Vytrhnuté z Internetu

Počet zobrazení: 1591

Čo je totalitarizmus? (alt.anarchism)

M. Starr: "Napriek niektorým paranoidným postojom, poprední historici, ktorí sa zaoberajú Hitlerovým nástupom k moci, odhalili podstatu komunistického mýtu, že Hitler bol agentom nemeckých veľkopodnikateľov... Tento komunistický mýtus, ako je známe, má rôzne formy. Prívrženci Frankfurtskej školy tvrdia, že ten, kto by chcel hovoriť o fašizme, musí hovoriť o kapitalizme. Frankfurtská škola tak opakovala kominternovský mýtus, že fašizmus je "posledné štádium" kapitalizmu. Stačí však takéto tvrdenia konfrontovať s historickými faktami."

Účastník diskusie "Doustone": "Ak by ste niečo vedeli o komunizme (ktorý sa nazýval socializmom), a tento socializmus mal byť medzinárodným javom, Stalinova zásada "socializmu v jednej krajine" nebrala do úvahy záujmy svetového proletariátu, ale preferovala rozvoj jedinej krajiny. Socializmus vo svojej podstate spočíva vo verejnom vlastníctve výrobných prostriedkov, no s tým nemožno stotožňovať znárodnenie, štátne vlastníctvo. Socializmus svojou podstatou by mal byť demokratický. Systém, ktorý nie je demokratický, nemôže byť ani socialistický.

Pre kapitalizmus nie je demokracia nevyhnutná, pretože tu ide o záujmy triedy podnikateľov, boháčov... V koho záujme konal Hitler?"

Upresnenie
Upozorňujeme čitateľov, že internet neobsahuje iba webovské stránky (ktoré sa zväčša začínajú, ale nemusia, písmenami "w.w.w"), ale aj diskusné skupiny. Tie tvoria osobitnú sieť Usenet, ktorá má špeciálne pripojenie. Ak sa napojíte na Internet prostredníctvom telefónnej linky, okrem pripojenia na poštu (e-mail) musíte nakonfigurovať aj diskusné skupiny, tzv. "news". Príslušné pripájacie programy sa automaticky dodávajú s Microsoft Internet Explorerom alebo s Netscape Navigatorom. Podrobnejšie informácie o pripojení sa na vybrané diskusné skupiny vám poskytne váš sprostredkovateľ napojenia na Internet, tzv. provider.
Počet diskusných skupín prevyšuje 10 000. Týkajú sa rôznych tém, od počítačov cez vedu, politiku a umenie až po najneuveriteľnejšie výmeny názorov
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984