Reklama
Reklama

Staronový zväz

Keď podpísali v Bielovežskej pušči v Bielorusku dokument o zániku Zväzu sovietskych socialistických republík, jednoduchší kremľológovia sa tešili. Málokto predpokladal, že Bielorusko a Rusko budú prvými, kto sa vráti k integrácii. Koncom januára 2000 vstúpil do platnosti dokument, ktorým sa de iure potvrdzuje vytvorenie nového Zväzu Ruska a Bieloruska.
Počet zobrazení: 724

Keď podpísali v Bielovežskej pušči v Bielorusku dokument o zániku Zväzu sovietskych socialistických republík, jednoduchší kremľológovia sa tešili. Málokto predpokladal, že Bielorusko a Rusko budú prvými, kto sa vráti k integrácii. Koncom januára 2000 vstúpil do platnosti dokument, ktorým sa de iure potvrdzuje vytvorenie nového Zväzu Ruska a Bieloruska. Jeho hlavným cieľom je (aspoň podľa preambuly) naplniť túžby Rusov a Bielorusov žiť a pracovať spolu. Šéfom zväzu sa stal bieloruský prezident A. Lukašenko, ktorý sa v demokratickej Európe a vo svete vníma ako persona non grata. Avšak jeho partnerom vo zväze je V. Putin, ktorému tá istá demokratická Európa a svet držia palce. Zatiaľ nie je jasné, ako sa vyrovnajú s touto schizofréniou. Jasné ale je, že Moskva sa cez zväz stala priamym susedom NATO. Teda nová geopolitická kvalita na prahu tisícročia. Výhody tejto zmeny sú jasné v prípade Ruska. Pritom Kosovo a Čečensko - ako polygóny spôsobu vedenia vojny na diaľku - sú v mysliach ľudí zaryté hlboko. B. Jeľcin bol jedným z tých, ktorí v Bielovežskej pušči podpisovali rozsudok o ZSSR. Dnes sa stal hlavným objektom vďaky za integráciu Bieloruska a Ruska. Niekto to nazýva vytriezvenie, iný v tom vidí zákonitý vývoj po špirále. Zrejme nejde len o panské huncútstvo. Skôr prituhuje. Monopolarita zatiaľ v histórii vždy škodila. n Autor (1959) je tajomník Zahraničného výboru NR SR Autor (1959) je tajomník Zahraničného výboru NR SR

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama