Reklama
Reklama

Klientelizmus a miliónové úniky

Korupcia a z nej vyplývajúci únik štátnych finančných prostriedkov patrí medzi najzávažnejšie problémy súčasného Slovenska. Žiaľ, peniaze sa takto strácajú najmä tam, kde ich je akútny nedostatok. Nášmu týždenníku sa podarilo získať informácie, ktoré svedčia o tom, že ani Tibor Šagát, ktorý si ako opozičný poslanec získal veľké renomé, si nedokázal s týmto negatívnym fenoménom poradiť. Nasledujúci príbeh navyše stavia otázku, či mu naopak svojou politikou nepomáha.
Počet zobrazení: 600

Korupcia a z nej vyplývajúci únik štátnych finančných prostriedkov patrí medzi najzávažnejšie problémy súčasného Slovenska. Žiaľ, peniaze sa takto strácajú najmä tam, kde ich je akútny nedostatok. Nášmu týždenníku sa podarilo získať informácie, ktoré svedčia o tom, že ani Tibor Šagát, ktorý si ako opozičný poslanec získal veľké renomé, si nedokázal s týmto negatívnym fenoménom poradiť. Nasledujúci príbeh navyše stavia otázku, či mu naopak svojou politikou nepomáha.

Ani zdravotníctvo sa po nástupe novej vlády nevyhlo vlne personálnych výmen. Dotýkala sa aj riaditeľov nemocníc. Jednou z nich bola nemocnica s poliklinikou (NsP) v Rimavskej Sobote, na čelo ktorej sa postavil MUDr. Štefan Herczegh. Veľmi rýchlo sa však medzi jeho podriadenými a dnes už aj medzi ostatnými obyvateľmi mesta i okresu začalo hovoriť o jeho nekompetentnosti. Príkladom by vraj mohli byť jeho "rokovania" s veriteľmi nemocnice, ktoré sa spravidla končia skôr, než sa začnú. Iným bol jeho plán kúpiť nukleárnu magnetickú rezonanciu: hoci väčšina z nás vlastne nevie, o čo ide, nevadí, pretože sme pacienti. Horšie je, ak to nevie ani riaditeľ nemocnice a MUDr. Herczegh to rozhodne nevedel. Hlavný odborník pre rádiodiagnostiku prof. J. Bilický totiž vo svojom stanovisku pre ministerstvo zdravotníctva (MZ) z 27. 9. 1999 okrem iného napísal: "Pán riaditeľ nevie, o čo žiada, asi nepochopil, o aký prístroj ide." Nemal by to byť dostatočný podnet na dôkladné preverenie odborných schopností riaditeľa nemocnice?

Politika v nemocnici

Lenže ministrovi T. Šagátovi asi o odbornosť vedúceho pracovníka nejde. Š. Herczegh je totiž okresným aktivistom Demokratickej únie Slovenska, materskej strany ministra zdravotníctva. Akékoľvek odborné výhrady k MUDr. Herczeghovi sú v okrese okamžite spolitizované, v regionálnej tlači sa obvineniam nebráni sám riaditeľ, ale robí to zaň okresná rada DU. Tá kritiku jednoducho onálepkuje ako akciu, ktorá "napomáha destabilizácii nášho zdravotníctva" - a je to. Avšak politika je, zdá sa, aj v tomto prípade iba nástrojom na presadenie osobných záujmov. Š. Herczegh sa údajne stal hračkou v rukách iného aktivistu MUDr. Jána Kuchtu, zakladajúceho člena Strany občianskeho porozumenia v okrese. MUDr. Kuchta je primárom traumatologického oddelenia NsP. Jeho zriadenie presadil po príchode do Rimavskej Soboty, hoci už vtedy mnohí o jeho potrebnosti pochybovali. Iba 28 kilometrov ďalej v Lučenci bol totiž už vtedy vybudovaný moderný chirurgický pavilón so samostatným traumatologicko-ortopedickým oddelením. Samostatná traumatológia je aj v neďalekej Rožňave. Lenže MUDr. Kuchta bol kamarát a tak si svoje presadil. Významnú úlohu v tom údajne zohral aj majiteľ známej rimavskosobotskej firmy, ktorá hojne podporuje miestny futbalový klub. Toho mal nový šéf novej traumatológie presvedčiť, že pre rozvoj futbalu je jeho oddelenie nevyhnutné. A pán majiteľ má v R. Sobote veľké slovo.

Peňazí je však v zdravotníctve z roka na rok menej, takže vznik nového oddelenia od samého začiatku znamenal ochudobnenie ostatných. Dobre informovaní občania Rimavskej Soboty tvrdia, že traumatológia nikdy finančné problémy nepocítila a naďalej je preferovanou časťou NsP aj na úkor iných. Tí však "musia" byť spokojní, lebo na kritiku má riaditeľ Š. Herczegh svojský názor. Podľa našich informácií napríklad nedávno začal schôdzu zamestnancov upozornením, aby si každý v tomto chudobnom regióne s vysokou nezamestnanosťou prácu v nemocnici dobre vážil a správal sa tak, aby o ňu neprišiel.

Rozhadzovanie peňazí

Už v roku 1990 sa po rozhodnutí stredoslovenského krajského národného výboru začalo v Rimavskej Sobote stavať Diagnostické centrum (Dgc), na ktorom pokračovali práce aj napriek stále horšej finančnej situácii rezortu. V ňom by mali nájsť miesto najmä pracoviská klinickej biochémie a mikrobiológie. Tie NsP nevyhnutne potrebuje, pretože výskyt tuberkulózy (TBC), infekčných hnačiek, svrabu a ďalších podobných chorôb posúva tento okres na popredné miesto v celoštátnom meradle. Stavba je prakticky pred dokončením, vybudované sú všetky vnútorné rozvody, vodovody, namontované sú kohútiky, jednoducho všetko je pripravené pre laboratóriá.

Lenže ambície MUDr. Kuchtu nepoznajú hranice. Už pred asi rokom začal intenzívne bojovať za rozšírenie svojho oddelenia na samostatné nadregionálne traumatologické centrum, pričom je jasné, že aj existencia dnešného oddelenia je vyhadzovaním peňazí. Riaditeľ Š. Herczegh nekriticky svojho primára podporuje. Preto požiadal sekciu financovania MZ SR, aby súhlasila s "reprofilizáciou bloku B", čo by v praxi znamenalo úplne prebudovať už dokončené časti Dgc. V liste riaditeľky sekcie Ing. Márie Husárovej sa doslova píše, že "každá zmena spôsobí utlmenie výstavby minimálne o jeden rok a vyvolá navyše náklady na prepracovanie projektovej dokumentácie a prestavbu už zrealizovaných prác, ako aj navýšenie nákladov o cenové vplyvy". MZ SR preto vyslovilo nesúhlas v požiadavkou MUDr. Herczegha so záverom, že "žiadna podstatná zmena v uvedenej stavbe nebude realizovaná. Stavba musí byť dokončená podľa schválenej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie".

Minister (vraj) súhlasí

Ale zdá sa, že pre riaditeľa rimavsko-sobotskej nemocnice žiadne pravidlá neplatia. Viacerí občania mi potvrdili, že Š. Herczegh vo svojom úsilí pokračuje. Verejne vraj prehlásil, že minister o stanovisku svojej sekčnej šéfky nevie a keď sa ho dozvie, všetko zmení. S vybudovaním nadregionálnej traumatológie údajne súhlasí a tak mal svetlo sveta už uzrieť nový projekt, ktorý však musí niekto zaplatiť. Niekto je NsP. Z čoho, to však nie je jasné, keďže MZ SR na to súhlas nedalo. Podľa špecialistov i laikov hrozí okresu ešte väčšia pohroma v podobe zatvorenia oddelenia TaRCH, infekčného a kožného. Už sme spomínali vysoko nadpriemerný výskyt klasických "chorôb chudoby", ktoré žiaľ odrážajú sociálnu situáciu vskutku zaostalého okresu. Miestni odborníci upozorňujú, že TBC sa vyskytuje v každej rómskej rodine, kožné a infekčné choroby sú ešte rozšírenejšie. Myslením i sociálnym postavením zaostalí ľudia nebudú ochotní navštevovať nemocnice v iných okresných mestách, stratí sa tiež monitoring výskytu týchto chorôb. Následná epidémia by mohla spôsobiť doslova ľudskú katastrofu. Tieto oddelenia preto potrebuje Rimavská Sobota aj s nemocničnými lôžkami rozhodne viac ako iné okresy v kraji. Iba tak môžu chorých nielen vyhľadať, ale ich aj vyšetriť a dať liečiť, na čo potrebujú priestorové vybavenie na izoláciu. Ambulancie by tento účel nesplnili.

Nezodpovednosť "zodpovedných"

Slovo "šokujúce" ohľadom postoja riaditeľa NsP MUDr. Štefana Herczegha ku svojej nemocnici asi málo vyjadruje skutočnosť. Len ťažko možno uveriť, že na čele najväčšieho zdravotníckeho (štátneho) zariadenia v okrese stojí človek, ktorý nadraďuje svoje osobné záujmy, či záujmy ľudí, ktorým je zaviazaný nad zdravie a možno v konečnom dôsledku aj životy svojich spoluobčanov. V tejto súvislosti je už iba perličkou jeho úsilie predať budovu tzv. starej polikliniky v centre okresného mesta, lebo je vraj nevyhovujúca a nepotrebná. Ani sa vari nemožno čudovať, že v Rimavskej Sobote hovoria všetci, že by sa mala dostať do rúk majiteľovi onej veľkej fabriky, ktorý už nechce mať sídlo firmy kdesi na periférii. Na jednej strane neváha MUDr. Herczegh prestavať bezmála dokončenú budovu, na druhej tvrdí, že nemá prostriedky na opravu jednej strechy a preto treba budovu predať. Ešteže nateraz toto jeho úsilie rozhodný postoj sekcie financovania MZ SR i mestského zastupiteľstva prekazili. Napokon vyvstáva otázka, či je vôbec možné, že si tieto fakty doteraz nevšimol minister Tibor Šagát. O zdravotníctve sa hovorí, že je čierna diera. T. Šagát je na jeho čele už vyše roka, rozhodne je to dosť dlho na to, aby tú dieru zaplátal. Príklad z Rimavskej Soboty však o ničom takom nesvedčí. Koľko by sme ich ešte našli?

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama