Reklama

EURO - posledné odpočítavanie

Bolesť hlavy mnohých európskych podnikateľov na Nový rok nemuseli zapríčiniť oslavy z predošlej noci. Keď svitne prvý januárový deň, šéfovia tisíciek malých a stredných podnikov, ktoré vytvárajú európsky diverzifikovaný kapitalizmus, zistia, že sa ich život zrazu zmenil.
Počet zobrazení: 1137

Bolesť hlavy mnohých európskych podnikateľov na Nový rok nemuseli zapríčiniť oslavy z predošlej noci. Keď svitne prvý januárový deň, šéfovia tisíciek malých a stredných podnikov, ktoré vytvárajú európsky diverzifikovaný kapitalizmus, zistia, že sa ich život zrazu zmenil.

Šampanské si v predošlú noc platili frankami alebo pesetami, ale tabletky proti bolesti hlavy si už budú musieť kúpiť za euro. Čo je však dôležitejšie, ich dodávatelia, konkurenti a zákazníci budú tiež používať jednotnú menu. "Je to úplne iné ako čokoľvek predtým v podnikateľskom svete, je tu totiž neodvolateľný termín," zdôrazňuje Noel Hepworth, europrojektant Európskej federácie účtovníkov.

Ceny budú porovnateľné

Pre firmy, ktoré majú dostatok finančných prostriedkov a schopností využiť ich, predstavuje euro jedinečnú možnosť rastu. Avšak pre tých, ktorí nie sú pripravení adaptovať sa, môže byť spoločná mena veľmi zlou, ak nie poslednou skúsenosťou. Pre väčšinu firiem euro otvorí nové trhy. Možnosť platieb v jednotnej mene im umožní predávať svoje tovary v 12 štátoch. "Zrazu sa ocitneme na trhu, ktorý bude n-krát väčší než ten terajší," vraví istý belgický priemyselník. Na druhej strane však náhle zväčšenie trhu prinesie aj niektoré nevýhody. Spotrebitelia budú môcť vďaka jednotnej mene ihneď porovnať ceny tovarov v eurozóne a kúpiť si u najlacnejšieho výrobcu.

V strednodobom horizonte sa očakáva všeobecný pokles cien, ktorý prinúti výrobcov s vysokými nákladmi pritiahnuť si opasky, aby mohli konkurovať svojim efektívnejším rivalom. Euro takisto núti firmy uskutočniť vnútorné zmeny. Pre spoločnosti, ktoré už operujú vo viacerých európskych krajinách, znamená príchod jednotnej meny nevyhnutnosť zmeniť interné finančné systémy. Hotovostné operácie, účtovníctvo a fakturačné systémy bude treba upraviť tak, aby namiesto s dvanástimi vedeli pracovať iba s jednou menou. Väčšie firmy tak ušetria značné množstvo peňazí, nakoľko sa im zníži riziko kurzových strát a nebudú musieť investovať do nákladných a komplexných hedgingových inštrumentov, akými sú napr. deriváty.

Problémy menších podnikov

Malé a stredné podniky však budú v horšej pozícii. Mnoho z nich neuskutočňuje podstatnejšie operácie v zahraničí, no napriek tomu budú musieť znášať náklady na zavedenie spoločnej meny. Analytici predpovedajú, že pre mnohé malé a stredné podniky bude rast trhu prevýšený nákladmi nového režimu. "Musíme zaplatiť vstupné, ale nie sme si istí, či sa nám predstavenie bude páčiť," vtipne konštatuje istá komora malých a stredných podnikateľov. Či už sa im to bude páčiť alebo nie, malé a stredné podniky sa budú musieť do dvoch mesiacov adaptovať na nové podmienky. Stihnú to? Posledné signály nie sú veľmi optimistické. Menej než 10 percent malých a stredných podnikov sa cíti byť plne pripravených na príchod novej meny, tvrdí Európska komisia. Na druhej strane takmer všetky veľké spoločnosti prijali potrebné opatrenia na príchod eura.

Posledná správa komisie o prechode na euro z októbra tohto roku konštatuje, že malé a stredné podniky "dostatočne nepokročili v prípravách" a vyzýva vlády, aby lepšie informovali podniky o osobitostiach príchodu novej meny. Experti tvrdia, že malé podniky sa nejako "prepletú", ale skutočné problémy budú mať stredne veľké podniky, s viac než sto zamestnancami, ktoré musia investovať do nových systémov, avšak nemajú potrebné prostriedky. Väčšie firmy nebudú imúnne voči problémom stredne veľkých kolegov, najmä ak sú ich dodávateľmi. Ak faktúry nebudú vystavené a následne prijaté v euro, niektoré odvetvia budú mať ťažkosti.

Starosti aj v obchodoch

Euro mení všetko. Toto konštatovanie platí pre všetky podniky, najmä pre tie menšie. Počas prvých dvoch mesiacov nasledujúceho roka sa budú malí a strední podnikatelia v Európe meniť na banky. Obchody budú prijímať platby v starej mene a vydávať drobné v novej mene. Táto zmena so sebou pravdepodobne prinesie obrovské fronty na železničných staniciach a letiskách a oneskorenia spojov, podstatne väčšie než je zvykom počas sviatkov. Ale to nie je všetko. Obchodníci budú musieť zmeniť všetky informácie, ktoré prezentujú klientom - od cenoviek cez nákupné vozíky po pokladne a váhy na váženie a výpočet ceny zeleniny. Počas dvojmesačnej prechodnej doby budú musieť zamestnať viac pracovných síl, aby na jednej strane pomohli zmäteným kupujúcim a na druhej strane zabezpečili vyššiu bezpečnosť, nakoľko bude v obchodoch zvýšené množstvo obeživa v hotovosti.

Tento obraz však nebude rovnaký pre všetkých obchodníkov alebo pre všetky krajiny. Najväčšej výzve budú musieť čeliť obchodníci s potravinami, pretože ich navštívi najväčšie množstvo zákazníkov, ktorých hodnota nákupu je zvyčajne nízka a platená v hotovosti. Krajiny, v ktorých zákazníci uprednostňujú platbu v hotovosti, budú mať väčšie problémy - to znamená dlhšie oneskorenia pre zákazníkov v Nemecku a Taliansku, teda v krajinách eurozóny, kde je penetrácia platobných kariet najnižšia. Platby kreditnými kartami budú ihneď prepočítané do euro a ich používatelia by sa nemali stretnúť s väčšími problémami, okrem lúštenia pravidelného mesačného výpisu, ktorý príde na konci mesiaca už v novej mene.

Konverzia "pokazí" ceny

A aké budú zmeny pre obchodníkov a spotrebiteľov po prechodnej dobe? Euro bude mať najväčší vplyv na ceny tovarov a služieb. Obchodníci predávajú tovar za ceny, ktoré považujú za psychologicky dôležité pre vyvolanie kúpneho správania sa spotrebiteľa. Napríklad vo Veľkej Británii sa väčšina cien končí s 99 pencami, teda cena v librách je o jednu pencu nižšia ako by tomu bolo v opačnom prípade. V Nemecku je kľúčovou cenou 1,49 DM, ktorá tvorí 20 percent cien potravín, a 2,99 DM a 0,99 DM, ktoré tvoria 80 percent cien ostatných tovarov. Problémom pre obchodníkov je, že sa tieto ceny po konverzii do euro netransformujú na "atraktívne" - 1,49 DM predstavuje napríklad 0,76 euro.

Michael Kliger, hlavný odborník na maloobchod poradenskej firmy McKinsey v Mníchove, tvrdí, že cenotvorba je najobávanejšou stránkou prechodu na euro u obchodníkov. Ak sa ceny zaokrúhlia smerom nahor, spotrebiteľské organizácie sa budú sťažovať, ak sa zaokrúhlia nadol, bude to stáť nemeckých obchodníkov približne 1,2 miliardy mariek ročne pri trhu s objemom 116 miliárd mariek. "Je to obrovské číslo najmä v Nemecku, kde sú spotrebné výdavky obyvateľstva nízke," hovorí Michael Kliger. Jednou z možností pre obchodníkov je zvýšiť ceny ešte pred zavedením euro a dosiahnuť tak priaznivejší efekt zaokrúhľovania cien v januári smerom nadol. Spotrebiteľské organizácie ako aj Európska komisia sa však obávajú, že obchodníci využijú zmätok pri uvádzaní euro na trh a v januári už neznížia ceny.

V dlhodobom horizonte by väčšina spotrebiteľov mala profitovať z väčšej konkurencieschopnosti trhu. Pár športovej obuvi Adidas stojí v súčasnosti v Madride 63, v Ríme 77 a v Londýne dokonca až 80 euro a pri drahších tovaroch, ako sú automatické práčky alebo autá, sú rozdiely v cenách ešte väčšie. Keď spotrebitelia budú mať možnosť priamo porovnať ceny, budú zrejme nakupovať viac za hranicami. Je síce nepravdepodobné, že malý spotrebiteľ pocestuje kvôli chlebu a maslu z jednej krajiny do druhej, no veľkoobchodníci tak možno urobia. Vyčkajme si teda, čo nám prinesie nový rok a s ním spojený príchod eura. Určite to bude zaujímavé predstavenie.

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama