Reklama
Reklama

Fascinujúci dlhometrážny film

O Marxovi a marxizme sa už napísali tisíce kníh. V dielach nadšencov je Karl Marx zbožňovanou bytosťou, dobrodincom proletariátu, kým nepriatelia v ňom vidia najhoršieho démona. V triezvejšie písaných knihách je vážnym učencom, ktorého myšlienky pretvorili názory filozofov, ekonómov, sociológov a historikov.
Počet zobrazení: 1514

O Marxovi a marxizme sa už napísali tisíce kníh. V dielach nadšencov je Karl Marx zbožňovanou bytosťou, dobrodincom proletariátu, kým nepriatelia v ňom vidia najhoršieho démona. V triezvejšie písaných knihách je vážnym učencom, ktorého myšlienky pretvorili názory filozofov, ekonómov, sociológov a historikov.

Vo vydavateľstve Slovart vyšla tohto roku kniha Karl Marx od Francisa Wheena v preklade Petra Kerlika. Autor sa usiluje túto postavu odmytologizovať a predstaviť ho ako plnokrvného človeka z mäsa a kostí.

V celoživotnej emigrácii

Najjednoduchší životopis Marxa by sa mohol podať asi takto: Narodil sa 5. mája 1818 v Trevíre ako syn justičného radcu. Študoval právo v Bonne a Berlíne, no čoskoro to zanechal a o niekoľko rokov promoval v Jene za doktora filozofie. Medzitým sa stačil tajne zasnúbiť s krásnou, o štyri roky staršou Jenny, dcérou baróna von Westphalen. No svadba sa konala až po šiestich rokoch. Nastúpil ako redaktor do novín Rheinische Zeitung v Kolíne a po ich zákaze sa začala jeho celoživotná emigrácia. Najprv žil s rodinou v Paríži, neskôr v Bruseli, na krátky čas sa v revolučnom roku 1848 vrátil do Nemecka, potom zas nasledoval pobyt v meste nad Seinou a nakoniec v Londýne, kde žil až do smrti 14. marca 1883.

Túto veľmi stručne podanú kostru životopisu naplňuje Wheen množstvom osôb, vykresľuje prostredie a popisuje deje - a to všetko robí tak sugestívne, že celý Marxov život sa pred našimi očami odvíja ako fascinujúci dlhometrážny film. Najprv sa nám objavuje ako búrlivý mladík, konzument množstva piva a silný fajčiar. Postupne sa z neho stáva "gentleman strednej vrstvy", ktorý má však naďalej silne autoritatívne vystupovanie. Je stále veľmi činný (do svojej smrti napíše tisíce novinových článkov a stovky kníh) a v študovni Britského múzea vysedí denne až desať hodín.

Marx bol nižšej, zavalitej postavy. Mal počernú tvár, preto ho priatelia aj rodinní príslušníci prezývali Maurom. Keďže nebol nikde zamestnaný, často sa s rodinou ocitol úplne bez prostriedkov. Z nedostatku peňazí si potom krátkodobo pomáhal odnášaním rodinného striebra, ktoré zdedila Jenny, do záložne, alebo dlhodobo a čoraz častejšie mu pomáhal štedrý priateľ Friedrich Engels.

Čertík sa túla Európou

Aj Engelsa autor knihy zobrazuje veľmi plasticky. Jeho telesné parametre sa dozvedáme priamo z policajného zatykača: Bol štíhlej postavy, vysoký päť stôp a osem palcov (asi 179 cm). Oči mal sivé, vlasy tmavo plavé. Obľúbil si pivo, ale najmä francúzske vína a pekné ženy. Životnou družkou mu bola červenovlasá Írka Mary Burnsová. Bol vysoko inteligentný a vzdelaný. Marx o ňom povedal, že je "chodiacou encyklopédiou a je schopný - opitý či triezvy - pracovať v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu, rýchlo píše a diabolsky bystro chápe". Engels pochádzal z dobre situovanej továrnickej rodiny. Je skoro nemysliteľné, že by bol Marx bez jeho hmotnej, no i odbornej pomoci uskutočnil svoje obrovské dielo. Pritom ostával skromný, sám ustúpil vždy do pozadia a vyzdvihoval radšej osobnosť svojho geniálneho priateľa.

Veľmi zaujímavé sú aj tie časti knihy, v ktorých Wheen ukazuje, ako sa zrodili Marxove objavné idey - pojem nadhodnoty a materialistické chápanie dejín. Čitateľa, ktorý je zvyknutý, že začiatočná veta Manifestu znie: "Strašidlo obchádza Európu - strašidlo komunizmu", isto prekvapí, že v nemeckej pôvodine znela: "Strašný čertík sa túla Európou." Až v anglickom preklade, ktorý vyšiel po 40 rokoch, sa objavuje začiatočná veta v dnešnej dramatickej forme.

Podľa oficiálnych údajov sa z Marxových šiestich detí dospelosti dožili len tri dcéry. V knihe sa však dozvedáme, že mal aj nemanželského syna so slúžkou Demuthovou. Freddy Demutha dali na výchovu, stal sa zručným sústružníkom a zakladajúcim členom britskej Labour Party. Zomrel 81-ročný v roku 1929 bez toho, že by bol on či ktosi iný tušil, že bol synom jedného z najväčších duchov moderných dejín.

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama