Reklama
Reklama

Anketa

Viacerým poslancom Národnej rady SR sme položili otázku, či považujú za logické škrtanie budúcoročných rozpočtových výdavkov vo verejnom sektore aj takým pre štát dôležitým inštitúciám, ako je napríklad Slovenský Červený kríž.
Počet zobrazení: 759

Viacerým poslancom Národnej rady SR sme položili otázku, či považujú za logické škrtanie budúcoročných rozpočtových výdavkov vo verejnom sektore aj takým pre štát dôležitým inštitúciám, ako je napríklad Slovenský Červený kríž.

Tibor Šagát (SDKÚ):

Mne, zdravotníkovi je celkom jasné, že ide predovšetkým o pomoc trpiacim, chorým a zraneným. SČK sa usiluje zhostiť tejto úlohy čo najlepšie. Ale ako sa mu to darí, to neviem posúdiť, lebo nepoznám všetky detaily jeho aktivít.

Jana Halušková (SDĽ):

Nepokladám zníženie príspevku pre SČK za vhodné. Každý rok sme sa usilovali tento príspevok v parlamente navyšovať. Argumentovali sme tým, že život prináša rozličné, aj negatívne veci, napríklad živelné pohromy, v ktorých ľuďom pomáha Červený kríž. Mne sa preto nepáči rozhodnutie vlády znížiť preň príspevok. Som zvedavá, ako tento krok ministerstvo financií zdôvodní.

Marta Aibeková (HZDS-ĽS):

Naozaj sa obávam, že SČK bude týmto krátením prostriedkov znefunkčnený. Keď si pozrieme, aké sú ceny, aká je inflácia, znamená to, že sa tento rozpočet dvojnásobne znižuje. Z jednej strany kradne inflácia a z druhej nedáva štát toľko, koľko by mal. Takže sa obávam, že Červený kríž nemusí prežiť, alebo bude robiť len symbolické činnosti.

Štefan Zelník (PSNS):

Žiaľ, táto vláda robí veľmi nerozumné kroky, ktoré budú znamenať zhoršenie poskytovania zdravotníckej starostlivosti, lebo neustále škrtí výdavky rozličných fondov. Treba rovno povedať, že toto šetrenie neprináša racionalizáciu, ale práve naopak, dochádza k obrovským stratám. Pokiaľ ide o SČK, za tú minimálnu podporu, ktorú dostával od štátu, dokázal zorganizovať akcie, ktoré prinášali mnoho miliónové prínosy celej spoločnosti.

Alojz Rakús (KDH):

Nepovažujem toto škrtenie za logické a oproti minulým rokom ide o priveľký rozdiel. Len neviem, ako sa bude diskusia na túto tému vyvíjať. V podobnej situácii sa ocitli aj ďalšie organizácie. Napríklad Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov išiel s výdavkami o 20 miliónov korún dolu. Zrejme bude v jednom balíčku opatrení viac inštitúcií, ktorých tlačí tento problém, a bude sa treba k tomu principiálne vyjadriť.

Pavol Hamžík (SOP):

Ako študent som býval mladým zdravotníkom a niekoľkokrát som daroval krv. To, že SČK je stále aktívny, považujem za mimoriadne dôležitú iniciatívu, najmä pri súčasnom stave zdravotníctva. Podporujem všetky jeho aktivity. Netreba zabúdať na to, že sú medzi nami ľudia, ktorí nemyslia iba na seba a chcú zabrániť ďalším hrôzam a utrpeniu, pomôcť iným, ktorí sú v núdzi. Preto podporím pri rokovaní o štátnom rozpočte požiadavku navýšenia rozpočtu pre SČK o päť miliónov korún.

Katarína Tóthová (HZDS-ĽS):

Považujem celý návrh rozpočtu, ako ho vláda schválila, za nenormálny a jeho prípravu za chaotickú. Veď okrem tohto nezmyslu, ktorým sa znižujú príspevky, bol vypracovaný vtedy, keď ešte ministerka financií nevedela, ako skončia daňové návrhy, rozhodnutie o stavebnom sporení, o štátnych fondoch, ktoré vláda navrhuje zrušiť. Finančné vyčíslenia, ktoré sú v rozpočte pre jednotlivé rezorty, nenasvedčujú, že o financiách, ktoré išli do štátnych fondov, budú môcť v plnom rozsahu rozhodovať ministerstvá.

Ľubomír Andrassy (SDĽ):

SČK mi evokuje základné ľudské hodnoty, ako je humanita, solidarita, rovnoprávnosť. Podporujem všetky jeho aktivity, veď v nich ide v prvom rade o ľudí, ľudské životy, o pomoc tým, ktorí ju naozaj potrebujú. Červený kríž je jednou z organizácií, ktorá by mala mať aj v dnešných časoch oveľa vyššie spoločenské a morálne ohodnotenie.

Anna Záborská (KDH):

Červený kríž je dlhoročne dobre fungujúcou organizáciou v našej republike aj vo svete. Vždy bol odkázaný na určité dotácie zo štátneho rozpočtu. Ale z nepochopiteľných dôvodov krok vlády v jeho neprospech vyplýva zo znižujúcich sa zdrojov štátu. My ako výbor NR SR pre zdravotníctvo sme každoročne dávali pozmeňujúci návrh, aby sa rozpočet navýšil, a urobíme to aj teraz. Či chceme alebo nechceme, vnútorné a vonkajšie ohrozenie štátu, čoho sme v posledných mesiacoch svedkami, nám stále hrozí.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama