Reklama
Reklama

Len zodpovednosť uchráni mier

Svetový deň mieru, ktorý si každoročne pripomíname v prvý septembrový deň, má svoju súvislosť s druhou svetovou vojnou. Doposiaľ najničivejší vojnový konflikt, ktorý v dôsledku atómových výbuchov v Hirošime a Nagasaki zanechával po sebe obete ešte dlho po svojom oficiálnom skončení, trval vlastne od 1. do 2. septembra.
Počet zobrazení: 676

 

Svetový deň mieru, ktorý si každoročne pripomíname v prvý septembrový deň, má svoju súvislosť s druhou svetovou vojnou. Doposiaľ najničivejší vojnový konflikt, ktorý v dôsledku atómových výbuchov v Hirošime a Nagasaki zanechával po sebe obete ešte dlho po svojom oficiálnom skončení, trval vlastne od 1. do 2. septembra. Medzi týmito dvoma dátumami, teda od napadnutia Poľska hitlerovským Nemeckom 1. 9. 1939 až po bezpodmienečnú kapituláciu Japonska podpísanú 2. 9. 1945, uplynulo však šesť strašných rokov. Prípadná tretia svetová vojna s použitím zbraní hromadného ničenia by sa možno tiež odohrávala medzi dvoma nasledujúcimi dátumami jedného mesiaca, no namiesto šiestich rokov by celé utrpenie ľudstva skomprimovala do jediného dňa.

Najstaršie známe vojny sa viedli už pred viac ako 10 000 rokmi. Z tohoto obdobia totiž pochádzajú skalné maľby zo severu Austrálie, na ktorých proti sebe bojovníci hádžu oštepy a bumerangy. Oštepy dnešných primitívov majú jadrové hlavice, no ich myslenie zostáva na rovnakej úrovni: namiesto vzájomnej pomoci a spolupráce snaha o nadvládu a pokorenie druhého, namiesto racionálnej spotreby a rozumného využívania surovín snaha o dobývanie cudzích zdrojov, vykorisťovanie a vydieranie, namiesto kultúry humanizmu kult násilia a konzumu. Aj vďaka nemu môže kvitnúť svetový obchod so zbraňami, na ktorom sa len USA podieľajú takmer polovicou. Táto nemorálnosť umožňuje zbrojárskym koncernom zarábať na nových vojnách a ozbrojených konfliktoch, pri ktorých zahynulo od roku 1945 už 19 miliónov ľudí, medzi nimi značná časť civilného obyvateľstva. Občania krajiny, ktorá nesie na tomto zabíjaní značnú časť zodpovednosti, boli pritom postihnutí len minimálne.

Odtajnené dokumenty CIA z rokov 1989-91 ukazujú, že vtedajší Sovietsky zväz mal silnú a modernú výzbroj schopnú zničiť všetky raketové odpaľovacie rampy USA, no nemal záujem zaútočiť a vyvolať globálnu jadrovú vojnu. Vtedajšie vedenie na čele s Michailom Gorbačovom prejavilo v ťažkej dobe, kedy sa rúcala ideologická stavba budovaná dlhé desaťročia, historickú zodpovednosť. Riziko globálneho konfliktu sa podarilo odvrátiť zrušením bipolárneho usporiadania sveta a spolu s ním mali zmiznúť i jeho relikty - Varšavská zmluva a NATO. Svet mal a má svoju Organizáciu Spojených národov a náš starý kontinent zas Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

Spojené štáty nepochopili (alebo pochopiť nechceli) šancu, ktorá zbúraním ideologických bariér a železnej opony pre ľudstvo nastala a prezident Bush svojou zahraničnopolitickou smernicou z roku 1992 začal vytvárať namiesto vznikajúceho multipolárneho svet monopolárny, ktorého beh majú určovať pravidlá dané Washingtonom. Vyústením nového prístupu boli vojenské zásahy v Iraku a v Kosove. Práve po nich vzrástol antiamerikanizmus v moslimských krajinách, v Rusku, v Číne... Teroristické hrozby a po dlhom čase nové masívne zvyšovanie vojenských výdavkov sú odpoveďou na stratu súdnosti a zodpovednosti. Rúti sa svet vari opäť tam, odkiaľ už takmer vybŕdol?

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama