Reklama
Reklama

Pražský protest proti nenažranosti

John Lennon, ktorý by sa o niekoľko dní mohol dožiť šesťdesiatky, keby ho pred 20 rokmi nezavraždili, spieval v sugestívnej pesničke Imagine o nádhernom svete bez hraníc. Hoci mal na mysli predovšetkým hranice medzi štátmi, nepochybne uvažoval aj o stieraní hraníc, resp. rozporov medzi spoločenskými systémami, národmi, jednotlivcami...
Počet zobrazení: 752

 

John Lennon, ktorý by sa o niekoľko dní mohol dožiť šesťdesiatky, keby ho pred 20 rokmi nezavraždili, spieval v sugestívnej pesničke Imagine o nádhernom svete bez hraníc. Hoci mal na mysli predovšetkým hranice medzi štátmi, nepochybne uvažoval aj o stieraní hraníc, resp. rozporov medzi spoločenskými systémami, národmi, jednotlivcami... Dnešná globalizácia jeho sny čiastočne napĺňa. John sa pri týchto slovách určite neobracia v hrobe, pretože by pochopil, ako sú myslené. Svet nie je, našťastie, jednoduchý a každý proces, ktorý sa v ňom odohráva, každý objav, každý produkt sa dá zneužiť, ale aj využiť v prospech človeka či celého ľudstva. Len na ľuďoch samotných záleží, ako narábajú s nožom, jadrovou energiou alebo globalizáciou.

Žijeme v epoche globalizácie a (parafrázujúc výrok neskutočného mystifikátora Járu Cimrmana) s tým môžeme nesúhlasiť či proti tomu protestovať, no to je asi tak všetko, čo sa proti tomu dá podniknúť. Demonštranti proti Medzinárodnému menovému fondu a Svetovej banke v Prahe neprotestujú proti globalizácii ako takej, ale proti globalizácii ekonomickej, ku ktorej podľa ich názoru veľkou mierou prispievajú tieto dve inštitúcie a tiež Svetová obchodná organizácia. Tieto tri subjekty sú pre nich kolektívnym zosobnením prebiehajúceho procesu vykorisťovania rozvojových krajín priemyselnými štátmi, ovládanými rozsiahlou skupinou nadnárodných monopolov. Tento proces je pokračovaním kolonialistickej politiky a neskoršieho neokolonializmu v nových globálnejších podmienkach.

Za desať rokov sa neuveriteľne prehĺbila bieda chudobných rozvojových krajín a vzrástli príjmy najbohatších. Použijúc prirovnanie: pranie v rukách bolo nahradené automatickou pračkou a aj žmýkanie je jednoduchšie. Postihnutý pritom nie je len rozvojový "tretí" svet, no i "druhý" - bývalé socialistické krajiny. V mene voľnej súťaže sme do rybníka pustili žralokov, ktorí dokážu pragmaticky pre vyšší zisk zatvoriť prevádzky s tisíckami zamestnancov a premiestniť výrobu na výhodnejšie miesto v globalizovanom svete. Hoci medzi nimi vládne tiež konkurenčný boj, dokážu svoje záujmy koordinovať, rozdeľovať si trhy, spájať sily. Američan Edward Luttwak, bývalý expert na vojenskú stratégiu, pripomína veľké fúzie posledných rokov vedúce k vybudovaniu monopolov a hovorí o tomto procese ako o turbokapitalizme. Záleží na výbere slov. Známy klasik pred viacerými desaťročiami upozorňoval, že po kapitalizme príde jeho najvyššie (posledné?) štádium, ktoré nazval imperializmom.

Mocní tohto sveta sú posadnutí nenažranosťou, ktorá ich zamestnáva natoľko, že si neuvedomujú základný nedostatok svojej honby za ziskom. Ak ožobračia masy, za čo si ľudia budú môcť kupovať výrobky? Vesmír je možno nekonečný, no inak má všetko svoje hranice. U človeka musí byť týmto obmedzením vlastná zodpovednosť - morálna, globálna... A práve na to chcú protestujúci v pražských uliciach upozorniť. Verím, že s takýmto výkladom by súhlasil aj John Lennon. Bol to predsa on, kto vrátil kráľovnej Rad britského impéria a smotánke v prvom rade na koncerte Beatles drzo povedal, nech netlieskajú, ale nech radšej zaštrngajú svojimi šperkami.

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama