Nádej sa volá modernizácia

Strana demokratickej ľavice sa ocitla pred 6. zjazdom v takej situácii, v akej sa nachádza celá naša spoločnosť. Silné znaky únavy, pesimizmu a nervozity poznamenávajú všetky jej aktivity, myšlienky a rozhodnutia. Nečudujem sa takémuto vývoju, neprekvapuje ma životný pocit radového občana, zúfalého z jeho zhoršujúcej sa sociálnej situácie a znechuteného z praktík slovenskej politiky.
Počet zobrazení: 2189

Strana demokratickej ľavice sa ocitla pred 6. zjazdom v takej situácii, v akej sa nachádza celá naša spoločnosť. Silné znaky únavy, pesimizmu a nervozity poznamenávajú všetky jej aktivity, myšlienky a rozhodnutia. Nečudujem sa takémuto vývoju, neprekvapuje ma životný pocit radového občana, zúfalého z jeho zhoršujúcej sa sociálnej situácie a znechuteného z praktík slovenskej politiky.

Slovensko však za uplynulé desaťročie prudkých politických zmien zažilo toľko experimentov, že občan sa už v žiadnom prípade neuspokojí s prázdnym verbalizmom a frázovitosťou. Žiada konkrétne riešenia a v polovici volebného obdobia má na to plné právo. Tu už niet priestoru na plané výhovorky! Predsa len však má rovnaké právo poznať podstatu dnešných koaličných sporov, ktoré sú oveľa zložitejšie, ako ich interpretujú masmédiá.

V prostredí nátlakových skupín Predovšetkým si treba uvedomiť, že sa pohybujeme v prostredí ekonomicky silných nátlakových skupín, ktoré sa usilujú vytláčať z rozhodovacích procesov legitímne štruktúry štátnej moci. K nim sa pridáva vplyvná vrstva "mediálnych predátorov", ktorým sa nemôže postaviť do cesty už nič okrem peňazí a ktorí si osobujú právo rozhodovať o tom, kto má v tomto štáte vládnuť. Výsledkom toho je určitá virtuálna realita, v rámci ktorej sa viaceré témy tabuizujú a chyby niektorých ľudí banalizujú, prípadne úplne zamlčiavajú. Verejnosť dnes často ani len netuší, o čo sa hrá, aké sily stoja v pozadí niektorých rozhodnutí. SDĽ dnes stojí pred úlohou uspieť v základnom zápase o charakter štátu. Nie morálka, nie ideály, nie politické princípy, ale silné majetkové záujmy ovládajú súčasnú slovenskú politiku, ktorá sa - občas mám taký pocit - stáva rukojemníkom privatizácie.

V tejto situácii má poctivý politik dve možnosti: buď rezignuje, neuvládze ťarchu krutej a zdanlivo bezvýchodiskovej situácie, alebo sa pustí do boja s deväťhlavým drakom, v ktorom možno nemá šancu zvíťaziť, ale aspoň obstáť pred svojím svedomím. Vybral som si druhý variant, hoci sa vôbec nemienim vzdať a hoci vôbec nepomýšľam na neúspech. Naopak, cítim zodpovednosť, že podľa toho, ako sa ja zachovám v životne dôležitých otázkach tohto štátu, sa môžu zachovať všetci občania pri rozhodovaní, komu majú zveriť do rúk osud tejto krajiny a ako budú odhodlaní brániť sa voči tým, ktorí z nej chcú urobiť tovar na jedno použitie.

Na dvoch frontoch Moja situácia je o to ťažšia, že musím bojovať na dvoch frontoch. Nielen proti tlaku krajnej pravice vo vládnej koalícii, no, žiaľ, aj proti úmyselným či neúmyselným snahám oslabovať SDĽ zvnútra. Napriek tomu alebo práve preto sa naše spoločné úsilie musí sústrediť na hľadanie zdrojov pozitívnych zmien ako v SDĽ, tak i v celej spoločnosti. Preferencie nám nezvýšia umelo vyrobené náhradné témy, ani účelové personálne rošády vo vedení strany. Nemajme občana za hlupáka.

Dávno je za nami čas, keď nám vystavil bianco šek. Ak ho budeme naďalej zneužívať, v budúcich voľbách dôveru voliča získame veľmi ťažko. Nám už teda nepomôžu rečičky a plané sľuby, ale len a len poctivé a vecné riešenia problémov najmä z ekonomickej a sociálnej sféry. Nijaká lacná cesta k úspechu neexistuje. Za toto budeme skladať účet a nie za našu schopnosť či neschopnosť očariť publikum.

Popri týchto naliehavých problémoch, ktorých riešenie neznesie odklad, SDĽ musí nájsť odvahu a intelektuálnu silu naštartovať rastový proces do budúcnosti. Ten sa nezaobíde bez výrazných modernizačných zmien, ktoré budú zodpovedať požiadavkám doby i reálnym trendom vo svete. Odvážny Manifest Generácie 2000 iba naznačil, kam by sa malo uberať naše myslenie. Prioritu musia dostať investície do vzdelania a informatizácie krajiny, ktoré sa už dnes ukazujú ako motor rastu v 21. storočí.

Staviam na poctivosti a odbornosti Nesmieme zabúdať na ekológiu, bez ktorej si dnes napĺňanie ľavicových cieľov všestrannej podpory zdravého vývoja osobnosti nemožno ani len predstaviť. Musíme využiť šancu, ktorú nám ponúka integrácia do Európskej únie a aktívnejšie sa zapojiť do tohto procesu. Musíme jednoducho urobiť Stranu demokratickej ľavice príťažlivejšou pre tých, s ktorými spájame jej budúcnosť: pre mladých ľudí, pre ženy, pre všetkých, ktorí myslia tvorivo a moderne.

Takéto zmeny sa však nedajú vykonať, ak vo vedení strany pôsobia ľudia, ktorí nechcú, alebo nevedia rešpektovať priority a záujmy celku. Takáto strana nemôže byť dôveryhodná a akcieschopná. SDĽ sa svojou hašterivosťou zbytočne oberá o sily, ktoré potrebujeme využiť v dôležitejších politických zápasoch. Sebareflexia neznamená zničujúce samobičovanie. Sebareflexia musí vyústiť do návrhov pozitívnych zmien, ktoré uskutoční jednotný tím ľudí. Potrebujem takýto tím. Preto dôverujem ľuďom, ktorým ide o hľadanie východísk, nie o hľadanie nepriateľa vnútri strany. Preto staviam na poctivosti, odbornosti a statočnosti. Preto mám chuť a silu dokázať, že naozaj je možné meniť veci k lepšiemu.

Autor (1954) je predseda SDĽ

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984