Reklama
Reklama

Nielen protestná voľba

Bolo by krajným zjednodušením, ak by sme tvrdili, že súčasný nárast preferencií KSČM, ktorý túto stranu postavil na prvé miesto voličských preferencií v Českej republike, je iba vyjadrením protestu voličov proti situácii v krajine
Počet zobrazení: 622

Bolo by krajným zjednodušením, ak by sme tvrdili, že súčasný nárast preferencií KSČM, ktorý túto stranu postavil na prvé miesto voličských preferencií v Českej republike, je iba vyjadrením protestu voličov proti situácii v krajine. Voliči by mohli predsa protestovať aj tak, že by na prvé miesto dali trebárs (dnes už možno zabudnutých) sládkovcov. Prvé miesto KSČM je teda nielen vyjadrením protestu českej verejnosti, ale aj výsledkom cieľavedomej činnosti českých komunistov. Predovšetkým je KSČM stranou, ktorá nie je zapletená do žiadnej korupčnej aféry, či už veľkého, ale ani nepatrného rozsahu. Jej poprední politici nie sú bývalí funkcionári, ale pokiaľ mi je známe, sú to odborníci z vysokých škôl alebo vedeckých ústavov. Na verejnosti pôsobia jednak veľmi sympaticky, ale okrem pozitívneho imidžu vykazujú výsledky pozitívnej práce, počínajúc obecnými zastupiteľstvami a končiac parlamentom. Napríklad iniciovali zákon o registrácii homosexuálnych partnerov a snažia sa o prijatie zákona, ktorý by zaručoval ochranu českého jazyka. V poslednej dobe prebieha v Českej republike ostrá protikomunistická kampaň, ale aj v jej rámci sa KSČM vyčíta buď minulosť jej predchodkyne alebo nedokázateľné úmysly jej lídrov. Pravda, KSČM je v stredoeurópskom regióne naozaj výnimkou. Nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku a Maďarsku sa komunistické strany transformovali na sociálnodemokratické a sú už v Socialistickej internacionále. V strednej Európe s KSČM môžeme porovnávať predovšetkým nemeckú Stranu demokratického socializmu (PDS). Tieto strany naozaj odlišuje najmä názov. Lenže, v Nemecku sa začínajú ozývať hlasy, že politickú stranu treba hodnotiť nie podľa toho, čo bola, ale čím dnes je. Uvedomia si naši bratia za riekou Moravou, že by tieto hlasy z Nemecka stáli za úvahu aj u nich? Z histórie je predsa známe, že bezhlavý antikomunizmus využíva pre svoje ciele krajná pravica.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama