Silný, či slabý, ale je...

Inštitút verejného ochrancu práv máme zakotvený v Ústave Slovenskej republiky. Po takmer viac ako desaťročnej diskusii uplynulý utorok poslanci NR SR schválili aj samotný zákon o ombudsmanovi. Jeho úlohou má byť predovšetkým ochrana jednotlivca pred nezákonným a nesprávnym postupom orgánov verejnej moci.
Počet zobrazení: 1114

Inštitút verejného ochrancu práv máme zakotvený v Ústave Slovenskej republiky. Po takmer viac ako desaťročnej diskusii uplynulý utorok poslanci NR SR schválili aj samotný zákon o ombudsmanovi. Jeho úlohou má byť predovšetkým ochrana jednotlivca pred nezákonným a nesprávnym postupom orgánov verejnej moci.

Prvý inštitút ombudsmana už v 19. storočí vytvorilo Švédsko. Začiatkom 20. storočia ich nasledovali Fíni. V súčasnosti existuje verejný ochranca práv vo viac ako 50 štátoch celého sveta. Z krajín Višegrádskej štvorky ako prvé etablovalo ombudsmana Poľsko, a to už roku 1987. V roku 1993 ho nasledovaloMaďarsko. V Českej republike od predminulého roku zastáva tento post bývalý minister spravodlivosti Otakar Motejl.

Kompromis dvoch koncepcií

Na legislatívnom procese prípravy zákona sa zúčastnili aj predstavitelia viacerých mimovládnych organizácií, pričom mnohé z ich pripomienok zapracovali do predlohy zákona. Výsledkom je určitý kompromis. Iniciatíva za silného ombudsmana predložila pozmeňujúce návrhy k vládnemu materiálu v dvoch hlavných blokoch. Prvý blok, ktorý prezentovala plénu skupina poslancov, tvorilo 17 návrhov. Práve túto skupinu pozmeňujúcich návrhov poslanci z veľkej časti zakomponovali do schváleného znenia zákona. Druhý blok tvorili dva zásadné návrhy, týkajúce sa kompetencií verejného ochrancu práv, ktoré by ombudsmanovi umožnili vstupovať do začatých správnych konaní a taktiež by mu dali právo prostredníctvom generálneho prokurátora iniciovať konanie pred Ústavným súdom SR o súlade právnych predpisov.

Zamietnutie týchto dvoch návrhov, podľa vicepremiéra Ľubomíra Fogaša, rozsah ombudsmanovho vplyvu zásadne neovplyvní. V zákone sú formulácie, ktoré mu umožnia to isté. "Požiadavka zástancov silného ombudsmana nebola právne čistá," tvrdí Fogaš a ďalej dodáva: "Pri posudzovaní návrhu zákona a porovnávaní postavenia verejného ochrancu práv s postavením obdobných inštitúcií v iných krajinách je v prvom rade potrebné brať do úvahy ústavný systém Slovenskej republiky. Nezanedbateľnú úlohu tiež zohráva potreba stability a vnútornej vyváženosti právneho systému, a preto ani nie je možné, aby verejný ochranca dostal len tak právomoci, ktoré mu nezverila ústava." Fogaš sa rovnako domnieva, že "je nezmyselné hovoriť o slabom alebo silnom verejnom ochrancovi práv či dominancii jedného orgánu ochrany práva nad druhým".

Predseda parlamentného výboru pre menšiny a ľudské práva László Nagy si myslí, že "náš ombudsman nebude mať také kompetencie ako napríklad jeho kolega v Poľsku, ale bude silnejší, ako je priemer v okolitých krajinách." Ivan Gašparovič sa síce nechal počuť, že podľa neho je funkcia ombudsmana zbytočná, vzhľadom na to, že máme generálnu prokuratúru, no pri rokovaní parlamentu ho vlastne posilnil, keď podal pozmeňujúci návrh, ktorý ochrancovi práv umožní iniciovať disciplinárne konanie voči sudcovi. Slovensko je plné paradoxov…

Hľadá sa ombudsman!

Nech už sú kompetencie ombudsmana "slabé", alebo "silné", rozhodne by nemal byť iba "bútľavou vŕbou za 20 miliónov", ako ho nazvala hovorkyňa Iniciatívy za silného ombudsmana Šarlota Puflerová. Pre to, ako bude verejný ochranca práv plniť svoju úlohu, bude rozhodujúca najmä osoba, ktorú do tejto funkcie zvolí parlament. Ten nie je viazaný žiadnym termínom, dokedy to musí urobiť, ale vzhľadom na predložené zákony sa dá voľba ombudsmana očakávať niekedy vo februári. V médiách sa čas od času vyskytnú i mená potenciálnych kandidátov. V tejto súvislosti sa už viackrát spomínal politológ Miroslav Kusý, právnik Ján Hrubal, či ex-prezident Michal Kováč. Podpredseda vlády Pál Csáky sa nazdáva, že na tento post by mala nastúpiť žena, čo by bolo do istej miery i symbolickým gestom. Vzhľadom na skutočnosť, že do zákona neboli zahrnuté všetky pripomienky Iniciatívy, by určitou kompenzáciou pre mimovládne organizácie mohlo byť zvolenie právnika Jána Hrubalu z Centra pre podporu miestneho aktivizmu v Ponickej Hute. Vzhľadom na jeho aktivity v treťom sektore, úspechy pred Ústavným súdom SR, ako aj pri historicky prvom preukázaní rasového motívu pri trestnej činnosti, by bol asi najvhodnejším kandidátom. Rozhodnutie je v rukách poslancov. Post ombudsmana by však v žiadnom prípade nemal byť "trafikou", ani akýmsi teplým miestečkom vhodným pre "zaslúžilých" politikov.

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984