Reklama
Reklama
www.svetla.sk

Solidarita

Počet zobrazení: 1235

Solidarita znamenala v živote Heinza Fischera vždy čosi viac ako ideologický kompas. Hodnoty sociálnej demokracie sa pre neho stali morálnym imperatívom, spôsobom života, až potom politickým nástrojom. Už ako mladý právnik sa výrazne angažoval v rôznych sociálnych hnutiach, neskôr aj v ekologických. Sčítaný intelektuál, britký polemik, plodný autor, spoluvydavateľ politických časopisov. Veľmi skromný človek, čo je na politika, podotýkam, neobyčajne vzácna vlastnosť. Stretli sme sa v Bratislave na medzinárodnej konferencii o demokratickom socializme, kam prišiel spôsobom verným svojmu štýlu: ticho a nenápadne ako myš. Len tak, bez ochranky, ako anonymný človek z davu, pristúpil k stolíku s prezentačnou listinou a spýtal sa, či si môže vziať jeden výtlačok SLOVA. Zdalo sa mi, že obsluhujúca slečna nemala ani potuchy, kto to je…

Heinz Fischer vyrastal v prostredí, kde sociálna demokracia má svoje dlhodobé tradície. Rakúska SPÖ, založená Viktorom Adlerom v roku 1889, je pri moci nepretržite takmer tridsať rokov. Porovnávať sa s ňou môže iba švédska sociálna demokracia. V takejto politickej kultúre sa ľavicové hodnoty presadzujú oveľa ľahšie. Sociálnodemokratický charakter vlády sa totiž nemôže výraznejšie prejaviť po jednom či dvoch volebných obdobiach. Dnes môžeme rakúskym či švédskym sociálnym demokratom iba závidieť. Oni jediní totiž môžu povedať, že zmenili štát podľa svojich predstáv. Im sa za desaťročia státia za kormidlom moci podarilo to, o čom sa nám môže zatiaľ iba snívať. Dnes patria Rakúsko a Švédsko totiž nielen k sociálne najspravodlivejším, ale aj najbohatším krajinám Európskej únie.

Od čias legendárneho kancelára Bruna Kreiskeho prešla SPÖ zložitým vývojom, ktorý v minulom roku vyústil do rozsiahlych vnútrostraníckych reforiem. Rakúski sociálni demokrati sa až na svojom poslednom, októbrovom zjazde dokázali vzdať tézy o beztriednej spoločnosti ako ústredného cieľa. Pri všetkých hádkach, bitkách i vojnách o podobu sociálnej demokracie v Rakúsku stál aj Heinz Fischer. Muž, ktorý veľa vie, a preto veľa mlčí. Muž, ktorý pomáha dotvárať podobu ľavicovej politiky nielen na národnej, ale aj na európskej úrovni. Toto je svet videný jeho očami.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama