Reklama

Bude ako bolo, i keď ináč

Iste, veľa našich politických trapasov vyplýva z nedokonalosti zákonov a ústavy. Na niektoré mohli prísť jej tvorcovia už vtedy, keď ich koncipovali, na niektoré sa dá prísť len „v praxi“, v kritickej, krízovej situácii. Veď to je vlastne jeden z účelov zákona a ústavy - ponúknuť isté všeobecné pravidlo riešenia krízovej situácie.
Počet zobrazení: 1309

Iste, veľa našich politických trapasov vyplýva z nedokonalosti zákonov a ústavy. Na niektoré mohli prísť jej tvorcovia už vtedy, keď ich koncipovali, na niektoré sa dá prísť len „v praxi“, v kritickej, krízovej situácii. Veď to je vlastne jeden z účelov zákona a ústavy - ponúknuť isté všeobecné pravidlo riešenia krízovej situácie. Žiaľ, či našťastie, všetky krízy sa nedajú predvídať, vždy znovu narážame na problémy, s ktorými nikto nerátal a ktoré sa dajú zvládnuť len výkladom, zmenou alebo doplnením právnej normy. V prípade ústavy, pokiaľ to len ide, je lepšie pokúsiť sa zvládnuť problémy výkladom jej ustanovení, ako jej zmenou. Až keď to už nejde, siahnuť k doplnkom a až nakoniec k zmenám. Predsa len každá spoločnosť, a osobitne tak rýchlo a chaoticky sa meniaca ako naša, potrebuje nejaké stabilné orientačné body a čo by už malo byť takýmto bodom, keď nie ústava.

Ústava môže za mnoho, určite však nemôže za všetko. Pripusťme, že Ústava Spojených štátov patrí k najpremyslenejším politickým a právnym výkonom. Pre nás môže byť inšpiratívny zmysel jej tvorcov pre realitu americkej spoločnosti: uvedomovali si, že nepíšu ústavu pre anjelov, ale pre ľudí, ktorí idú bezohľadne za svojimi záujmami a preto hľadali pravidlá koexistencie, ktoré by umožnili, aby títo neanjelskí ľudia vytvorili spoločnosť, v ktorej sa predsa len dá dôstojne žiť. V spoločnostiach, ktoré sú „neanjelske“ na iný spôsob, ako tá americká, musia hľadať iné pravidlá koexistencie. Veď vari všetky ústavy juhoamerických štátov sú kópiou ústavy Spojených štátov, ich politické problémy sú však celkom iné.

Ide o to, že ústavy musia zodpovedať charakteru spoločnosti. Dnes, po desiatich rokoch sa poznáme lepšie, vieme viac o spôsobe svojej „neanjelskosti“. To je predpoklad toho, že novelizácia ústavy bude lepšie zodpovedať charakteru slovenskej spoločnosti.

Nenavrávajme si, že nová podoba ústavy vyrieši naše problémy. Ústava sa síce zmení, my však zostaneme. Teda bude, ako bolo, i keď možno trochu ináč.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama