej pamäti navždy zapísaný ako mladý búrlivák, človek čistého srdca i duše, umelec, ktorý sa nikdy nebude dať odsunúť kdesi do úzadia len preto, že jeho diela sú svojou výpoveďou v tej či onej dobe pre niekoho nepríjemné.

Dielo Cypriána Majerníka je ucelené a konzistentné, ako máloktoré v novodobých dejinách nášho výtvarného umenia. Pritom má svoju genézu, zaznamenalo vývoj plný gradácie a zmien, ktoré sú tak príznačné pre umenie moderny. Svet jeho obrazov je totiž svetom našich vlastných tajností, tragických osudov, faloše i zrady, ale aj úsmevného čara roduverných, akoby insitne podfarbených radostí, irónie a sarkazmu, čo sa oddávna skrývali za naoko usporiadanými prísnymi pravidlami usmerňovaných životom tzv. obyčajného človeka. To všetko ho priťahovalo, a treba povedať, že aj naplno upútalo počas jeho nie veľmi dlhého života, kedy Cyprián Majerník zažiaril ako meteor na hviezdnom nebi slovenského maliarstva. Málokto dokázal vzbudiť takú pozornosť vlastnými dielami ako on, keď už ako študent na pražskej Akadémii výtvarných umení na jednej strane vyvolával obavy v skupine konzervatívnych profesorov, a na druhej zasa lákal svojím príkladom viacerých adeptov maliarstva, aby takpovediac kráčali v jeho šľapajách. V tých, ktoré sa utvárali a formovali pod vplyvom domáceho prostredia, najmä umelcovho detstva prežitého na vidieku, a potom v tesnom súlade so súčasnými tendenciami moderného európskeho výtvarného umenia, tak, ako ho mal možnosť osobne poznať počas svojho pobytu v Paríži. Už predtým sa v jeho tvorbe objavila určitá blízkosť s dielom sociálne silno cítiaceho Kolomana Sokola. Za rozhodujúce však treba považovať Majerníkove stretnutie s Giorgiom de Chiricom a jeho "metafyzickou maľbou", kde na neho zapôsobila azda najviac záhadná atmosféra obrazov plných vidín, bližšie neidentifikovateľných náznakov, mnohoznačných symbolova znakov. Odtiaľ, dá sa povedať, bol už iba krok k umelcovým vlastným olejomaľbám a kresbám, ktorých zrod tvrdo poznačila okupácia a druhá svetová vojna, kde všetko a všetci, zmýšľajúci inak, boli postupne umlčovaní. Utečenci, vyhnanci, bojové hliadky, úteky do neznáma, pútnici a bezprízorní - to sú najčastejšie námety maliarových obrazov, kde motívy odpozorované zo skutočného života sa náhle menia na akési mystické a príbehy prevteľované do putujúcich a prenasledovaných postáv a zástupov, ktoré sa v konečnom dôsledku stali charakteristickým ideogramom nastolenia všeľudských otázok človeka 20. storočia. Akoby sa k nám prihovárali s trochou nápovede, maliarskej reči Honoré Daumiera a Francesca Goyu, ku ktorým Majerník obracal svoj zrak ako k umelcom so silným morálnym príkladom. Majerník tento morálno-estetický aspekt vo svojom diele znásoboval, dá sa povedať, že až do posledných dní svojho života ukončeného dobrovoľne tragickou smrťou.

Vášnivá farebná výpoveď, gramatický rukopis, pastózna maľba, sýte hnedé tóny a zlaté okre, to sú poznávacie znaky jeho vrcholného a záverečného diela. Toho diela, ktoré bolo a je neodmysliteľne späté s moderným, v pravom zmysle humanistickým slovenským maliarstvom tohto storočia. Storočia, ktoré až príliš často dávalo a dáva zámienky na to, aby sa v jeho dejinách tak často obľúbený a skloňovaný symbol človeka - cirkusový klaun, zmenil zo smejúceho sa šaša na plačúceho a opotrebovaaného samotára. Ako na obrazoch Cypriána Majerníka.

Autor je výtvarný kritik

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984