SMK odchádza z vlády

Žiaden zázrak sa konať nebude, nepomôže ani výzva skupiny prominentných slovenských intelektuálov, Strana maďarskej koalície z vlády odíde. Výskumy verejnej mienky naznačujú dva dôležité momenty. Jeden sa týka perspektívy pár mesiacov, SMK zvíťazí vo voľbách do VÚC prinajmenšom v dvoch krajoch.
Počet zobrazení: 892

Žiaden zázrak sa konať nebude, nepomôže ani výzva skupiny prominentných slovenských intelektuálov, Strana maďarskej koalície z vlády odíde. Výskumy verejnej mienky naznačujú dva dôležité momenty. Jeden sa týka perspektívy pár mesiacov, SMK zvíťazí vo voľbách do VÚC prinajmenšom v dvoch krajoch.

Podľa výskumu voličských preferencií by sa zdalo, že v prípade parlamentných volieb voličské preferencie síce trocha kolíšu, no nie tak dramaticky ako v prípade iných strán. V najhoršom prípade môže SMK prísť o zopár mandátov.

Je to však iba zdanie. Ako ukazuje samotný názov dotyčného politického subjektu - Strana maďarskej koalície - vznikol z niekoľkých zložiek. Boli to maďarskí liberáli, maďarskí kresťanskí demokrati a Spolužitie.

Spojítko: maďarský

Z politického hľadiska by to boli oponenti s rôznymi programovými východiskami. Spojilo ich iba adjektívum maďarský. Logicky z toho vyplýva, že zvyšné zložky koalície sa museli podriadiť tej najmaďarskejšej. Nik nemôže tvrdiť, že by všetci maďarskí politici prijali názory a postoje tých najmaďarskejších. Ostatne, aj počas terajšej krízy sa ukázalo, že mnohí zastávajú umiernené stanovisko a za istých okolností by boli ochotní prijať kompromisné riešenie. Veď podstatným znakom politiky v parlamentnej demokracii sú práve kompromisy. Lenže sa zvolebnieva a parlamentné voľby môžu prísť tak skoro, ako by nik nepredpokladal.

Práve z tohto zorného uhla treba hodnotiť fakt, že sa vynorili politici, ktorí aj tých najmaďarskejších obvinili z nedostatku "maďarskosti" a pokúšajú sa vytvoriť politický subjekt konkurujúci SMK, ktorý by mal reálnu šancu "zabodovať". SMK sa nepodarilo presadiť dva kľúčové body svojho programu: vyriešiť otázku pôdy neidentifikovaných vlastníkov tak, aby ju spravovali obce a pre ňu vhodnú reformu VÚC.

Ide o autonómiu?

V tejto súvislosti treba upozorniť na jednu zaujímavú okolnosť. Podobnú reformu realizovali aj v Českej republike, kde sa tiež chystajú voľby do samosprávnych krajských orgánov. Brusel však upozornil Prahu, že niektoré kraje sú primalé. Krajina, ktorá ašpiruje na členstvo v EÚ, by mala byť delená na regióny približne s miliónom obyvateľov. Teda Slovensku by z tohto hľadiska vyhovovalo delenie na tri kraje. Snaha o rozdrobenie našej krajiny na malé, ekonomicky neperspektívne celky, môže byť odôvodnená iba úzko regionálnymi záujmami alebo čímsi iným.

To, "čosi iné" pomenovali maďarskí politici, ktorí chcú konkurovať SMK. Ide o autonómiu. Maďarská menšina by mala neodňateľné právo na územnú autonómiu, ak by na Slovensku existovalo čisto maďarské územie. Lenže v našej krajine je iba jediná čisto maďarská obec. V ostatných obciach je buď slovenská väčšina a maďarská menšina, alebo naopak. Hlasy extrémistických maďarských politikov oprávňujú obavy, ktoré vyplývajú aj zo slovenskej historickej skúsenosti.

V záujme Maďarov i Slovákov samozrejme je, aby SMK vo vláde ostala. Teraz tvoria vládnu koalíciu tie slovenské politické strany, ktoré sú ochotné vyjednávať. Žiaľ, všetci veľmi dobre vieme, komu terajšie výskumy predpovedajú šancu vyhrať budúcoročné voľby. SMK v nich síce nestratí mandáty, ba možno aj získa, ale bude súčasťou opozície...

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984