Reklama
Reklama

Lepší ako Taliani a Nemci

Ekonomická aktivita v členských krajinách eurozóny by mala v budúcom roku všeobecne narastať a francúzska ekonomika by v porovnaní s Nemeckom alebo Talianskom mala rásť rýchlejšie. Také sú predpovede obsiahnuté v Ekonomickej a finančnej správe (REF) tvoriacej súčasť návrhu zákona o štátnom rozpočte Francúzskej republiky na rok 2000.
Počet zobrazení: 503

 

Ekonomická aktivita v členských krajinách eurozóny by mala v budúcom roku všeobecne narastať a francúzska ekonomika by v porovnaní s Nemeckom alebo Talianskom mala rásť rýchlejšie. Také sú predpovede obsiahnuté v Ekonomickej a finančnej správe (REF) tvoriacej súčasť návrhu zákona o štátnom rozpočte Francúzskej republiky na rok 2000.

Popri tempe ekonomického rastu, ktoré by sa malo pohybovať medzi 2,6%-3% oproti 2,4% v Nemecku a 2,3% v Taliansku, by malo Francúzsko po piatykrát za sebou vykázať najlepšie výsledky spomedzi uvedených krajín. Ba čo viac, percento rastu by malo byt podľa predpovedí najvyššie spomedzi siedmich najvyspelejších krajín sveta G7. Odkiaľ plynie tento francúzsky optimizmus? Národné hospodárstva veľkých krajín eurozóny rozdielne reagovali na šok plynúci z ázijskej krízy. Ak zoberieme ohľad na jednotlivé špecifiká, môžeme konštatovať, že najviac utrpelo Nemecko a Taliansko. Najmä ich vnútorný dopyt (spotreba a investície) sa značne oslabil, zatiaľ čo vo Francúzsku sa podstatnejšie nezmenil. Ak sa potvrdia predpovede francúzskeho ministerstva hospodárstva, kumulované spomalenie rastu od roku 1996 oproti Francúzsku dosiahne v prípade Nemecka 3 percentuálne body HDP a v prípade Talianska dokonca 5 percentuálnych bodov HDP.

Rozdiel je v štruktúre ekonomiky

V čom spočívajú dôvody týchto odchýlok? Aj keď s oživením medzinárodného obchodu dochádza k ich čiastočnej redukcii, odchýlky majú tendenciu pretrvať z dôvodu štrukturálneho zloženia jednotlivých ekonomík. "Krajiny, ktorých politika zamestnanosti bola efektívnejšia sa zdajú byť odolnejšie voči degradácii medzinárodného ekonomického priestoru […]. Väčší dôraz na rast počtu pracovných miest by prispel k posilneniu konjunkturálnej stability niektorých európskych štátov a zmiernil dôsledky globálnych kríz."

Niektoré ukazovatele francúzskej ekonomiky

Inými slovami, Francúzsko lepšie odolalo ázijskej kríze než Nemecko alebo Taliansko, pretože vytvorilo viac pracovných miest pri rovnakom tempe rastu. Objavujú sa polemiky, že súčasné francúzske ministerstvo hospodárstva týmto postupom vlastne vzdáva - možno nedobrovoľne - hold politike vedenej vládami Edouarda Balladura a Allaina Juppého. Rýchlejšie tempo rastu pracovných miest sa totiž vysvetľuje jednak skrátením pracovnej doby, ale aj znížením sociálnych nákladov vzťahujúcich sa na nižšie mzdy, ktorých tvorcami idey boli dve predchádzajúce vlády. Netreba však zabúdať na skutočnosť, že od nástupu ľavicovej vlády bolo vytvorených 200 000 nových pracovných miest pre mladých ľudí, tzv. jeunes emplois. Čistý nárast pracovných miest od polovice roku 1997 do konca roka 2000 by podľa ministerstva hospodárstva mal dosiahnuť viac než 1 milión. Takouto alimentáciou príjmov domácností tieto nové pracovné miesta umožnili udržať vnútorný dopyt v období, keď vonkajší dopyt bol značne oslabený vyvrcholením ázijskej a ruskej krízy.

Výkonná ekonomika je dôvodom pre optimizmus

Najväčšia zásluha na tomto priaznivom vývoji sa pripisuje modernej ľavicovej ekonomickej politike bývalého ministra hospodárstva a financií Jospinovej vlády, Dominique Strauss-Kahnovi, známemu skôr pod skratkou "DSK". Podarilo sa mu zdokonaliť a aplikovať ekonomické princípy Jospinovej reformy. Zastával nenahraditeľnú úlohu teoretika a pragmatika novej ľavice, ktorého politika ekonomického rastu a sociálnej solidarity slávila jeden úspech za druhým napriek veľkým svetovým krízam. Zdôraznil dôležitosť malých a stredných podnikov ako tvorcov bohatstva a zdrojov ekonomického rastu a stability. Takisto najväčšie francúzske podniky zaznamenali vďaka expanzívnej politike značný rast hlavne trhovej kapitalizácie a francúzsky burzový index CAC 40 už niekoľko mesiacov láme všetky historické rekordy. Aj napriek jeho demisii v súvislosti s aférou MNEF (Národné podporné združenie francúzskych študentov) by mala byť zachovaná kontinuita hospodárskej politiky Jospinovej vlády. Nový minister hospodárstva, priemyslu a financií Christian Sautter sa vyjadril, že "nepôjde ani viac doľava ani doprava", ale vynasnaží sa nadviazať na úspechy svojho predchodcu. Svedčí o tom aj skutočnosť, že po svojom nástupe na post ministra neuskutočnil takmer žiadne zmeny v personálnom zložení ministerského kabinetu. Otázny je však postoj medzinárodnej finančnej verejnosti, v kruhoch ktorej bol "DSK" vysoko uznávanou osobnosťou. Ak sa však podarí udržať nastolený trend a úspešne implementovať princípy novej pracovnej a sociálnej reformy, môže sa Francúzsko po dlhšom nevýraznom období stať vzorom pre mnohé svetové ekonomiky Súčasný vývoj a ukazovatele francúzskej ekonomiky sú dôvodom pre tento optimizmus.

Autor je študent odboru Medzinárodné financie v Tours, Francúzsko

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama