Reklama
Reklama

...o oportunizme

V terminológii bývalého režimu oportunizmus znamenal vzdanie sa konečného cieľa a paktovanie s triednym nepriateľom. Tí, čo obviňovali ľavicu z oportunizmu, tvrdili, že si oportunistických vodcov triedny nepriateľ kúpil.
Počet zobrazení: 1302

V terminológii bývalého režimu oportunizmus znamenal vzdanie sa konečného cieľa a paktovanie s triednym nepriateľom. Tí, čo obviňovali ľavicu z oportunizmu, tvrdili, že si oportunistických vodcov triedny nepriateľ kúpil. Možno si položiť otázku, že ak takéto vymedzenie oportunizmu v ľavicovom hnutí dnes stratilo zmysel, či to zároveň znamená, že pre ľavicovú stranu neexistuje žiadne nebezpečenstvo oportunizmu. Oportunizmus totiž znamená vzdanie sa programových zásad kvôli momentálnym výhodám.

Otázku treba položiť inak. Moderná ľavicová strana nečaká na krásne zajtrajšky, ale politiku musí robiť dnes a teraz. V jej záujme nie je totálna deštrukcia súčasnej podoby spoločnosti, ale jej optimalizácia v záujme tých, ktorých reprezentuje. Moderná demokratická politika je teda založená na kompromise. To znamená, že nemožno hneď realizovať všetky programové zásady. Vyvstáva potom otázka, kde je hranica ústupkov. Vždy možno tvrdiť, že tieto ústupky boli v záujme tých, ktorých určitá strana reprezentuje.

Pri posudzovaní výsledkov politiky ľavicovej strany by teda malo platiť biblické "podľa ovocia ich poznáte". Vždy je totiž možné oportunistické ústupky od programových zásad maskovať istou frazeológiou, niekedy dokonca krajne radikálnou.

Podľa môjho názoru bude vždy existovať spoľahlivý ukazovateľ miery toho, aké veľké sú oportunistické chyby modernej ľavicovej strany. Pokiaľ bude jej volič presvedčený, že spoľahlivo háji jeho záujmy, krajne ľavicové strany budú neúspešné, narastanie ich vplyvu bude signálom, že oportunistické chyby, z hľadiska voliča, prekročili únosnú mieru. Aké výsledky by sme dnes dostali, ak by sme do tohto politologického vzorca dosadili konkrétne hodnoty?

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama