Rok za polmiliónový úplatok

Ako pracovníčka Ministerstva pôdohospodárstva SR... v presne nezistený deň v mesiaci november 1996 v Humennom prisľúbila Michalovi K... vybavenie dotácie zo Štátneho fondu zveľaďovania lesa v sume 10 000 000 Sk, pričom žiadala úplatok pre zodpovedné osoby vo výške 5 % z vybavenej dotácie a následne presne nezisteného dňa v mesiaci apríli 1997 v jeho rodinnom dome ...
Počet zobrazení: 1109

Ako pracovníčka Ministerstva pôdohospodárstva SR... v presne nezistený deň v mesiaci november 1996 v Humennom prisľúbila Michalovi K... vybavenie dotácie zo Štátneho fondu zveľaďovania lesa v sume 10 000 000 Sk, pričom žiadala úplatok pre zodpovedné osoby vo výške 5 % z vybavenej dotácie a následne presne nezisteného dňa v mesiaci apríli 1997 v jeho rodinnom dome ... prevzala za účelom vybavenia dotácie od neho sumu 500 000 Sk, teda žiadala a prijala úplatok za to, že bude svojím vplyvom pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa.

Tak znie podstatná časť trestného rozkazu zo 14. marca t.r., v ktorom súd uložil trest odňatia slobody v trvaní jedného roka podmienečne s tým, že sa jeho výkon odkladá na skúšobnú dobu dvoch rokov. Pomerne málo na to, že bol trestný čin spojený so zneužitím pracovného postu v ústrednej štátnej správe. No prokurátor, ani odsúdená sa nedovolali, a tak - ako nám potvrdili na Okresnom súde vo Svidníku - 26. marca sa stal trestný rozkaz právoplatný a vykonateľný.

Program Čisté ruky

Konečne sa uzavrel aspoň jeden prípad korupcie z Mečiarovej éry, hoci ide iba o malú rybu. Veď koľko toho strany súčasnej vládnej koalície v rámci programu Čisté ruky nasľubovali... Kauza má však háčik: hlavnou aktérkou bola členka SDĽ. Rozsudok nadobudol právoplatnosť, mohli by sme teda používať jej plné meno. Ale o to tu vôbec nejde. Odsúdenú označme ako pani Mariannu. Prečo sa tým zaoberáme práve my? Kópiu trestného rozkazu dostali i ďalšie redakcie, ktoré nie sú práve naklonené ľavicovým demokratom. Iste si dokážete predstaviť v uhorkovej sezóne, alebo keď príde "pravý čas", napríklad v predvečer 7. zjazdu SDĽ, palcové titulky, ktoré budú chcieť pre tento exemplárny prípad hodiť všetkých členov strany do jedného vreca. Preto sme sa rozhodli, že vyjdeme prví s touto kauzou.

Spomínaná iniciatíva doktorky práv sa na svetle božom objavila po voľbách, keď sa na ministerstvách zostavovali tzv. čierne knihy. Vtedajší hovorca, dnes podpredseda SDĽ Braňo Ondruš prijal túto Jóbovu zvesť od ľavicovo zmýšľajúcich lesníkov s hrôzou: "To musíme bez pardónu vyriešiť!" Vzápätí o tom informoval predsedu strany a ministra pôdohospodárstva. Jozef Migaš takisto vyslovil svoje rozhorčenie s tým, že to dotiahne šéf rezortu, v ktorom pani Marianna pracovala. Pavel Koncoš sľúbil, že dá záležitosť prešetriť. Ak sa závažné podozrenie ukáže opodstatnené, príjme exemplárne rozhodnutie.

O čo teda išlo?

Marianna sa v lesníckej sekcii MP SR počas druhého pontifikátu Petra Bacu zaoberala právnymi otázkami, o. i. mala posvietiť na legislatívne pechtle-mechtle v tejto oblasti. K jej dobru treba pripísať, že aj vďaka nej sa niektoré z nich dostali na pretras v médiách. Sympatizantom ľavice v rezorte imponovalo, že sa otvorene hlásila k SDĽ, čo za Mečiara medzi štátnymi zamestnancami nebolo jednoduché. Nič na tom nemení fakt, že sa našli aj takí, čo tvrdili, že sa jej to vyskakuje, keď bola kedysi švagriná štátneho tajomníka MP SR za HZDS Mariána Lipku, ktorý mal na starosti práve lesné a vodné hospodárstvo. Jej vystatovanie straníckou príslušnosťou sa však stalo kontraproduktívne, keď vyplával na hladinu zmienený prípad. Medzi lesníkmi sa rozšíril rýchlosťou blesku.

Marianna nielenže prijala, ale sama vymáhala od Michala K. z Okresu Stropkov 500 tisíc korún s tým, že mu zariadi desaťmiliónovú dotáciu na výstavbu lesnej cesty. Avšak "zodpovedné osoby" vo fonde akosi nepresvedčila. A tak ju úplatkár požiadal, aby mu peniaze vrátila. Dva roky to odmietala, až keď zatekalo do topánok jej otec Ing. Dezider G. poslal 3. mája 1999 poškodenému poštovou poukážkou 200 tisíc a o dva týždne neskôr akási záhadná Zuzana Bezáková z Bratislavy ďalších sto tisíc korún. Viac peňazí, ani úrokov sa Michal K. nedočkal. Preto podal oznámenie o spáchaní trestného činu prijímania úplatkov. Keby Marianna protekciu vybavila, alebo by vrátila ,,všimné", nik by ju nežaloval. Naozaj, koľko sa žiadostí s príslušnými "kolkami" v obdobných štátnych fondoch na Slovensku vybavuje kladne?

Vedúci úradu MP SR Ján Varjú nám potvrdil, že jeho rezortný šéf po upozornení na túto kauzu začal konať. Po prešetrení odborom kontroly 12. augusta 1999 oficiálne odoslali na Okresnú prokuratúru I. v Bratislave Oznámenie o dôvodnom podozrení zo spáchania trestného činu z prijímania úplatku i s príslušnými dokumentmi. Záležitosť prešla do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní. Neskôr JUDr. Marianna nastúpila na dlhodobú pracovnú neschopnosť a po jej skončení 30. septembra 2000 podala žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru, s čím ministerstvo bez otáľania súhlasilo.

Na Úrad vlády ju nezobrali

Potiaľto by sa dali privrieť oči: nuž, stane sa, v každom politickom subjekte sa môže vyskytnúť ktosi, kto sa potkne a ak mu naozaj ide o záujmy strany, tak sa radšej tíško vyparí. Marianna je však inej nátury. Verejne vyhlasovala, že za ňou stojí sám predseda SDĽ a že sa z toho vyseká. Mnohí to však spochybňujú. Jeden zo straníckych činiteľov vraj dokonca naliehal na podpredsedu vlády pre legislatívu Ľubomíra Fogaša, aby ju, nezamestnanú chuderku, spravil šéfkou svojho sekretariátu. Veď s paragrafmi má bohaté skúsenosti. Už akoby sme videli na prvých stránkach novín Kriminálnička za SDĽ na Úrade vlády! Vicepremiér to odmietol. Keď vrcholilo vyšetrovanie, Marianna sa odhodlala kandidovať na predsedníčku jednej z okresných organizácií strany v Bratislavskom kraji. Vari kalkulovala, že sa jej to na súde ľahšie prepečie?

Keď si listujeme zápisnicu z "pamätnej" okresnej konferencie konanej 14. júna 2000, nenájdeme ani slovíčko o tom, že by tam vzplanul personálny spor. Len konštatovanie, že "výsledky volieb obsahuje samostatná zápisnica, ktorú spracovala volebná komisia" a že dvaja delegáti za uznesenie nehlasovali. Pritom práve voľby tvorili najdramatickejšiu časť rokovania. Predseda volebnej komisie Igor Ryban upozornil, že sa voči Marianne vedie vyšetrovacie konanie, a preto by nebolo vhodné, keby teraz kandidovala. Trestné oznámenie na ňu podal jej zamestnávateľ - ministerstvo vedené predstaviteľom SDĽ a aj korunný svedok, od ktorého vymohla pol milióna, je členom tejto strany. Existuje jeho čestné vyhlásenie a je ochotný kedykoľvek dosvedčiť svoju výpoveď. Preto by nemalo byť zložité celú záležitosť prešetriť i po straníckej línii.

Rybanova pripomienka vyvolala asi tri štvrte hodinovú debatu. Všetci očakávali zásadné stanovisko Jozefa Migaša strany, ktorý sa zúčastnil na konferencii ako hosť. "Najprv bol ticho ako ryba," spomína si I. Ryban, "potom vyhlásil, že právo kandidovať má každý člen SDĽ bez ohľadu na svoje momentálne skutky. Tým vlastne podporil jej kandidatúru."

Klopanie na zavreté vráta

Marianna si po tomto všetkom pred zrakmi svedkov dovolila pri voľbe predsedníčky vhodiť do schránky prinajmenšom štyri volebné lístky. Či už tie rozhodli alebo nie, opäť vyvolala svojím skutkom novú polemiku. Predseda parlamentu to chcel obrátiť na vtip. Vraj je nadšený, ako členky bojujú o funkcie, aby v strane mohli ešte aktívnejšie pracovať. Napriek viacerým žiadostiam sa opakované hlasovanie neuskutočnilo. Po tomto expozé dvaja delegáti vrátili mandát, neúspešná protikandidátka a asi tucet členov už viac neprekročili prah sídla SDĽ na Gunduličovej ulici. Ako nám Ryban v rozhovore potvrdil, volebnú zápisnicu odmietol podpísať, aby sa tak od trápnej frašky dištancoval. Odvolal sa na Republikovú rozhodcovskú komisiu, odkiaľ mu odpísali, že konferencia prebehla regulárne.

"Vážený súdruh predseda," napísal 18. júla 2000 Migašovi list, "myslím si, že v tejto dobe je potrebné bojovať za čisté ruky, a nie podporovať niekoho, kto je obvinený svojím zamestnávateľom z podplácania a korupcie. Máme teraz dostatok afér, ktoré neprospejú SDĽ. Návrh kandidatúry súdružky M... na konferencii bol účelovo pripravený, nakoľko OV nedoporučil jej kandidatúru, aby predišiel možnej afére." Odpoveď prišla vágna.

Počas prípravy tohto článku nebol na dovolenke iba jeden z troch štatutárnych predstaviteľov SDĽ - B. Ondruš. Pravdu povediac, netušíme, kto bol z nášho rozhovoru viac "paf". Či on z toho, že nevedel o tom, že Mariannu právoplatne odsúdili, alebo my, že to podpredseda strany nevie. Po tom, ako o tejto záležitosti pred troma rokmi informoval Migaša i Koncoša a dozvedel sa, že minister pôdohospodárstva v tejto veci koná, ďalej sa o ňu nezaujímal. O priebehu lanskej konferencie v Bratislave nič netušil. Nezaskočilo ho ani to, že Marianna sedela ako delegátka 6. zjazdu v Košiciach niekoľko stoličiek od neho, ani to, že ju v poslednom čase fakticky denne stretáva na Gunduličovej. Okresná organizácia totiž nemá platenú pracovníčku, a tak kanceláriu využíva ona ako predsedníčka OV SDĽ.

Šokovaný podpredseda

"Priznám sa," zdôraznuje Ondruš, ,,že som z toho šokovaný. Ak je človek právoplatne odsúdený, pritom sa proti výroku súdu ani neodvolá, tak nemá morálne právo byť funkcionárom SDĽ. Aj v našom organizačnom poriadku sa hovorí, že môže (no nemusí - pozn. red.) dôjsť k zrušeniu členstva, ak bol člen právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Teda nielenže by nemala byť vo funkcii, ale ani radová členka. V každom prípade som presvedčený, že vedenie SDĽ, ani okresný výbor nie je o tom informovaný. Na druhej strane som rád, že keď sa zvesti o úplatkárstve dostali do uší ministrovi pôdohospodárstva, dal ich dôkladne prešetriť. Pritom ho v tlači niekoľkokrát obvinili, že kryje ľudí, ktorí robia kroky v rozpore nielen s morálkou, no aj so zákonmi."

Prečo Ondrušovi ušiel spod nosa prípad, o ktorom bol od začiatku informovaný? Nezaoberá sa takýmito citlivými záležitosťami aj vedenie SDĽ? Odvetil, že vnútrostranícke záležitosti má na starosti ústredný tajomník Ján Richter, ktorý to tiež netuší. Prečo v prípadoch, keď mu novinári nadhodili podozrenie z klientelizmu iných predstaviteľov SDĽ, reaguje podstatne promptnejšie? Nie náhodou preto, že JUDr. Marianna nie je prívrženkyňa tzv. Weissovho krídla?

"To nemá nič spoločné s dajakým krídlom!" Ráznu odpoveď doplnil Ondruš skúsenosťou z júnového zasadania republikovej rady, keď dotyčná pani proti nemu ostro vystúpila. Obvinila ho zo zodpovednosti za to, že dvanásť mladých ľudí, ktorí chceli vstúpiť do SDĽ, tak neurobili pre jeho nedávnu mediálnu prestrelku s ministerkou Brigitou Schmögnerovou.

O charte morálnych princípov funkcionára SDĽ sa vo veľkom diskutuje v základných organizáciách i v okresoch takmer rok. Jej definitívny návrh má na augustovom zasadaní republikového výboru predložiť J. Migaš. Zrejme tento dokument schváli urýchlene zvolaný zjazd. Podľa Ondruša by sa v ňom malo určite zahrnúť ustanovenie, že človek, právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, nesmie pracovať v najvyššom straníckom orgáne medzi zjazdmi - v republikovej rade - ako teraz Marianna - ale ani na iných postoch. Nuž, konečne.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984