Reklama

Plač nad cudzím hrobom

O stave našich lesov sa zvykne hovoriť pred vianočnými sviatkami v súvislosti s nepovoleným výrubom stromčekov, avšak tentoraz TV Markíza prišla s ilegálnym vývozom guľatinového dreva. Za celou kauzou nemá byť nik menší ako sám minister pôdohospodárstva a nový predseda SDĽ Pavel Koncoš.
Počet zobrazení: 1108

O stave našich lesov sa zvykne hovoriť pred vianočnými sviatkami v súvislosti s nepovoleným výrubom stromčekov, avšak tentoraz TV Markíza prišla s ilegálnym vývozom guľatinového dreva. Za celou kauzou nemá byť nik menší ako sám minister pôdohospodárstva a nový predseda SDĽ Pavel Koncoš.

Člen Zväzu spracovateľov dreva (ZSD) J. Golian v televízii vyslovil názor, že jedným z predpokladov týchto nekalých praktík je zatajovanie skutočného množstva dreva v slovenských lesoch. Vychádzal z tzv. zelených správ ministerstva pôdohospodárstva (MP), podľa ktorých má SR o 135 miliónov kubických metrov porastových zásob menej, ako uvádza Lesoprojekt Zvolen. Golian sa odvoláva na údaje ministerstva životného prostredia z roku 1994. MP ho písomne upozornilo, že vo svojich zelených správach používa údaje, získané z permanentnej inventarizácie lesov, ktorú vo všetkých lesných porastoch vykonáva Lesoprojekt.

Licencie z Harachovho rezortu

"Odmietam tvrdenia, že MP SR utajuje skutočné zásoby drevnej hmoty so zámerom vytvoriť na trhu predstavy o nedostatku dreva, a tým aj tlak na zvýšenie jeho ceny. Odhad tzv. zatajovaných zásob v rozsahu sto miliárd korún naznačuje úpornú snahu diskreditovať ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ignoruje odborne podložené argumenty. V tejto súvislosti môžem zodpovedne prehlásiť, že vývoj porastových zásob a ich vekové rozloženie je priaznivé, čo umožní mierny nárast ťažieb v nasledujúcich rokoch," hovorí sa o.i. v stanovisku P. Koncoša poskytnutom našej redakcii.

Predstavitelia ZSD sa dušujú, že u nás ročne dochádza k nelegálnemu obchodu s drevom za 800 miliónov Sk. Údajne vlastník dreva v colnom prehlásení uvedie vývoz nekvalitného dreva, pričom sa v skutočnosti importuje kvalitná guľatina. Podľa MP ide o nepravdivé a účelové obvinenie s očividným cieľom zdiskreditovať osobu ministra, SDĽ a svedomitých zamestnancov štátneho podniku Lesy SR. Redaktor Markízy Pavol Pavlík zrejme v tomto prípade nariekal na cudzom hrobe, pretože ak by to bola pravda, okrem lesníkov by sa k obvineniu z takýchto machinácií malo vyjadriť najmä ministerstvo hospodárstva a Colné riaditeľstvo.

Licencie na vývoz dreva nevydáva MP, ale rezort ministra Ľubomíra Haracha, ktorý disponuje informáciami o tom, ktoré formy tejto komodity sa exportujú. Množstvo a akosť dreva, vyťaženého v štátnych i neštátnych lesoch, sa uvádza v licenčných dokladoch a v colnej deklarácii, ktorú na hraničných priechodoch kontrolujú colné orgány. J. Golian a P. Lispuch zo ZSD tvrdia, že úradníci údaje v licenciách falšujú a že colníci vykonávajú zákonom stanovené povinnosti ,,benevolentne".

Rozčuľujú sa dlžníci

"F. Šulek z ministerstva hospodárstva," píše v stanovisku P. Koncoš, "v televíznom vystúpení spochybnil legálnosť vývozu dreva zo Slovenska. Pritom Ministerstvo hospodárstva SR nevyhovelo ani žiadosti členov Lesníckej a drevárskej rady, ktorí zastupujú MP SR, predložiť údaje o skutočnom vývoze dreva. Zodpovedný riaditeľ vedenia rezortu hospodárstva takúto požiadavku odmietol s tvrdením, že ide o obchodné tajomstvo."

Minister zdôrazňuje, že MP neťaží, nedopravuje a nepredáva drevo na Slovensku ani v zahraničí. Pripomína, že činitelia ZSD na čele s P. Lispuchom jednostranne venujú mimoriadnu pozornosť vývozu dreva, pritom neskúmajú pravé dôvody. Tie podľa Koncoša spočívajú v žalostnom stave drevospracujúceho priemyslu, do ktorého sa dostal za posledných desať rokov. Pritom nám nehrozí nedostatok tejto suroviny. Lesy SR za prvé tri štvrťroky 2001 vyťažili takmer 2,5 milióna kubíkov, z toho na domáci trh dodali vyše 1,7 milióna a na export 634 tisíc, teda štvrtinu z celkovej ťažby. Kvalitné guľatinové sortimenty tvorili iba 4,7 percenta celkového exportu.

Domáci spracovatelia tejto hmoty sú našim lesníkom dlžní peniaze za viac ako milión kubických metrov dreva. Iba Lesom SR dlhujú 1,2 miliardy korún. Bučina Zvolen, ktorej predstavenstvu predsedá P. Lispuch, má voči štátnemu podniku Lesy SR podlžnosť 27,5 milióna Sk, hoci za prvých desať mesiacov tohto roka vyviezla zo zvolenskej železničnej stanice do zahraničia 13 770 ton surového dreva a na domáci trh predala len 9930.

Dáme zelenú našim výrobcom?

"Ak Lispuch tvrdí," čítame v stanovisku, "že Slovensku hrozí akútny nedostatok dreva, prečo ho jeho spracovateľská firma exportuje? Takisto firma Kubicka, s.r.o., ktorú vlastní J. Golian, doteraz nezaplatila Lesom SR 8,5 milióna korún. Treba uvádzať ďalšie pravé dôvody nespokojnosti oboch pánov s vedením rezortu, pod ktorý patrí aj slovenské lesníctvo?" O nadmernom vývoze kvalitného dreva zo Slovenska sa hovorí prinajmenšom dve desaťročia. Boom drevospracujúceho priemyslu pribrzdila redukcia bytovej výstavby, ktorá po novembri 1989 nabrala hrozivé rozmery. Východiskom určite nie je zvyšovanie exportu dreva, ale zvýhodňovanie firiem, ktoré by ho spracúvali a do zahraničia by nevyvážali iba odkôrnenú guľatinu, no "drevo" zhodnotnené o um a prácu šikovných rúk našich ľudí. Príkladom môže byť i švédska firma Swedwood, ktorá v Malackách nedávno rozbehla už tretiu výrobnú jednotku na území SR a prostredníctvom medzinárodnej obchodnej siete IKEA už predáva aj výrobky zo Slovenska, či záujem gréckych podnikateľov o drevospracujúci závod na Spiši bez toho, aby dostali od nášho štátu dajaké výhody. No to je už otázka skôr pre ministra Haracha.

S jedlom rastie chuť

V tejto súvislosti zaujme i najnovší návrh novely zákona o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam, ktorý predkladá široká plejáda poslancov za KDH, SDKÚ, DS, SMK, HZDS-ĽS a SNS. Túto legislatívnu normu v roku 1993 presadila v parlamente druhá Mečiarova vláda, ktorá sa posunutím reštitúcií v prípade cirkevného majetku pred február 1948 usilovala získať priazeň najmä katolíckeho kléru. Podľa návrhu novely by sa mali cirkvám vrátiť aj pozemky, ktoré sú súčasťou pôdneho fondu v národných parkoch, priľahlé hospodárske a iné stavby, lesné cesty nevynímajúc. Pred ôsmimi rokmi cirkevní predstavitelia jednoznačne deklarovali, že už nebudú požadovať, aby im štát vracal ďalšie majetky. Medzi ne patrili i pozemky a stavby na území národných parkov, prírodných rezervácií, chránených nálezísk, parkov, záhrad, či v pásmach hygienickej ochrany vodných zdrojov.

Poslanecký návrh, ktorý už dokonca odobrila aj Dzurindova vláda, je v rozpore s uvedenými princípmi. Žeby zákonodarcovia za pravicové vládne i opozičné strany konali na vlastnú päsť a páni biskupi by o ich iniciatíve nič netušili? Alebo i tu skôr platí, že s jedlom rastie chuť? Navyše lehota na uplatnenie nároku na vydanie týchto vecí uplynula 1. januára 1995. Keďže právo na reštitúciu v uvedenom termíne zaniklo, mohli od tohto dňa povinné osoby s týmto majetkom už disponovať. Pritom povinnou osobou nie je len štát, no i obce, fyzické a právnické osoby. Viaceré stavby vybudované zo štátnych prostriedkov sa už použili na reštitučné náhrady pre iných reštituentov. S týmito "detailmi" sa šestica predkladateľov vôbec nezaoberala. MP s predloženým návrhom vyslovilo zásadný nesúhlas. Opäť si budeme môcť vypočuť v televízii, že minister Koncoš je prežitkom bývalého režimu?

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama