Ako ušetriť na liekoch

Na nedávnom rokovaní predstaviteľov orgánov regulácie a kontroly veterinárnych liečiv, kde ste vystupoval ako predstaviteľ Neformálnej dohody o spolupráci orgánov regulácie a kontroly liečiv v EÚ asociovaných krajín pre strednú, východnú Európu, Maltu a Cyprus (CAOREAC) vás nominovali za zástupcu týchto štátov.
Počet zobrazení: 987

Ľudevít Martinec

Na nedávnom rokovaní predstaviteľov orgánov regulácie a kontroly veterinárnych liečiv, kde ste vystupoval ako predstaviteľ Neformálnej dohody o spolupráci orgánov regulácie a kontroly liečiv v EÚ asociovaných krajín pre strednú, východnú Európu, Maltu a Cyprus (CAOREAC) vás nominovali za zástupcu týchto štátov. Súčasťou podujatia sa stalo aj zasadanie výboru pre ekonomiku a sociálne veci Európskeho parlamentu, kde sa odborníci rozdelili na tých, čo presadzujú väčšie zavádzanie originálnych liekov, a tých, ktorí tvrdia, že dobrý terapeutický výsledok u pacienta sa dá dosiahnuť aj lacnejšími, generickými liekmi. Aký názor zdieľajú experti európskych krajín?

- Na tomto stretnutí sme prijali aj dokument Úloha EÚ v podpore liekovej politiky z pohľadu potrieb obyvateľstva. Rieši potrebu zlepšenia zdravotnej starostlivosti, účinnejšiu motiváciu reálneho inovatívneho výskumu, ako aj trendov kontroly nákladov na štátom garantovanú zdravotnú starostlivosť. Čiže, zabezpečenie bezproblémového prístupu liekov pacientom za primerané ceny, no zároveň i rešpektovanie ich voľného pohybu v rámci jednotlivých štátov. Samozrejme, že sa podporuje zavádzanie nových, tzv. geniálnych liekov, ale nemieni sa podporovať výskum "zdanlivo" originálnych, navyše s pochybným terapeutickým prínosom pre pacienta.

Nedávna diskusia na konferencii v Bratislave, ktorú ŠÚKL organizoval pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie, potvrdila, že aj vyspelejšie krajiny sa viac orientujú na účelnú kontrolu nákladov na lieky, ako i na presadzovanie predpisovania lacnejších generík.

- Aj v bohatších štátoch Európy sa zdôrazňuje sociálno-ekonomický pohľad na skladbu pacientov vzhľadom na ich možnosť či nemožnosť priplácania istých finančných príplatkov na lieky. Zvláštna pozornosť sa venuje najmä starším pacientom a pacientom s chronickými ochoreniami z dôvodu, aby sa im zabezpečil bezproblémový prístup k ich životne dôležitým liekom. V tomto je EÚ ďaleko ľavicovejšia ako naše ľavicové strany. Jednou z najdôležitejších častí spomínaného dokumentu je podpora predpisovania tzv. generických liekov, o ktorých väčšom používaní hovoril aj súčasný minister zdravotníctva Roman Kováč. Ide o lieky, ktorým vypršala patentová ochrana, a preto sa môžu predávať za podstatne nižšie ceny. Len takto sa dá ušetriť z balíka peňazí určených na zdravotníctvo, zastaviť zadlžovanie v liekovom reťazci a v neposlednom rade mať peniaze na také originálne lieky, ktoré nemajú v generických ešte "náhradníka".

Za ich predaj však lobujú silné nadnárodné farmaceutické záujmové skupiny. V Programovom vyhlásení vlády SR sa však hovorí o väčšej orientácií na generické lieky. Že tomu asi tak nie je, hovorí predkolapsový stav napríklad v Imune Šarišské Michaľany...

- I keď si naša oficiálna lieková politika kladie za cieľ zastaviť trend zvyšovania ich nákladov, dokonca ich znížiť, praktický prístup viacerých našich odborníkov je proti tomuto trendu. Ak by som to zjednodušil, tak radšej budeme platiť za acylpyrín hádam desaťnásobne viac za jeho originálnu molekulu, ako za našu, ktorú vyrába napríklad Slovakofarma. Pripomínam, že žiaden generický liek nesmie mať horšiu kvalitu, účinnosť a bezpečnosť ako originálny liek. Na to existujú prísne legislatívne pravidlá ich registrácie. Ohrozujú hádam tieto lieky zdravie pacientov v EÚ? Krajiny únie nejdú proti sebe, strážia si náklady na lieky, podporujú domáci farmaceutický priemysel a všetky inovácie.

V poslednom čase verejnú mienku rozvlnila informácia o nebezpečných vedľajších účinkoch cholstatu. Ako sa dostal do našej distribučnej siete?

- Ako každý iný liek, keď splní všetky registračné podmienky. Neexistuje liek bez vedľajších účinkov. Je fakt, že zo všetkých statínov, ktoré znižujú hladinu škodlivého cholesterolu, má v kombinácii s inými liečivami vyššie vedľajšie účinky. Americkí lekári, lebo len tam sa vyskytli smrteľné prípady, nerešpektovali upozornenie, že sa nesmie kombinovať s inými liečivami a že sa má prísne sledovať zdravotný stav pacienta. Ak sa podáva iba tento liek bez iných, nemá výraznejšie vedľajšie účinky. Pri registrácii liekov dostávame výsledky klinického skúšania každého z nich i na vybratých pacientoch. Taktiež berieme do úvahy hodnotenia EÚ, ale náš proces je celkom nezávislý. Naši lekári návod na užívanie rešpektovali, a preto sme zaznamenali len jeden mierne nežiadúci účinok. Posudky na dovážané lieky pre ŠÚKL robí asi sto externých špičkových odborníkov, ktorí posudzujú bezpečnosť a účinnosť. Náš ústav posudzuje a kontroluje ich kvalitu.

zhováral sa Ivan Bielik

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984