Reklama

Čo irituje radových pracovníkov

Manažéri tvoria úzku skupinu ľudí, ktorá sa líši od ostatných zamestnancov tým, že nemá mzdy, ale zmluvné platy s odmenami závislými od výsledkov hospodárenia. Medzi nimi je ešte veľký rozdiel podľa toho, či ide o stredný manažment - nižších riadiacich pracovníkov - alebo topmanažment, čiže vrcholových riadiacich pracovníkov.
Počet zobrazení: 1361

Manažéri tvoria úzku skupinu ľudí, ktorá sa líši od ostatných zamestnancov tým, že nemá mzdy, ale zmluvné platy s odmenami závislými od výsledkov hospodárenia. Medzi nimi je ešte veľký rozdiel podľa toho, či ide o stredný manažment - nižších riadiacich pracovníkov - alebo topmanažment, čiže vrcholových riadiacich pracovníkov.

Pre poslednú kategóriu sa najnovšie opäť zaužíval tradičný názov-šéfovia a to i v štatistike príjmov. Príjmy topmanažérov sú zväčša veľmi vysoké nielen preto, že stoja na špičke podnikovej hierarchie, ale i preto, že na ich manažovaní do značnej miery stojí úspešnosť podnikania celej firmy. Z tohto dôvodu je veľký konkurenčný boj o vynikajúcich manažérov spojený s ich preplácaním jednotlivými spoločnosťami.

Takmer milión libier v USA

Pravda, výška príjmov závisí i od krajiny, pričom v platoch topmanažérov bývajú až niekoľkonásobné rozdiely. Najvyššie sú v Spojených štátoch, kde podľa posledného prieskumu uverejneného v Management Today platy výkonných riaditeľov dosahujú 993 tisíc britských libier (GBP) ročne, čo je oproti priemernej ročnej mzde robotníka 31 607 GBP vyše 30-násobne viac. Vo Veľkej Británii dosahujú platy výkonných riaditeľov 509 tisíc GBP ročne, teda takmer o polovicu menej, ale sú na tom o tretinu lepšie ako ich francúzski kolegovia. Pritom platy britských topmanažérov sú najvyššie v Európe. Priemerný zárobok v britskom výrobnom sektore dosahuje 20 475 GBP, teda 25-násobne menej a vo Francúzsku 24 575 libier, t.j. 18-násobne menej ako priemerné zárobky vo výrobnom sektore. Relatívne nízke sú na Starom kontinente platy najvyšších výkonných riaditeľov vo Švédsku - 318 tisíc GBP. V Nemecku sú vôbec najnižšie vo "vyspelej" Európe - 298 tisíc GBP ročne, teda menej ako tretina najvyšších platov výkonných riaditeľov v USA.

Pre porovnanie - na Slovensku podľa rozmanitých káuz, odhalení a priznaní sa platy výkonných riaditeľov pohybujú od 10 do 12 miliónov slovenských korún ročne (800 tisíc až milión mesačne), čiže okolo 160 tisíc GBD. Prepočítané paritou kúpnej sily, dostávajú zhruba deväťkrát menej ako v USA a stále o polovicu menej ako v Nemecku. Nie je teda celkom pravda, že sú na úrovni štátov západnej Európy. Pritom existujú ešte veľké rozdiely medzi najvyššími platmi výkonných riaditeľov z týchto vyspelých krajín na Slovensku a domácich topmanažérov. Najčastejšie dostávajú toľko v korunách, koľko napríklad topmanažéri z Rakúska v SR v šilingoch. Priemerné mzdy na Slovensku pritom v prvom štvrťroku 2001 dosiahli 11 313 korún mesačne, v prepočte na celý rok asi 140 tisíc, čiže asi 70- až 90-násobne menej oproti najvyšším platom výkonných riaditeľov. Pre zaujímavosť, posledný prieskum v Českej republike ukázal, že platy šéfov sú asi šesťkrát väčšie oproti priemerným mzdám zamestnancov. Pravda, v tomto prieskume neposkytli informácie práve najväčšie spoločnosti.

Monopol moci v podnikoch

Dôležité je aj sledovanie vývojových tendencií príjmov najvyšších topmanažérov a ich rozdielov oproti mzdám radových pracovníkov. Vo Veľkej Británii mzdy šéfov v britských podnikoch vzrástli za posledné dva roky o 29 percent, zatiaľ čo mzdy ich zamestnancov sa posunuli ku dnu najnižších miezd vo vyspelých štátoch, ktoré predstavuje Austrália. Obzvlášť rýchlo vzrástli rozdiely platov topmanažérov oproti mzdám zamestnancov v trasformujúcich sa krajinách. Konkrétne v ČR na začiatku transformácie boli len dvojnásobné, no počas spoločenských a ekonomických zmien tieto rozdiely vzrástli na trojnásobok. Zrejme mimoriadne rýchlo sa tieto rozdiely zvýšili na Slovensku.

Všeobecne sa konštatuje, že odbory by mali pribrzdiť neúmerne rýchly rast vysokých príjmov vedenia podnikov oproti mzdám ich zamestnancov. V podstate sa tu presadzuje monopol manažérskej moci, pričom i skúsenosti Slovenska presviedčajú, že tento monopol sa nemusí vždy opierať o monopol manažérskeho umu a úspešnosti. Neúmerne veľké rozdiely platov vedenia firiem oproti ich zamestnancom iritujú radových pracovníkov tým skôr, keď sa neopierajú o skutočné zásluhy o úspešnosť podnikov.

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama