Podoba pohonu na bosorky

„Východ je Východ a Západ je Západ a títo dvaja sa nikdy nestretnú,“ tvrdil kedysi anglický spisovateľ Rudgard Kipling, znalec Orientu. Zrejme sa mýlil. V Európe je už niekoľko desaťročí populárna joga, o niečo neskôr prišlo do módy bojové umenie kung-fu importované z čínskeho kláštora Šao-lin a najnovšie lákajú aj Piati Tibeťania a cviky Tchaj-ťi čchuan.
Počet zobrazení: 970

„Východ je Východ a Západ je Západ a títo dvaja sa nikdy nestretnú,“ tvrdil kedysi anglický spisovateľ Rudgard Kipling, znalec Orientu. Zrejme sa mýlil. V Európe je už niekoľko desaťročí populárna joga, o niečo neskôr prišlo do módy bojové umenie kung-fu importované z čínskeho kláštora Šao-lin a najnovšie lákajú aj Piati Tibeťania a cviky Tchaj-ťi čchuan.

V Číne sa medzi mládežou rozmáha jogging a v mnohých ázijských krajinách pribúdajú fittness centrá. Východ sa so Západom teda stretáva, ale zrejme sa neodvážil predvídať, že k ich historickému stretu dôjde za dramatických okolností na území Slovenska so všetkými prvkami zápasu. Príčinou sa stala joga. Presnejšie fakt, že jej niektoré telesné a relaxačné cviky sa rozhodol zaviesť do škôl ako nepovinný predmet minister školstva Milan Ftáčnik.

Vraj namiesto Otčenáša

Do boja proti joge, lebo sa vraj snaží "rozhlodať kresťanstvo aj u nás", vyzýval vo svojej kázni vysielanej televíziou kardinál Korec. "Ktosi nám chce nanútiť jogu namiesto Otčenáša," strašil svojich veriacich v príhovore, v ktorom nechýbali ani prirovnania k Hitlerovi a Stalinovi.

Pastiersky list biskupov Slovenska bol o čosi kultivovanejší, ale aj priamočiary. Keďže joga odmieta vieru v Boha Stvoriteľa, odmieta Ježiša Krista, celé dielo vykúpenia, celé kresťanstvo, nemá na Slovensku čo robiť, lebo je to cesta k úplnému ateizmu. Preto kňazi vyzvali rodičov, aby žiadali zrušenie jogy. Argument hodný stredoveku, keď Biblia bola jediným kritériom na posúdenie, či nejaký vedecký objav má opodstatnenie alebo nie. Babky, odchádzajúc z kostola, sa podpisovali pod pripravený protest a potom sa opýtali: "A čo je to tá joga?"

Cesty sú nevyspytateľné

Treba dodať, že ani predstavitelia cirkvi sa nevedeli zhodnúť, či joga znamená zavádzanie ateizmu alebo hinduizmu, preto pre istotu strašili oboma. Pomáhali si konkrétnymi príkladmi toho, čo joga priniesla Indii. "Ako je možné, že tam po uliciach ležia deti i starci pri smetných košoch a nik si ich nevšíma? Je to možné preto, lebo pod vplyvom hinduizmu žije každý sám pre seba."

Ak by sme prijali argumentáciu biskupského listu, zákonite by sme dospeli k presvedčeniu, že za chudákov povaľujúcich sa po uliciach v newyorskej štvrti Bowery nenesie zodpovednosť hospodárska a sociálna politika krajiny či mesta, ale americkí protestanti. A za bezdomovcov prehrabujúcich odpadkové koše v uliciach Bratislavy potom logicky môže katolícka cirkev. Cesty, ktorými sa niekedy šíri slovo božie, sú naozaj nevyspytateľné.

Politiku každodennú daj nám dnes

Joga sa stala aj výhodným bojovým artiklom predčasnej predvolebnej kampane. KDH ústami predsedu Pavla Hrušovského vyhlásilo, že v zavádzaní týchto cvičení vidí pokračovanie likvidácie kresťanstva na Slovensku. Za SNS sa pridala poslankyňa NR SR Eva Slavkovská. Iróniou osudu sa to, čo kritizovala, dostalo do školských osnov práve počas jej pôsobenia na poste ministerky školstva. Už v roku 1995 sa totiž v osnovách pre prvý stupeň základných škôl píše, že do "vyučovacích hodín telesnej výchovy je možné zaraďovať i strečingové cvičenia a cvičenia jogy, a to vo forme hatajogy, dýchacích a relaxačných cvičení".

Počas stretnutia s predstaviteľmi cirkví im minister M. Ftáčnik poskytol písomné materiály aj o tom, že joga na slovenských školách existuje už od čias jeho predchodkyne. Vyvstáva otázka, prečo predstavitelia cirkví začali biť na poplach so šesťročným oneskorením. Ako odpoveď sa núka vysvetlenie, že na základe neúplných informácií sadli na lep pripravený politickými stranami, ktoré v boji proti joge videli vhodnú príležitosť podchytiť voličov z najkonzervatívnejšieho spektra našej spoločnosti.

Každý má svojho guru

O koho v tomto zápase ide, bolo možné sledovať na tlačovej konferencii pri príležitosti odovzdávania certifikátov učiteľom - absolventom kurzu jogy. (Ministerstvo školstva ešte pod taktovkou E. Slavkovskej zdôrazňovalo, že zaradenie jogy do škôl je podmienené "dôkladnou teoretickou a praktickou prípravou učiteľa".) Na spomínanom brífingu vystúpila redaktorka istého krajne pravicového média a protestovala proti zavedeniu jogy slovami: "Je to diablova lesť. A účet za ňu budeme vedieť až po smrti. Cenou za ňu je ľudská duša!"

Po jej slovách to v sále začpelo pekelnou sírou, ale zároveň sa ozval hlasný a úprimný smiech ako reakcia hodná 21. storočia. Spomínaná redaktorka postupne navštívila všetky nasledujúce tlačovky, kde sa hovorilo o joge a opakovala svoje argumenty. Na brífingu po stretnutí ministra Ftáčnika s biskupmi pridala strašidlo mágie. Na jej argumenty odpovedal jeden z biskupov nasledovne: "Joga má svoje stupne a svoju prípravu. A nakoniec, keď ju človek praktizuje intenzívne pod vedením svojho guru, dostane sa do štádia, že mu guru ukradne jeho bytosť, jeho osobnosť."

Stret Východu so Západom dostal tak podobu stredovekého pohonu na bosorky.

Autor (1944) je publicista

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984