Vytrhnuté z Internetu

Diskusia feministiek (soc.feminism)
Počet zobrazení: 930

Diskusia feministiek (soc.feminism)

Feministky majú na internete niekoľko diskusných skupín. Objavujú sa v nich aj témy typické pre ženské časopisy (napríklad ako aspoň do istej miery posunúť biologické hodiny v prípade ženského výzoru, vplyv dojčenia na bodybuilding či postavu, a podobne). Avšak značnú časť obsahu tvoria tie, ktoré sa týkajú boja za práva žien. Jedna z tém znie: "Byť feministkou vylučuje byť ženou".

Larisa Migačovová: "Myslím si, že mnohé feministické akcie nás ako ženy skôr poškodzujú. Mnohé stereotypy pôsobia skôr preto, že to dovoľujeme. Napríklad, keď som študovala na technike, moje pohlavie v podstate neovplyvňovalo vzťahy s kolegami, cítila som sa ako každý iný študent. To sa prejavovalo iba v mojich výslovne súkromných záležitostiach, nik nebol prekvapený, že ovládam sústruh, alebo že by okomentoval zlú zámku "no ženská"."

Anonym odpovedá: "Mali ste asi veľké šťastie na kolegov. Sama poznám prípady, ako sa muži správajú k ženám, ktoré pracujú v profesiách, ktoré si páni tvorstva vyhradili sami pre seba. Neviem, či ešte študujete alebo nie, ale mužský sexizmus sa určite začne prejavovať v pracovných vzťahoch a bude väčší než boli jeho náznaky medzi kolegami počas vysokoškolského štúdia. Feminizmus sa na vysokých školách chápe skôr ako radikálna forma občianskeho alebo politického angažovania sa, ženy si dôvody k feministickým aktivitám uvedomia až keď vstúpia do praktického života. Mám 35 rokov, a preto si ešte dobre pamätám študentské časy, ale už mám zároveň dostatok životných skúseností, aby som mohla posúdiť tento problém."

Chloe píše: "Skúsenosti z tohto desaťročia ukazujú, že už dokonca vláda začína čosi robiť proti diskriminácii žien. Prejavilo sa to najmä v USA, kde sa prijali zákonné opatrenia proti diskriminácii žien v zamestnaní a sexuálne obťažovanie sa stalo dokonca trestným činom."

Holly 32644: "Myslím si, že problém práv žien nemožno klásť na tú istú rovinu ako boj menšín. V prípade menšín ide o poskytnutie rovnakej príležitosti, v prípade žien by sa mala zohľadniť ich úloha. Nemožno preto výsledky, ktoré dosiahli v USA napríklad černosi, klásť na tú istú úroveň, aké dosiahli ženy. Neexistujú vari čierne ženy, ktoré sa nachádzali pod dvojakou diskrimináciou a zatiaľ bola fakticky odstránená iba jedna?"

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984