Reklama

Dlhopis ako dôkaz trpezlivosti

V poradí štrnásta novela zákona o veľkej privatizácii z 12. júla 1995 znamenala koniec kupónových knižiek a zaviedla do hry o privatizačné podiely iné pravidlá. Namiesto nákupu akcií za investičné kupóny ponúkla tým, ktorí vlastnili kupónovú knižku,
Počet zobrazení: 1054

V poradí štrnásta novela zákona o veľkej privatizácii z 12. júla 1995 znamenala koniec kupónových knižiek a zaviedla do hry o privatizačné podiely iné pravidlá. Namiesto nákupu akcií za investičné kupóny ponúkla tým, ktorí vlastnili kupónovú knižku, možnosť získať voľne neobchodovateľný dlhopis FNM v nominálnej hodnote 10 tisíc Sk. Dlhopis mal byť spolu s úrokmi splatný do konca decembra 2000.

O tom, do akej miery je spomínaný postup spravodlivý voči tým, ktorí sa v skutočnosti chceli zúčastniť druhej vlny kupónovej privatizácie, sa už popísalo mnoho. Rovnako o porušení právnej istoty účastníkov tohto procesu, keďže počas mečiarovej vlády sa porušila retroaktivita mnohých právnych noriem. Pozrime sa radšej na dodržiavanie termínov splatnosti, resp. výplaty spomínaných cenných papierov.

Prvého januára 1996 bolo emitovaných presne 3 329 630 dlhopisov - o dvestotisíc menej ako bol pôvodný počet zaregistrovaných majiteľov investičných kupónov. Dvesto tisíc občanov sa teda odregistrovalo a neprijalo dlhopisovú metódu.

V novembri 1996 nadobudla účinnosť ďalšia novela zákona o veľkej privatizácii a určila splatnosť dlhopisov pre osoby, ktoré k dátumu jej účinnosti dovŕšili vek 70 a viac rokov, na 31. december 1997.

Znamenalo to, že v priebehu rokov 1997-1999 prišiel rad len na tých vo vyššom veku, príp. na ich dedičov.

Jún 2001

Občania vo veku pod 70 rokov, ktorí logicky očakávali, že 31. decembra 2000 dôjde aj na nich, sa nedočkali. Dôvodom nebolo nič iné ako nedostatok finančných prostriedkov, a preto začala súčasná vládna koalícia čoraz častejšie hovoriť o príjmoch z privatizovaného majetku a ich distribúcii medzi držiteľov dlhopisov. Kým v roku 1997 bola hodnota dlhopisu 10 748 Sk, v roku 1999 to už bolo 12 244 Sk.

Keď teda súčasná vláda rozhodla o ďalších privatizačných predajoch, prisľúbila, že časť takto získaných prostriedkov sa použije na výplatu dlhopisov FNM. Rovnako uznesenie Národnej rady SR zakotvené v návrhu na použitie majetku FNM v roku 2001 hovorí o tom, že "fond by mal použiť výnosy z privatizácie prednostne na vyplatenie dlhopisov FNM."

Po privatizácii Slovenskej sporiteľne požadoval FNM tri až päť miliárd korún ako zdroj na "preklenutie obdobia od začiatku vyplácania, pričom ďalšie zdroje sa získajú neskôr z privatizácie SPP". Pripomeňme, že podľa vtedajších výpovedí vládnych predstaviteľov sa mali dlhopisy začať vyplácať v marci roka 2001. FNM v tom čase požadoval okolo 6,5 miliardy, dostal však o vyše dve miliardy menej - 4,2 mld. Vyplácať sa začalo až koncom apríla 2001. Jednou z priorít FNM bolo vyplatenie dlhopisov fyzickým osobám maximálne do polovice roka, teda do júna 2001.

December 2001

Píše sa jún 2001 a FNM musel pristúpiť k zníženiu dennej čiastky v prospech RM-Systému Slovakia, ktorý má výplatu dlhopisov na starosti. Zámerom bolo vyplácať okolo 7000, v súčasnosti je však možné uspokojiť len 3500 veriteľov denne. Ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku Mária Machová vyhlásila, že "veľká časť majiteľov dlhopisov FNM bude uspokojená ešte do privatizácie SPP, teda do októbra tohto roka". Aj podľa tvrdení prezidenta Prezídia FNM Jozefa Kojdu pre týždenník SLOVO by zdroje na dlhopisy mali vystačiť do konca októbra. "Samozrejme, pokiaľ nenastanú ďalšie požiadavky od vlády na iné finančné plnenie," dodáva. Podľa jeho slov je aktuálna privatizácia Všeobecnej úverovej banky, a preto sa nielen šéf prezídia FNM spolieha na to, že nedôjde k zastaveniu vyplácania. Navyše, keď tento krok vyplýva zo zákona.

Fond si už raz pre nedostatok likvidných prostriedkov na výplatu dlhopisov musel požičať. Zostáva nám teda dúfať, že tak nebude musieť urobiť opäť a občania sa dočkajú svojich peňazí.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama