Reklama
Reklama

Vytrhnuté z Internetu

Jazykový problém v západnej Európe (talk.politics.european-union)
Počet zobrazení: 627

Jazykový problém v západnej Európe (talk.politics.european-union)

Už názov naznačuje zameranie diskusnej skupiny. Debatujú nielen o intervencii NATO, ale aj o probléme referenda o zavedení spoločnej európskej meny, o tom, či sa v Gibraltare perú špinavé peniaze. My sme si vybrali problém používania menšinových jazykov.

R. J. G. Alves: "Odpovedám Stephanovi Dowetovi, ktorý nechce akceptovať, že v Luxemburgu vyhlásili portugalčinu za regionálny jazyk. Podľa jeho názoru to nie je jazyk miestnej národnostnej menšiny, ale prisťahovalcov. Tvrdil, že uznanie regionálneho jazyka má zmysel vtedy, ak je to reč veľkej minority. Napriek tomu získali ochranu jazyky malých minorít, ako je napríklad okcidentálčina alebo velština. Lenže, ako je to s ochranou miestneho luxemburského jazyka? Videl som skôr učebnice pre deti v portugalčine ako luxemburskom jazyku. Je tu problém, koľko je vlastne Portugalcov v Luxembursku a prečo sa luxemburský jazyk už nepoužíva vo výuke na miestnych školách.

Nepochybne, či sa portugalčina stane oficiálnym jazykom v Luxemburgu, závisí od samotných Luxemburčanov. V tejto súvislosti vzniká problém, čo je nielen národnostná menšina, ale aj väčšina. Väčšina nemusí mať vždy pravdu."

J. Hammer pripomína, že portugalská menšina žije tiež v španielskej provincii Galícia a tam má dokonca autonómiu. Lenže táto autonómia neznamená, že územie má také postavenie ako spolková krajina v Nemecku alebo v Belgicku. Nie je však jasné, či sa ako jazyk v školách používa miestny galícijský dialekt alebo portugalčina.

Nemenovaný Nemec: "Úradným jazykom v Luxemburgu je luxemburský jazyk (Letzerburger), nemčina, francúzština a portugalčina majú štatút menšinových jazykov. Pochybujem o predchádzajúcom názore, že by to mohlo uškodiť luxemburskej ekonomike. Osobne nepoznám všetkých 400 000 Luxemburčanov, ale poznám ich výchovný systém, kde sa používajú tri oficiálne národné jazyky. Luxemburská mládež (približne polovica obyvateľstva) preferuje angličtinu. S výukou v luxemburčine je komplikácia v tom, že spája prvky francúzštiny a nemčiny, no miestnym deťom je ľahšie absolvovať školu, ak sa učia po nemecky. Luxembursko je dnes krajinou bánk, ktorých služby využívajú cudzinci, a preto je tu záujem ovládať čo najviac jazykov."

Otázka X. Y.: "Do Luxemburska sa dnes kvôli bankovým službám sťahuje veľa Japoncov. Bolo by zlé, ak by sa oficiálnym jazykom Luxemburska stala aj japončina?"

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama