Dvojnásobná radosť

Tím študentov Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave sa po vlaňajšom úspechu v medzinárodnej súťaži v navrhovaní znovu dostal do najlepšej svetovej desiatky.
Počet zobrazení: 1298

Tím študentov Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave sa po vlaňajšom úspechu v medzinárodnej súťaži v navrhovaní znovu dostal do najlepšej svetovej desiatky.

Poslucháči 4. ročníka bakalárskeho štúdia v odbore Informatika Rastislav Habala, Jaroslav Kuruc, Vladimír Marko, Dalibor Rak a Anton Weissensteiner išli v šlapajach svojich predchodcov dôsledne: dostali sa do finále medzi desať najlepších družstiev na svete a umiestnili sa v náročnej konkurencii znovu na 4. mieste. Tím viedli pedagógovia Katedry informatiky a výpočtovej techniky docentka Mária Bieliková a docent Tibor Krajčovič.

Svetom uznávaná súťaž

Medzinárodná súťaž počítačovej spoločnosti v navrhovaní je najvýznamnejším podujatím určeným študentom bakalárskeho štúdia, ktoré má projektový charakter. Organizuje ho Počítačová spoločnosť medzinárodnej organizácie (IEEE), ktorá je popri ACM jednou z najautoritatívnejších vedeckých a profesijných spoločností vo svete, združujúcich odborníkov-informatikov. Do súťaže sa v tomto roku prihlásilo vyše 140 študentských tímov z celého sveta. Tento ročník sa zameral na mobilné systémy. Úlohou bolo navrhnúť a realizovať zariadenie, ktoré by malo byť užitočné pre širokú verejnosť. Požiadavkou bola mobilita jednotlivých súčastí systému a ich prepojenie pomocou technológie Bluetooth (modrý zub). Už téma vlaňajšieho ročníka súťaže bola dosť široká - použitím dodanej technológie navrhnúť a realizovať prototyp systému, ktorý bude podporovať starostlivosť ľudí o zdravie. Tento rok sa ešte rozšírila: "Navrhnite niečo užitočné, čo bude mobilné."

Tejto výzvy sa naši študenti chopili s veľkým záujmom. Po dlhých týždňoch štúdia a diskutovania zvíťazila predstava inteligentnej domácnosti. Jednotlivé prístroje v nej už nie sú iba pasívne debničky, no aktívne slúžia členom rodiny. Navrhnutý systém naši študenti nazvali EUNICA (Extensible Universal Control and Monitoring of Appliances). Monitoruje a riadi zariadenia v domácnosti podľa požiadaviek a preferencií používateľa. Priame riadenie sa zabezpečuje pomocou diaľkového ovládača, ktorý zjednocuje ovládanie všetkých zariadení v domácnosti tak, že sa rozhranie (ovládacie prvky, ich rozmiestnenie, možnosti nastavení) prispôsobuje používateľovi. Cieľom je čo najjednoduchšie a najprirodzenejšie ovládanie a sledovanie stavu zariadení. Takýchto ovládačov môžeme mať viac. Sú to jednoduché zobrazovače, ktoré EUNICA v každom okamihu prispôsobí konkrétnemu používateľovi. Stačí zobrať ľubovoľný do ruky a hneď sa z neho stane ovládač prispôsobený jeho aktuálnemu majiteľovi. Pohodlnú identifikáciu, ktorá je pre prispôsobovanie nevyhnutá, zabezpečuje snímač odtlačkov prstov (toto bolo možné vďaka firmám ALEF, s.r.o., a APIS, s.r.o., ktoré zapožičali snímač odtlačkov prstov a potrebné softvérové vybavenie na analýzu odtlačkov).

Technológia modrý zub

Naši študenti sú jednými z prvých vo svete, ktorí mali možnosť pracovať s technológiou Bluetooth. Tá poskytuje bezdrôtový prenos dát medzi zariadeniami prostredníctvom rádiových vĺn. Predstavuje lacný a relatívne rýchly spôsob výmeny dát napr. medzi mobilnými telefónmi, počítačmi a ich príslušenstvom (tlačiarne, digitálne kamery a pod.) na vzdialenosti 10 až 100 metrov.

V súčasnosti sa už o tejto technológii prednáša na viacerých univerzitách, ale praktické skúsenosti vzhľadom na novosť technológie má iba niekoľko pracovísk. Naši študenti tak v tomto smere predbehli svojich učiteľov a na súťaži sa opäť umiestnili na 4. mieste. Najlepších desať tímov má podľa pravidiel súťaže zabezpečenú účasť v nasledujúcom ročníku. Študenti Informatiky FEI STU spolu s pedagógmi z Katedry informatiky a výpočtovej techniky nasadili v predchádzajúcich rokoch vysokú latku. Prezentovali naše školstvo na vysokej úrovni a Fakulte elektrotechniky a informatiky urobili určite radosť, že sa im to podarilo pri významnom výročí jej založenia.

Autor (1932) je publicista

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984