Reklama

Slovensko - studnica civilizácie II.

Zdá sa, že Slováci poznali niekoľko vývojových modelov robotov, ktoré sa vzájomne líšili prinajmenšom spôsobom pohonu. Dôkazom sú nasledovné slovné spojenia. Pre parný pohon je ich viacero (páli mu to / vyfučalo mu to z hlavy / utekal koľko mu para stačila / käčka sa mu parí / tak cigáni, až sa mu z hlavy kúri / je pod parou / naparuje sa / rozpálila ho / ale mu podkúril / sfúkol ho / vyfúkol mu to a zrejme aj vybuchol od zlosti a zovrela mu krv v žilách), pre spaľovací motor aspoň dve (zapaľuje mu to, zapálil sa).
Počet zobrazení: 1119

Zdá sa, že Slováci poznali niekoľko vývojových modelov robotov, ktoré sa vzájomne líšili prinajmenšom spôsobom pohonu. Dôkazom sú nasledovné slovné spojenia. Pre parný pohon je ich viacero (páli mu to / vyfučalo mu to z hlavy / utekal koľko mu para stačila / käčka sa mu parí / tak cigáni, až sa mu z hlavy kúri / je pod parou / naparuje sa / rozpálila ho / ale mu podkúril / sfúkol ho / vyfúkol mu to a zrejme aj vybuchol od zlosti a zovrela mu krv v žilách), pre spaľovací motor aspoň dve (zapaľuje mu to, zapálil sa). Dôkazy o elektrickom pohone sa zatiaľ nepodarilo objaviť, požívanie elektriny však čiastočne naznačujú spojenia ako: rozsvietili sa mu oči / len teraz sa mu zasvietilo / svitá mu v hlave.

O výzore pradávnych robotov môžeme povedať nasledovné - spojenia je mu to po srsti / je mu to proti srsti / vyprášil mu kožuch spolu so spojením vytrčil kopytá jednoznačne ukazuje, že za vzor pre prinajmenšom jeden model robota slúžili zatiaľ neidentifikované zvery. V tomto kontexte je tiež pozoruhodné spojenie ošklbal ho. Iný model mal zrejme povrch (či prinajmenšom jeho časť) z dreva alebo podobného materiálu a bol vybavený schopnosťou autonómnej zmeny vlastného výzoru - strúhať grimasy - pomocou vlastných nástrojov, o čom svedčí napríklad spojenie ten má dobrú papuľu, vyrúbe sa s ňou. Použitie dreva ako stavebného materiálu potvrdzuje aj spojenie pílil mu uši. Označovanie niekoho za drsného či tvrdého svedčí o tom, že vonkajší obal robota bol z materiálu, ktorý poskytoval robotovi vyššiu odolnosť voči prejavom okolia, ako to bolo zvykom u mäkkých ľudí.

Rozmery robotov naznačujú také spojenia ako To je papuľa! So senným vozom by sa môh´v nej obrátiť / Cigáni mu klince kujú v žalúdku / Má to v malíčku. Roboty boli zrejme obdarené ďalšími zvláštnymi schopnosťami ako meniť farby (zelený od zlosti, červený od hanby, biely ako stena), či hrať všetkými farbami.

Ustálené slovné spojenia nám naznačujú aj existenciu experimentálnych kusov robotov, ako o tom svedčí spojenie je samé ucho. Opovržlivý význam spojenia skade-ruka, skade-noha zas svedčí o tom, že prinajmenšom v prípade končatín robotov sa preferovali značkové komponenty pred komponentmi neznámeho pôvodu.

Za azda najväčšie prekvapenie možno považovať dôkazy o existencii softvérového riadenia robotov. O tom, že vývoj dospel až do štádia využívania programov, svedčia aj spojenia nalial mu rozumu do hlavy / zjedol všetku múdrosť sveta (zrejmý popis zavádzania programového vybavenia do robota). Na Slovensku sa už v dávnej minulosti dosiahla vysoká úroveň riadenia robotov, čo potvrdzujú spojenia ako spustil sa (zrejme ide o program), má okno (v obvyklom význame výpadku pamäte či funkčnosti tu je jasná a nespochybniteľná narážka na program Windows), má okno po opici (pravdepodobne dôkaz o pôvodných autoroch Windows) či stuhnúť od strachu (opäť narážka na správanie sa Windows).

Špeciálnu pozornosť si zaslúži aj otázka výroby, resp. rozmnožovania robotov. V svetle našich objavov zaraz blednú také úspechy súčasnej "vedy", ako je klonovanie oviec. O tom, že pre Slovákov to nebolo ničím novým, jednoznačne svedčí spojenie ako by mu z oka vypadol, ktoré evidentne popisuje klonovanie a zároveň naznačuje, ako sa vlastne realizovalo.

Naša teória nám teraz jasne vysvetľuje aj už napohľad nelogické označovanie niekoho, že je teplý. Teraz je už jasné, že toto spojenie sa vyvinulo z pozorovania prípadov, keď robot mal zle zapojený riadiaci aparát, takže okrem badateľných excesov v správaní sa robota bolo pozorovateľné aj jeho prehrievanie.

Analýza ustálených slovných spojení používaných v slovenčine jasne dokazuje, že na území Slovenska alebo v jeho blízkosti sa nachádzala vyspelá civilizácia, schopná konštruovať roboty resp. androidy, a to vo viacerých modeloch. O tom, že táto civilizácia mala značný vplyv aj na iné krajiny, svedčí nepopierateľná skutočnosť, že nielen na Slovensku boli v stredoveku obľúbené tresty, ktoré sa zrejme inšpirovali spomenutou civilizáciou. Veď obľúbené štvrtenie či trhanie koňmi je evidentne analógiou najvážnejšieho trestu, ktorý mohol byť udelený robotovi - rozobratie na prvočinitele. Obdobne populárnu predstavu pekla s jeho varením nešťastníkov zrejme inšpirovala dôsledná snaha vyspelej civilizácie o recykláciu materiálov z nefunkčných či vyradených robotov.

Napriek týmto vysvetleniam existuje ešte veľa otvorených problémov. Kde mal robot umiestnené uši (sedel si na ušiach)? Čo bol lub a kde bol umiestnený (mať niečo za lubom)? Opisuje spojenie zrúbal sa / sťal sa / rozdrapoval sa samovraždu robota? Kde hryzie zlé svedomie? A čo robí dobré svedomie? Ako sa testovala prítomnosť hanby (poznáme len výsledok testovania: nemá v sebe ani štipku hanby)? Mal robot krídla, keď zletel dolu? Čím sa sekala dobrota, resp. čo mu odsekol? Kto ochutnával štipľavé / sladké / šťavnaté reči? Ako sa vyskakuje z kože? Kam sa vylieval žiaľ?

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama