Reklama
Reklama

Práca za 0 korún mesačne

Stabilne rekordná nezamestnanosť sa môže stať predzvesťou najväčšej sociálnej kataklizmy v novodobých dejinách Slovenska. Relatívne veľa sa o nej hovorí, no plány na jej radikálne zníženie nie sú známe. Čo by však už v trhovej ekonomike hľadali nejaké plány.
Počet zobrazení: 645

Stabilne rekordná nezamestnanosť sa môže stať predzvesťou najväčšej sociálnej kataklizmy v novodobých dejinách Slovenska. Relatívne veľa sa o nej hovorí, no plány na jej radikálne zníženie nie sú známe. Čo by však už v trhovej ekonomike hľadali nejaké plány.

Cieľavedomé a plánovité vytváranie väčšieho množstva pracovných miest by totiž bolo jednoznačne protitrhovým činom. To, pravda, neznamená, že by spoločnosť necítila potrebu existencie nových povolaní, nových cenovo dostupných služieb, či viac príslušníkov istých profesií. Nehovoriac o prázdnych výrobných halách vytunelovaných a sprivatizovaných podnikov, alarmujúco svedčiach o premárnených kvantách ľudského tvorivého potenciálu.

Niet pochýb, že naozajstnú nápravu tohto tragického stavu súčasný politicko-ekonomický systém nepripúšťa. Smutnou diagnózou slovenskej spoločnosti a politiky je, že dnes by sme márne hľadali čo i len náznaky drobnej korekcie v tomto smere. Dve-tri priemyselné parky s niekoľkými tisíckami nových pracovných miest a so stámiliónovými štátnymi investíciami v prospech mamutích nadnárodných koncernov sú výsmechom deklarovaného boja proti nezamestnanosti.

Projekt absolventskej praxe

Neuveriteľnou "vynaliezavosťou" štátnych úradníkov je pilotný projekt Národného úradu práce (NÚP) - tzv. projekt absolventskej praxe (PAP). NÚP chceli možno vyvrátiť na stránkach SLOVA prednesené tvrdenie, že jediným zmyslom úradov práce sú pracovné miesta niekoľko tisíc úradníčok, ktorých hlavnou, ak nie jedinou pracovnou náplňou je prehadzovanie papierov, mechanické predvolávanie uchádzačov o prácu, vypisovanie oficiálnych listov. Lenže v prípade PAP by bolo hádam lepšie, ak by úradníci NÚP neurobili nič.

Dôvod? PAP do našich končín po vyše tisíc rokoch od zániku otrokárskej spoločnosti čosi podobné znovu zavádza. Samozrejme, v jemnejšej, nepriamej podobe a na dobrovoľnom základe. Dobrovoľným otrokom svojho zamestnávateľa sa môže stať ktorýkoľvek čerstvý absolvent škôl v okresoch Poltár, Zvolen a Žiar nad Hronom, vo veku od 18 do 26 rokov. Praxuje osem mesiacov, najviac polovicu týždenného času. Pritom ho naďalej vedú v evidencii na okresnom úrade práce (OÚP). Ten mu preplatí aspoň prípadné cestovné, kým zamestnávateľ dostáva za "dojemnú veľkorysosť" niekoho zamestnať tisíc korún na hlavu.

Dobre čítate, pracovný pomer medzi absolventom a zamestnávateľom nevznikne. Tí iba uzavrú s OÚP akúsi dohodu, ktorá predpokladá určenie harmonogramu praxe a jej garanta. Absolvent sa môže nanajvýš tešiť, že bude praxovať v odbore, ktorý vyštudoval. Za svoju prácu však nedostane zaslúženú odmenu. Tento škandál za šesť miliónov korún sa realizuje od septembra v troch okresoch, no návrh novely zákona o nezamestnanosti s ním počíta už na celom Slovensku ako s nástrojom oživenia trhu práce. Ktovie, možno aj s represiami voči tým, ktorí toto poníženie ľudskej dôstojnosti odmietnu.

Urážka mladých ľudí

PAP, ktorému sa dostalo dostatočnej a pozitívnej mediálnej prezentácie ako tzv. motivačné opatrenie, je v skutočnosti nevídaným prekročením hraníc demokracie, ľudských práv, etiky a vkusu - hodnôt, ktoré pravica považuje za vlastné a ktoré slúžia ako ružové ochranné balenie neľudskosti neoliberálneho kapitalizmu. Absolvent už nie je pracujúci ako každý iný. Za neexistenciu pracovnej praxe si môže zrejme sám, a nie škola, ktorá mu sprostredkovala abstraktné, nepotrebné, nereálne vedomosti. Zamestnávateľ je zas dobrosrdečný ujo, ktorý hlúpeho zamestnanca naučí základným pracovným návykom za tisíc korún mesačne.

Aj vám sa tieto úvahy zdajú nepravdivé a absurdné? A keby len to. PAP je krajným ústupkom práce voči kapitálu, urážkou schopných mladých ľudí, paškvilom, za ktorý by sa "kompetentní" mali červenať. Netrúfam si odhadnúť, aký bude osud novely zákona o zamestnanosti. Ak však SDĽ nechce vstúpiť do dejín ako strana dokonalej kapitulácie pred pravicou, mala by sa zo všetkých síl snažiť tento cynický projekt stopnúť.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama