Anketa

Ako oznámil predseda Celoštátnej rady Svetového Zväzu Maďarov László Gál Soóky, táto organizácia začala zbierať podpisy na podporu zmeny Preambuly Ústavy SR, otvorenia Benešových dekrétov, vytvorenia autonómie Maďarov v SR a ďalších požiadaviek. Aké je vaše stanovisko?
Počet zobrazení: 1044

Ako oznámil predseda Celoštátnej rady Svetového Zväzu Maďarov László Gál Soóky, táto organizácia začala zbierať podpisy na podporu zmeny Preambuly Ústavy SR, otvorenia Benešových dekrétov, vytvorenia autonómie Maďarov v SR a ďalších požiadaviek. Aké je vaše stanovisko?

Ladislav Orosz (poslanec NR SR za SDĽ): V každej krajine existujú extrémistické organizácie, ktoré majú radikálne požiadavky a ja do tejto kategórie zaraďujem aj na Slovensku pôsobiaci Svetový zväz Maďarov. Z tohto hľadiska zaujímam i výrazne negatívny postoj k ich aktivitám.

Ivan Mjartan (predseda strany Stred): Môj postoj je veľmi jednoznačný. Podobné požiadavky patria niekam do 18., a nie do 21. storočia, keď sa hovorí o procese zjednocovania Európy na občianskom princípe. Tieto požiadavky majú jednoznačne etnický a historicky dávno prekonaný podtext.

Peter Kresák (poslanec za SOP): Nemôžeme zakázať nejakej organizácii vykonávať činnosť, ktorá nie je v rozpore s právnym poriadkom štátu, kde pôsobí. Iniciatívy v spomínaných bodoch však pokladám za zasahovanie do vnútorných vecí Slovenskej republiky, a myslím si, že naši občania budú cez svojich zástupcov v parlamente tieto otázky riešiť tak, ako uznajú za najvhodnejšie a nenechajú sa ovplyvniť akýmikoľvek výsledkami takýchto provokačných akcií.

OĽga Keltošová (poslankyňa za HZDS-ĽS): Akákoľvek radikalizácia maďarskej národnostnej menšiny prinesie ďalšie zvýšenie radikalizácie aj na slovenskej strane, čo znamená zvyšovanie vnútorného napätia medzi obyvateľstvom. Myslím si, že Svetový zväz Maďarov by sa mal zaujímať podobne ako Svetový kongres Slovákov o svojich krajanov žijúcich v zahraničí, o ich školstvo, o dotácie do kultúry a podobne, no mal by sa vyhnúť predovšetkým otváraniu dávno zabudnutých krívd, ako sú napríklad Benešove dekréty.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984