Otázka týždňa

Zákon o zdravotnom poistení sa novelizoval už sedemkrát. V teraz navrhovanom znení sa počíta so zriadením Úradu spoločných zdravotných poistení, ktorý by mal združovať zdroje zdravotného poistenia. Tým by sa mala dosiahnuť zmena financovania zdravotných poisťovní.
Počet zobrazení: 944

Zákon o zdravotnom poistení sa novelizoval už sedemkrát. V teraz navrhovanom znení sa počíta so zriadením Úradu spoločných zdravotných poistení, ktorý by mal združovať zdroje zdravotného poistenia. Tým by sa mala dosiahnuť zmena financovania zdravotných poisťovní.

Nakoľko je potrebné zriadenie Úradu spoločných zdravotných činností a na čo konkrétne by mal slúžiť?

Roman Kováč, minister zdravotníctva SR:

Poisťovne vykonávajú činnosti, ktoré treba zastrešovať spoločne. Ide pritom o niekoľko typov. Po prvé, máme centrálny register poistencov. Dnes o ňom rozhoduje ministerstvo zdravotníctva a je to praktická spoločná činnosť poisťovní, ktoré majú vytvoriť taký register, kde by nedošlo k situácii, ktorú dnes poznáme - máme viac poistencov, ako občanov v štáte. Jednoducho, poisťovne musia spolupracovať presne na tom, aby bol naozaj počet poistencov a občanov rovnaký. To druhé je prerozdeľovací mechanizmus. Dnes sú postavené zdravotné poistenie na báze solidarity. Solidarita vyžaduje prerozdeľovací mechanizmus, ktorý musíme uplatniť u nás v zmysle zákona. Ide opäť o spoločnú činnosť všetkých poisťovní, lebo oni na základe tohto prerozdeľovacieho mechanizmu dostanú pridelené finančné prostriedky. Tretia činnosť, ktorú sme navrhovali, je otázka spoločného výberu. Ten sa nám zdá oveľa efektívnejší ako jednotlivé výbery poisťovní. Netrváme na tejto požiadavke, ale z hľadiska ekonomiky by bola poisťovňa takto asi užitočnejšia. A poisťovne by sa skôr venovali mechanizmu hľadania výkonného zdravotníckeho zariadenia, ktoré za najlepších podmienok poskytne najlepšiu starostlivosť. Teraz sú zaťažení najmä prácou s neplatičmi. Poisťovne by sa mali zjednotiť, aby našli spoločného reprezentanta. Existuje to v mnohých krajinách. V Rakúsku sa takýto predstaviteľ zúčastňuje na všetkých rokovaniach, má plné kompetencie rozhodovať v ich mene. Bolo by to podľa mňa veľmi užitočné, lebo takýto človek by sa podieľal na všetkých zásadných rozhodnutiach. Navrhovali sme, aby tieto činnosti zastrešoval úrad, ktorý má vážnosť a taktiež aj oprávnenie vystupovať.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984