Reklama
Refundo.sk
Reklama

Všetko je v súlade

Medzi mimoriadne rozumné kroky, ktoré v poslednom čase urobila naša vláda a príslušné ministerstvá, nepochybne patrí zvýšenie vekovej hranice odchodu žien do dôchodku. Samozrejme, z hľadiska naplnenia tohto rozhodnutia treba ešte urobiť zopár konkrétnych krokov.
Počet zobrazení: 747

Medzi mimoriadne rozumné kroky, ktoré v poslednom čase urobila naša vláda a príslušné ministerstvá, nepochybne patrí zvýšenie vekovej hranice odchodu žien do dôchodku. Samozrejme, z hľadiska naplnenia tohto rozhodnutia treba ešte urobiť zopár konkrétnych krokov. Iba tie potom umožnia, aby naše, dosiaľ upracované ženy, konečne našli odvahu, najali si upratovačky, gazdinky a opatrovateľky detí, čím by i ony splnili podmienky, ktoré pred nás oprávnene stavia Európska únia.

Musíme si však otvorene priznať, že, podobne ako v mnohých iných oblastiach, sme aj vo zvyšovaní veku odchodu do dôchodku iba na samom začiatku úsilia o aproximáciu našej Žobráckej opery s vrcholnými eurovýkonmi euroštruktúr eurodivadla euroregiónu. V krátkom čase je nevyhnutné stanoviť vekovú hranicu odchodu do dôchodku na 105 rokov u žien a 115 rokov u mužov, čím sa dosiahne stopercentná úspora v príslušných fondoch, a po prejavení bezvýhradnej poslušnosti vo veci šírky a dĺžky novo budovaných diaľnic a zvyšovaní cien tabakových výrobkov, dosiahneme pomaly súlad s vyspelou Európou aj v znižovaní počtu starších a starých spoluobčanov prirodzenou cestou. Pravda, zlé jazyky tvrdia, že naša slovenská demokracia je ako švárna dievčina, ktorá čím viac dospieva, tým častejšie otvára isté časti svojho tela Európe, no kuvikmi sa predsa nedáme odradiť.

Kto tvrdí, že niet dostatok pracovných miest pre mladých, takže načo predlžovať zamestnanecké utrpenie starých, ten si zrejme nevidí ďalej od nosa. Veď starí ľudia nemusia pracovať na takých preferovaných miestach, ako sú napríklad erotické kluby a masážne salóny, ale môžu si privyrábať povedzme ako kostry v školských kabinetoch, prípadne otrlejší jednotlivci sa môžu nechať za mierny poplatok aj pitvať budúcimi medikmi. Takú prácu by, uznáte sami, žiadny mladý človek neprijal. V niektorých závodoch a podnikoch sa pripravujú nahradiť energeticky náročné a poruchové montážne pásy sériou zhrbených stareniek, ktoré budú montovanú súčiastku od pracovníka k pracovníkovi dopravovať na vlastných hrboch. Tento spôsob však vzhľadom na rýchlosť živého pásu nie je vhodný pre potravinársky priemysel, kde sa pracuje s tovarom rýchlo podliehajúcim skaze.

Už teraz prejavili väčšie mestá a obce s viac ako 1 500 obyvateľmi záujem pokrývať starými ľuďmi chodníky najmä v čase poľadovice, pretože sa zistilo, že pleť starčekov a stareniek je dostatočne adhézna a nekĺže sa. Navyše takto upravené chodníky netreba soliť ani rozhadzovať po nich rozličný inertný materiál, ktorý je pomerne drahý. V odľahlých obciach a na samotách je záujem stavať zo starých ľudí snehové zátarasy, ba skupina vyschnutých starčekov vyššieho vzrastu dokáže nahradiť aj vetrolam. Starí ľudia sú vhodní aj na vytváranie živých plotov, najmä keď spievajú "živijó" a nekvapká z nich živica. Keď sa tucet starčekov a stareniek pochytá za ruky, dokážu premostiť aj stredne veľkú rieku, nehovoriac už o tom, že deväťdesiatnik, vhodne omotaný okolo automobilovej osi, je účinnejší ako pneumatika so zimným dezénom.

Štátu sa odrazu uvoľnia ruky. Okamžite môže zrušiť domy dôchodcov i strediská opatrovateľskej služby, a prestať vyplácať dôchodky. Ba práve naopak - môže ešte strhávať starčekom a starenkám zo zárobkov pravidelné poplatky, určené na dôstojné zabezpečenie ich pohrebu, aby s tým nemala spoločnosť vôbec žiadne výdavky. Môže sa, samozrejme, stať, že sa napriek tomu všetkému pohreb nebude môcť uskutočniť, lebo niekto takto uložené peniaze vytuneluje, ako je u nás zvykom. Pre podobné prípady sú v zálohe skupinky mafiánov, úzko prepojených s najvyššími vládnucimi kruhmi, ktorí telá odstránia vo vopred pripravených sudoch. Ako vidno, existuje dostatok spôsobov, ktorými môže naša spoločnosť v praxi dokázať, ako si váži starobu. Samozrejme, to všetko v súlade s normami Európskej únie.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama