Nájomca prevádzkoval na pozemku fondu tržnicu

Rovnako ako na Slovensku, tak aj v Českej republike existuje Fond detí a mládeže (FDM), ktorý je od 14. septembra 2000 v likvidácii. To už samo osebe napovedá, v akom štádiu sa fond v tomto čase nachádza.
Počet zobrazení: 887

Rovnako ako na Slovensku, tak aj v Českej republike existuje Fond detí a mládeže (FDM), ktorý je od 14. septembra 2000 v likvidácii. To už samo osebe napovedá, v akom štádiu sa fond v tomto čase nachádza.

Schváleniu tohto zákona predchádzalo veľa vecí. FDM mal po svojom vzniku mnoho problémov. Odovzdávanie majetku SZM štátu prevádzal niekoľko rokov chaos. Štátni splnomocnenci, ktorí na prevod dohliadali, mali malú právomoc a nedostatočnú podporu štátneho aparátu. To zneužívalo mnoho zväzáckych funkcionárov, ktorí odovzdanie majetku odďaľovali, odmietali alebo sa ho pokúšali utajiť. V spolupráci s Najvyšším kontrolným úradom FDM kontroloval ďalšie desiatky objektov, ktoré mal SZM dať do vlastníctva ČSR. To sa v mnohých prípadoch neobišlo bez súdnych sporov, ktoré fond vedie predovšetkým so Zväzom mladých (predtým SZM).

Orgány FDM podľa zákona volila Poslanecká snemovňa Parlamentu Českej republiky (PS PČR). Vďaka tomu sa tieto orgány volili predovšetkým podľa straníckeho kľúča, čo sa samozrejme odrážalo na fungovaní celého FDM. Z tohto dôvodu verejnosť FDM nevnímala veľmi pozitívne.

Mnoho nevýhodných zmlúv

Veľká časť majetku v správe FDM bola pomerne lukratívna a zaujímavá (ide podobne ako na Slovensku o hotely, administratívne budovy v mestských centrách atď.). Kvôli malej kontrole orgánov FDM (PS PČR schvaľoval len správu o hospodárení za uplynulý rok a rozpočet na rok nasledujúci) sa často uzatvárali pre FDM nevýhodné zmluvy. Jeden z najznámejších prípadov, keď si niektoré osoby figurujúce v orgánoch FDM počínali viac ako podozrivo, je predaj CKM so všetkým majetkom (niekoľko hotelov a budova v Prahe) len za päť miliónov českých korún. Tento prípad nakoniec musel vyriešiť súd, ktorý CKM po niekoľkých rokoch vrátil späť fondu. Ďalším príkladom nevýhodných a nekontrolovaných zmlúv bol aj prípad, keď nájomca pozemku patriacemu FDM na ňom prevádzkoval komerčnú tržnicu.

Celá situácia vyvrcholila v roku 1999, keď bolo odvolané vedenie FDM a menované nové, ktoré konečne pod vedením Petra Kučeru začalo plniť svoje poslanie. Revidovali sa zmluvy uzatvorené v predchádzajúcom období. V prípade nevýhodnosti ich fond vypovedal. Správna rada FDM taktiež vyhlásila do konca roku 2000 celkovo tri výberové konania na udelenie grantov občianskym združeniam v oblasti práce s mládežou. Výsledky výberového konania však často niektoré združenia detí a mládeže napádali a spochybňovali. Cieľom výberovej komisie bolo podporiť predovšetkým činnosť tých združení, ktoré nedostávali financie od MŠMT ČR. To samozrejme nevyhovovalo iným organizáciám. V roku 2000 sa vo výberovom konaní rozdelilo celkovo 7,587 miliónov Kč.

Ľútosť nad likvidáciou Fondu

Vzhľadom na veľký tlak zo strany občianskych združení detí a mládeže a už spomínanému podozrivému hospodáreniu FDM, schválila PS PČR začiatok likvidácie FDM k 1. decembru 2000. V súlade so zákonom menovala vláda na odporúčanie PS PČR Ing. Žáka likvidátorom FDM, ktorý k 15. decembru 2000 vyhlásil podmienky likvidácie fondu. Tu sa otvorila veľká možnosť pre združenia detí a mládeže, keďže v súlade so zákonom o likvidácii FDM a uznesením vlády z 27. novembra 2000 mali tieto združenia možnosť zažiadať o bezúplatný prevod majetku FDM (v tom čase fond spravoval už len okolo dvoch stovák objektov a nie všetky sú vhodné pre priamu prácu detí a mládeže).

Nie všetky objekty sa mohli previesť na občianske združenia detí a mládeže. Ide o niektoré hotely a predovšetkým administratívne budovy v centre krajských miest. Okolo spôsobov naloženia s týmito budovami vzniklo veľa hádok a treníc, a to najmä v radoch združení detí a mládeže. Urobilo sa síce niekoľko pokusov o dohodu o spoločnom užívaní týchto budov medzi združeniami, ale všetky stroskotali. V oblasti bezplatných prevodov taktiež niektoré veľké združenia (Skaut a Pionýr) predpokladajú, že sa na ne prevedie väčšina majetku a to sa samozrejme nepáči združeniam menším. Výsledkom toho je, že mnoho združení začalo ľutovať likvidáciu FDM.

Vláda vymenovala výberovú komisiu, ktorá v súčasnosti posudzuje podané projekty splňujúce podmienky pre bezplatné prevody: likvidátor (predseda výberovej komisie), päť poslancov PS PČR (zo všetkých piatich parlamentných strán po jednom), zástupca MŠMT ČR, Ministerstva financií ČR a Rady vlády pre neziskový sektor. Už zloženie komisie napovedá, že i v oblasti prevodov sa budú sledovať stranícke záujmy a že PS PČR si chce do konca celého FDM v tejto oblasti udržať vždy väčšinu.

Majetok, ktorý výberová komisia nerozdelí medzi združenia detí a mládeže (rozhodnutie výberovej komisie musí schváliť PSP ČR), má likvidátor za úlohu predať do 1. januára 2003. Takto získané peniaze sa uložia na špeciálne konto zriadené pod správou MF ČR. Taktiež akcie dcérskych spoločností FDM (AGM a.s., Mladá Fronta a.s., Junia s.r.o., Junior Centrum a.s., Stavocentrála a.s.) sa predajú na voľnom trhu s akciami alebo cez obchodníka s cennými papiermi a výťažok sa opäť uloží na spomínané konto.

Obavy z "vyparenia" peňazí

O použití finančných prostriedkov získaných z likvidácie FDM rozhodne až právna norma. Je tu samozrejme veľa návrhov, čo s nimi urobiť, a to ako zo strany občianskych združení, tak i zo strany štátu. Vzniklo však už samozrejme podozrenie, že prostriedky z účtu, rovnako ako mnoho objektov vo vlastníctve FDM, sa jednoducho vyparí a málokto s tým bude môcť niečo robiť. V prípade, že sa likvidátorovi nepodarí zlikvidovať do 1. januára 2003 celý FDM, zvyšok majetku prejde pod správu MF ČR, ktoré má dokončiť likvidáciu.

Ako som už viackrát spomínal, fond mal vždy množstvo problémov. V okamihu, keď sa na neho previedol majetok SZM, nikto asi nepredpokladal, akým smerom sa celý vývoj uberie a že na záver bude z celého obrovského majetku v prospech združení detí a mládeže slúžiť iba malý zlomok. Zdá sa mi, že tu bola premárnená veľká šanca, ktorá sa len tak znova neobjaví.

Autor (1981) je študent Fakulty humanitných štúdií Karlovej univerzity

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984