Reklama
Reklama

Expresionizmus vo Viedni

Viedenské KUNSTFORUM pripravilo výstavu expresionistu svetového významu, E.L. Kirchnera, zakladajúceho člena skupiny Die Brücke. Spolu s maliarmi Bleyeom, Heckelom, Schmidtom a Rottlufom, navštevujúcimi Vysokú školu technickú v Drážďanoch, ju založil v roku 1905. Názov skupiny vyplýval z presvedčenia, že sú predurčení k tomu, aby svojim dielom vytvorili MOST medzi minulosťou a budúcnosťou svetovej maľby.
Počet zobrazení: 1090

Viedenské KUNSTFORUM pripravilo výstavu expresionistu svetového významu, E.L. Kirchnera, zakladajúceho člena skupiny Die Brücke. Spolu s maliarmi Bleyeom, Heckelom, Schmidtom a Rottlufom, navštevujúcimi Vysokú školu technickú v Drážďanoch, ju založil v roku 1905. Názov skupiny vyplýval z presvedčenia, že sú predurčení k tomu, aby svojim dielom vytvorili MOST medzi minulosťou a budúcnosťou svetovej maľby.

Na výstave Ernsta Ludwiga Kirchnera (1880-1938) sú zastúpené i rané práce, ktoré sú syntézou jeho impresionistického obdobia, neoimpresionizmu, záujmu o stredovekú nemeckú maľbu, japonskú grafiku a rezbu primitívnych národov. Neskôr jeho maľba pod vplyvom Oskara Kokoschku, tesne pred vypuknutím prvej svetovej vojny, dostávala čoraz väčšmi psychoanalytický rozmer.

Farebnosť a štýl jeho plátien vychádzajú z plného pochopenia symboliky tvaru a farby. Po celý život ostal verný expresionizmu, snáď preto, že dlhé roky žil mimo umelecké prúdy, v relatívnom osamotení, chránený od všetkých vonkajších vplyvov. Dôsledné zotrvávanie na expresionistických výrazových prostriedkoch spolu s obsahovou náplňou jeho diela v dobe, keď prebral psychoanalyzujúci moment, robí z neho klasika nemeckého expresionizmu. Táto výstava obsahuje 50 olejomalieb a 160 grafických prác. Okrem tejto samostatnej výstavy sú Kirchnerove práce prezentované v rámci projektu "Expresionizmus" v Rakúskej galérii Belvedere.

Žiada sa pripomenúť i ľudský osud E.L. Kirchnera, ktorý bol za vojny mobilizovaný, trpel neustálym strachom a po nervovom zrútení sa bol z armády prepustený. Pred nacizmom sa uchýlil do Švajčiarska, kde v hrôze pred blížiacimi sa udalosťami v roku 1938 spáchal samovraždu.

Autor je výtvarník a pedagóg na VŠVU

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama