Reklama
Reklama
www.svetla.sk

Ľavicový blok nevyhnutnosťou

Na základe posúdenia súčasnej situácie na Slovensku prichádzam k záveru, že terajšia doba potrebuje skôr ucho ako jazyk. Teda mali by sme viac počúvať ako hovoriť. Každý totiž chce byť počúvaný, a samovrava mu znemožňuje načúvať iným.
Počet zobrazení: 1382

Na základe posúdenia súčasnej situácie na Slovensku prichádzam k záveru, že terajšia doba potrebuje skôr ucho ako jazyk. Teda mali by sme viac počúvať ako hovoriť. Každý totiž chce byť počúvaný, a samovrava mu znemožňuje načúvať iným. Slovensko nepotrebuje vzory a názvy strán čo do kvantity, ale najmä silné politické subjekty - ľavicu, pravicu a respektíve aj stranu stredu. Príkladom môžu byť nedávne voľby v Poľsku, ktoré ukázali jasnú víziu i pre budúci vývoj SR. Motto SDĽ, že obhajuje záujmy pracujúceho a čestného človeka, sa už v súčasnosti prekonalo. Ľavicový blok pod jej hlavičkou vo voľbách 2002 nemôže mať úspech, ale SDĽ doň, samozrejme, patrí. Jeho vznik má z futurologického hľadiska zásadný význam. Jasne ukazuje, že sem patrí SDĽ, SOP, SSDS, Stred, ľavicovo orientované maďarské a rómske politické zoskupenia, prípadne aj pretransformovaná súčasná KSS a po zvážení i Smer, ktorý získal stúpencov z rybníkov iných strán. Profilácia našej politickej scény a spôsob prekonávania polarity sú možné len prostredníctvom ľavice a pravice. V niektorých krajinách sú strany stredu vládnucimi, Slovensko nemusí byť výnimkou. Je však nevyhnuté čím skôr vypracovať politický, sociálno-ekonomický, ideový program ľavicového bloku. Jeho založenie by v súčasnosti nemalo byť spoločenským ani politickým problémom, veď iba tak sa môže ustáliť celý politický, hospodársky i spoločenský systém.
Teodor Hakun, Bratislava

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama