Reklama
Reklama

Aristokrat mlčania

Presne rok a jeden mesiac po tragickej autonehode pripravila Galéria mesta Bratislavy v priestoroch Mir bachovho paláca výstavu diela Milana Paštéku. Návštevníci ju môžu vidieť v dňoch od 14. októbra do 30. novembra 1999.
Počet zobrazení: 1033

Presne rok a jeden mesiac po tragickej autonehode pripravila Galéria mesta Bratislavy v priestoroch Mir bachovho paláca výstavu diela Milana Paštéku. Návštevníci ju môžu vidieť v dňoch od 14. októbra do 30. novembra 1999.

Milan Paštéka - jedna z osobností slovenskej maľby - sa venoval figuratívnemu i nefiguratívnemu, zobrazujúcemu i abstraktnému maliarskemu prejavu. Paštékov vzťah k ľudskej postave sa javí ako permanentné pnutie medzi predmetnosťou a abstraktným tvarom, medzi figurálnym námetom a naznačenou škvrnou vo voľnom priestore plátna, medzi obrysovou líniou a neohraničenou voľne sa chvejúcou plochou farby. Na obrazoch zo šesťdesiatych rokov zohráva rozhodujúcu úlohu farba nielen ako emocionálny a symbolický prvok, ale i ako matéria pastózna stopa štetca, ktorá energicky zasahuje plátno. V duchu filozofie jeho doby sa tvaroslovie a farboslovie stáva médiom na rekonštrukciu, prebudovanie, alebo naopak, deštrukciu či popieranie súcna.

Paštéka formuje a deformuje figúru na hranicu abstrakcie tak, aby ostávala čitateľná. Jeho veľmi silné štylizácie pretvárajú figuratívny námet takmer na nerozpoznanie, ale tak, aby sa nestratilo premostenie porovnania s východiskom. Tento stav nebol pre Paštéku prechodnou zástavkou na ceste k abstrakcii, ale konečná v každom obraze inak vyvážená harmónia. Paštéku zaujímala dráma plynúca z tohto vzťahu. Táto dráma je najvypuklejšia v prácach s otvorenou formou.

Raná a neskorá tvorba

Na výstave nie sú chronologicky zastúpené všetky Paštékove polohy. Dôraz je na ranej a na záverečnej fáze. Na prácach z raného obdobia je Paštékova kompozícia obrazov určovaná emocionalitou akoby detského videnia. Samozrejme, že len "akoby", lebo toto videnie je poznačené štúdiom, opovrhnutím socakademickej výuky a sympatiami k svetovým paralelným prúdom (skupina COBRA či hnutie ART BRUT). Aj názvy obrazov poukazujú na všeobecné vzťahy a pojmy. Snaha o empirickú univerzálnosť garantuje ich nadčasovú mnohovýznamovosť. Paštéková figúra sa emblematizuje, okrem toho, že sa sama stáva veľkým grafickým znakom , často niektorá z jej častí nesie malé kruhové špirály či zámotky, prípadne sa na pozadí objaví anonymný znak. Inokedy je to existenciálna prítomnosť dvoch figúr stojacich vedľa seba. Dominuje tu pocit človeka v celej komplexnosti novej ontológie, odzrkadľujúcej fragmentarizáciu životného pocitu jedinca, jeho bytostnú úzkosť, ale i otvorenosť, prístupnosť a priestupnosť.

Dôležitou súčasťou Paštékovej tvorby je kresba. Spontánna a gestická či uzatvorená a premknutá linka sa ako červená čiara ťahá celou jeho tvorbou. Linka nemá funkciu disciplinárneho príkazu, väzniteľa tvarov, naopak, dynamizuje formy, rozbíja priestor kompozície. Celkový pôdorys Paštékovho vývoja prebieha podľa scenára reakcie na spoločenské ovzdušie. V šesťdesiatych rokoch je spontánny, otvorený a výbušný. Jeho postavy sa šíria do priestoru a priestor presahuje figúru. V sedemdesiatych rokoch sa jeho formy uzatvorili. Figúra sa jasne definuje od chladného okolia. Jej vnútorná, sychravá maliarska štruktúra nemá taký dramatický dej ako v ranej tvorbe, je prísne modelovaná.

Práce z posledného obdobia sú ako posolstvo bez návodu na čítanie, oslobodené bez definícií a bez vymedzení. Tento jeho duchovný odkaz nedeklaruje a nementoruje. Je vzdušný, kontemplatívny a odpovedá na posledné veci v živote človeka. Preto sa v jeho obrazoch vynárajú písmená či slová M-MON-MONA. Ponúka sa sumár verzií (MON AMI, MON AMOUR, MONA). Paštéka akoby veľmi hlučne šepkal šifrované odkazy či želania. Ich lúštenie a rozlúštenie nechal na citlivého a ochotného diváka (ostatne ako vo väčšine obrazov).

Autor je výtvarník a pedagóg na VŠVU

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama