SLOVO O SLOVE

Počet zobrazení: 1889

Najmä, ale nielen mladým
Verím, že časopis vstupuje do časopriestoru, v ktorom si zachová svojím spôsobom originálny ľavicový, ale pluralitný, polemický a popritom tolerantný charakter, bude adresovaný nielen inteligencii, intelektuálom, ale predovšetkým občanom Slovenskej republiky s výrazným sociálnym akcentom, samozrejme i impaktom. Verím, že časopis umožní kritický pohľad nielen na našu nedávnu minulosť, ale aj prítomnosť a možno bude i kompasom a duchovným nábojom nielen pre tých, ktorým Nové slovo chýbalo. Predovšetkým mladej generácii, kŕmenej novinovým bulvárom...

Dušan Čaplovič, podpredseda SAV, Bratislava

Vysvetlenie k fotografii
Rád by som vysvetlil zmysel obrázku v texte o Kosove na 9. strane druhého čísla Slova: nejde na ňom o nijakú "Demonštráciu Srbov v roku 1986 proti vyháňaniu z Kosova", ale naopak. Totiž slovenský preklad na transparente znie: "Vyše 300 tisíc emigrantov z Albánska zaujalo srdce Srbska. Odkaz národa je: von z krajiny".

Branislav Choma, Bratislava

Ako to nazvať správne?
V ostatných rokoch vo svete zúri hospodárska kríza. V niečom sa síce líši od predstáv Marxa a Engelsa, ale je to kríza. A my nie a nie si to uznať. Chodíme ako mačka okolo horúcej kaše a len keď sme veľmi v úzkych, tak to pomenujeme depresia... Vari na celom svete stúpajú ceny. Trhové hospodárstvo, ktoré predpokladá v rámci konkurencie ich znižovanie, akosi zlyháva. Dá sa síce niekde kupovať lacnejšie, ale tendencia je ceny stále zvyšovať. Našli sme si šikovnú výhovorku: hovoríme o liberalizácii cien a myslíme si, že je to vyriešené.

Juraj Pertzian, Zvolen

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984