Reklama

Hľadá sa ospravedlnenie a dôvodnenie súčasne

Kauza, ktorá už dlhší čas dominuje na nemeckej politickej scéne, dávno nie je len škandálom okolo financovania tamojších kresťanských demokratov, poukazujúcim na fakt, že aj štátnik veľkého formátu môže byť omylný.
Počet zobrazení: 973

Kauza, ktorá už dlhší čas dominuje na nemeckej politickej scéne, dávno nie je len škandálom okolo financovania tamojších kresťanských demokratov, poukazujúcim na fakt, že aj štátnik veľkého formátu môže byť omylný. Krajina - nehovoriac o samotnej CDU - sa roztrieštila na dva tábory: prvý si myslí, že bývalý kancelár Helmut Kohl by mal isté fakty zamlčať, druhý žiada satisfakciu a jeho úplný odchod z politiky. Nikto však nepochybuje o tom, že je za javy, ktoré predchádzali škandálu, zodpovedný.

V afére okolo financovania CDU ide podľa vyjadrenia bývalého kancelára o dva milióny nemeckých mariek, ktoré prevzal v hotovosti, pričom ich v účtovníctve nevykázal ako dary. Podľa vyjadrení ďalších predstaviteľov CDU ide o takmer 2,4 milióny, ktoré strana dostala z neznámych zdrojov, a preto jej hrozia pokuty vo výške trojnásobku uvedenej sumy. Zodpovedný je, samozrejme, nielen samotný kancelár, ale aj jeho najbližší spolupracovníci. Generálny sekretár koaličnej SPD, Franz Müntefering vo svojej kritike nevynechal ani ich: "Títo statoční chlapci to všetko pripustili, verne a bez kritiky, a presne vedia, že aj oni urobili chybu."

Činy a prečiny štátnika Pre Helmuta Kohla znamená nepriehľadnosť financovania strany, s ktorou ho viaže vyše 40 rokov života, predovšetkým škandálom spochybňujúcim jeho česť a povesť doma aj v zahraničí. Nemeckí voliči, viac nespokojní s vládnutím SPD ako by sa očakávalo, často porovnávajú svojho "železného" kancelára s tým súčasným, vraj príliš exhibicionistickým. A nešetria chválou Helmuta Kohla. Novinári a zahraničie ho zasa vnímajú najmä ako zjednotiteľa východnej a západnej časti Nemecka. Kohlove činy v prospech republiky posúdi história a je možné, že nekalému financovaniu bude venovať len minimálnu pozornosť. V encyklopédiách nie je miesta nazvyš a 25 rokov, ktoré kancelár strávil na čele krajiny, môže mať tak množstvo pozitívnych prívlastkov... "Aj v budúcnosti chcem spolupracovať v rámci svojich možností a všade tam, kde si to želajú", vyjadril sa nedávno čestný predseda CDU pre týždenník Welt am Sonntag. Na Teologickej fakulte Varšavskej univerzity si 11. januára prevezme čestný doktorát za zásluhy o jednotu Európy a zblíženie Poliakov a Nemcov na základe kresťanských hodnôt. V najnovšom vývoji celého procesu sa stala najnaliehavejšou otázka, či má alebo nemá bývalý kancelár prezradiť mená štedrých donorov. On sám odmieta tak urobiť - vraj totiž nechce porušiť sľúbené slovo. Paradoxné je, že voliči sú ochotní podporiť ho v jeho mlčaní: napríklad podľa telefonického prieskumu časopisu Bild je 58,4% respondentov presvedčených, že by mal zachovať anonymitu sponzorov. Nie je verejnosť zvedavá na to, koho peniaze putovali do straníckej pokladnice? A ako s nimi kancelár nakladal? Nemecký volič zrejme pragmaticky akceptuje akúkoľvek podobu biznisu bez nároku na to, aby spoznal detaily.

Roztrieštená strana Pre samotnú CDU má kauza viac rozmerov. Takmer okamžite po vypuknutí aféry oznámila generálna sekretárka CDU Angela Merkelová, že strana sa musí od Kohla dištancovať. Tento výrok rozdelil CDU na dva tábory, hoci mnohí členovia nie sú toho názoru, vrátane ex-kancelára. "V našej strane nejestvujú dva tábory a nepoznám nikoho, kto by bol za pochabý vývoj tohto druhu", hovorí Kohl. Nuž, či čestný predseda chce alebo nie, skutočnosť je neúprosná a "modernizátori" vidia kauzu ako príležitosť zmeniť smer a spôsob jestvovania strany na politickej scéne. Nedávne stretnutie predsedníctva CDU v Norderstedte (Šlezvicko-Holštajnsko), na ktorom sa Helmut Kohl nezúčastnil, označila Merkelová ako "začiatok druhej veľkej etapy našej opozície, pretože len obnova nám zabezpečí väčšinu". Psychologicky pôsobí pozitívnou motiváciou: "CDU v uplynulých týždňoch ukázala, že chce, môže a aj získa späť dôveryhodnosť, ktorá je predpokladom pre dôveru ľudí." Niektorí idú ešte ďalej, ako napríklad zástupca šéfa spolkovej frakcie CDU v Bundestagu, Michael Luther. Ten vyzval Kohla, aby sa čo najskôr vzdal svojho mandátu v Bundestagu a vystúpil z aktívnej politiky. Sú tu však aj opačné, resp. nejednoznačné názory na ďalšie pôsobenie bývalého kancelára.

Saský premiér Kurt Biedenkopf mu na jednej strane neupiera jeho zásluhy v súvislosti so zjednotením Nemecka, avšak podľa neho je pre členov strany ťažké vystúpiť z tieňa muža, ktorý im 25 rokov udával tempo a smer. Aféra zrejme zdynamizuje proces hľadania novej orientácie, pretože sa treba vymaniť spod starých štruktúr a zastaralého chápania politiky. Už teraz je jasné, že nebude nosnou postavou ďalšieho volebného boja. No nie pre všetkých to platí primárne: pre šéfa sesterskej CSU Edmunda Stoibera akoby problém nejestvoval. Odporúča konečne sa venovať iným problémom, nakoľko sa CDU iba ocitla v období, keď jej "trošku chýba nálada." Samozrejme, sú tu takí, ktorí kancelára bránia telom aj dušou, napríklad Michael Glos, šéf poslaneckej skupiny CSU v Bundestagu. Ten hovorí, že Únia to nebude trpieť a nebude sa nečinne prizerať, ako sa ničí dedičstvo Helmuta Kohla. Alebo kolegovia z Dolného Saska, ktorí založili "Konto solidarity s Helmutom Kohlom". Doposiaľ je na ňom vyše 25 tisíc nemeckých mariek. Ak by každý z celkovo 630 000 členov CDU prispel čo len desiatimi markami, finančné výdavky Únie spojené s aférou by mali byť pokryté.

Schäuble na dvoch stoličkách Azda najťažšiu pozíciu má súčasný predseda CDU a dlhoročný blízky spolupracovník Helmuta Kohla, šéf frakcie CDU, Wolfgang Schäuble. Práve jeho nerozhodnosť núti novinárov k štipľavým komentárom na jeho adresu. Na jednej strane sa vraj púšťa do ofenzívy, o ktorej vie, že je pre novú orientáciu CDU potrebná, avšak nedá sa prehliadnuť aj jeho zároveň defenzívny postoj prameniaci z úcty voči svojmu predchodcovi . Ak by dal jasný signál, že sa od aféry dištancuje, bolo by nepriehľadné financovanie strany záležitosťou obdobia vlády Helmuta Kohla, hoci samotný Schäuble pôsobí v strane tak dlho, že by o peniazoch niečo mohol vedieť. Podľa vlastných slov však nemal o tom ani tušenia a aj teraz je odkázaný iba na dohady. "Kohl by sa iste - s vedomím moci, ktoré ho vystihovalo - na mieste Schäubleho od seba rozhodne a verejne dištancoval", znie komentár Süddeustche Zeitung. Šéfovi CDU nedá nerešpektovať svojho predchodcu a tvrdí, že nemôže urobiť viac ako to, čo už urobil: vyzval ho prezradiť pôvod peňazí. Ak sa doposiaľ nezaujímal o výročnú správu týkajúcu sa hospodárenia svojej strany, tvrdí, že v budúcnosti tak bude robiť pravidelne. A ako sa vedenie strany zaviazalo v Norderstedte, všetko, čo sa o pôvode financovania objasniť dá, objasní. Vylúčil akýkoľvek rozkol, vraj vidí len veľkú uzavretosť. "Ak by bol náš ústavný poriadok založený na predpoklade, že tí, ktorí nesú zodpovednosť, sú morálne neomylní, bol by to prvý krok k poriadku neslobody. Demokracia spočíva na princípe, že všetci sme príliš často hriešnikmi."

Vďačná téma pre SPD Samozrejme, čo by to bol za škandál, keby si na ňom "neprilepšili" tí, ktorí v ňom nie sú namočení. Súčasný spolkový kancelár Gerhard Schröder nie je u nemeckého publika príliš obľúbený, a možno preto chce rozdávať morálne ponaučenia. Azda práve on vie, o čom hovoril, keď vyhlásil: "Nebezpečenstvo vysokej pozície spočíva v tom, že ten, kto ju zastáva, má po čase pocit, že je nenahraditeľný. Zároveň je možné pozorovať, že si ľudia v jeho bezprostrednom okolí už nedovolia otvoriť ústa - a kto to len skúsi, bude odstránený." Koľko ľudí dobrovoľne odišlo pre aroganciu Gerharda Schrödera, nebudeme spomínať. Pre SPD je škandál vcelku vďačným sústom, veď predsa môže zakryť nedostatky jej vládnutia. Predseda Bundestagu Wolfgang Thierse (SPD) má v úmysle preskúmať všetky účtovné doklady CDU za posledných desať rokov. Za prvý možný termín pre sankcie proti CDU označil 15. február. Potom musí strana zaplatiť peniaze v prospech štátu. "Ak sa darcovia sami neprihlásia, bude sa čestný predseda nachádzať v situácii známej z gréckych tragédií: akokoľvek sa hrdina rozhodne, rozhodne sa nesprávne", komentoval začiatok súdneho pojednávania šéf sociálneho výboru CDU, Rainer Eppelmann. Bonnská štátna prokuratúra už začala s vyšetrovaním aféry "Kohlgate".

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama